Toledský arcibiskup García Loyasa vo svojej zbierke o španielskych konciloch uvádza, podobne ako aj jeruzalemský patriarcha Eiximenis vo svojich textoch, že istý biskup videl v duchu vo francúzskom kostole zasvätenom svätému Michalovi prichádzať anjelov k archanjelovmu oltáru. Boli to anjeli strážcovia Španielskeho, Francúzskeho, Anglického a Škótskeho kráľovstva.

Svätému Michalovi sa zverovali s tým, že plody ich úsilia o ochranu týchto kráľovstiev sú neuspokojivé, pretože ani ich dobrodenia, dokonca ani ich hrozby nepomohli k tomu, aby sa morálka týchto národov zlepšila a aby sa odvrátili od hriechov. Preto žiadali svojho vodcu archanjela, aby sa opýtal Boha, čo majú ďalej robiť.

Svätý Michal im povedal, čo Boh nariadil a čo sa stane s týmito kráľovstvami a ich kráľmi, ako aj to, aký trest ich postihne za ich veľké hriechy.

Anjelovi, čo mal na starosti Španielsko, zjavil utrpenie, ktoré na túto krajinu doľahne, pretože jeho obyvatelia dostatočne nehájili Božiu česť pred Maurami, ale starali sa iba o svoje záujmy. Svätý Michal tiež povedal, že Španielsko zažije mnoho zloby od bezbožných Maurov, ktorí však budú napokon z kráľovstva navždy vytlačení.

Slová svätého Michala sa ukázali ako pravdivé počas vlády Filipa III., pretože práve počas jeho panovania a prostredníctvom jeho nariadenia boli Moriskovia, čiže obyvatelia maurského pôvodu žijúci na španielskych územiach dobytých kresťanmi počas reconquisty, v roku 1611 z kráľovstva vyhnaní.

Tento úryvok nájdete v knihe Zjavenia svätého Michala Archanjela, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.