Aby sme pochopili, aký odporný je hriech nečistoty, ktorý nás démoni nútia spáchať, ale ktorý oni sami nepáchajú, musíme sa zamyslieť nad tým, kto je kresťan. Kresťan je stvorený na Boží obraz a vykúpený Božou krvou. Kresťan je Božie dieťa, Boží brat a dedič. Kresťan je objektom zhovievavosti troch božských osôb. Telo kresťana je chrámom Ducha Svätého. Kresťana hriech zneucťuje.

Sme stvorení na to, aby sme jedného dňa vládli v nebi. Ak máme smolu, že spáchame tento hriech, staneme sa obydlím diablov. Náš Pán povedal, že do jeho kráľovstva nevojde nič nečisté. Ako by sa duša, ktorá sa vyváľala v špine, mohla objaviť pred čistým a svätým Bohom?

Všetci sme ako zrkadielka, v ktorých sa Boh pozerá sám na seba. Ako môžeme očakávať, že Boh spozná svoju podobu v nečistej duši?

Nečisté duše sú také mŕtve, také zhnité, že ležia v špine bez toho, aby si to uvedomovali. Už sa z nej nedokážu očistiť. Všetko ich vedie k zlu. Všetko im pripomína zlo, dokonca aj najsvätejšie veci. Vždy majú pred očami tieto ohavnosti. Sú ako nečisté zviera, ktoré si zvyklo žiť v špine a je v nej šťastné, váľa sa a zaspáva v nej, vyvaľuje sa v blate. Títo ľudia sú objektom hrôzy v Božích očiach a v očiach svätých anjelov.

Pozrite sa, deti moje. Náš Pán bol tŕním korunovaný, aby odčinil naše hriechy, pre prekliaty hriech pýchy bol bičovaný a trhaný na kúsky, po bičovaní mu mohli spočítať všetky kosti.

Deti moje, keby neexistovali čisté duše, ktoré sú potechou dobrého Boha a odzbrojujú jeho spravodlivosť, videli by sme, ako by sme mali byť potrestaní. Tento zločin je vo svete taký bežný, že stačí na to, aby sme sa triasli. Deti moje, mohli by sme povedať, že peklo vyvrhlo svoje ohavnosti na zem tak, ako komíny parného stroja vyvrhávajú dym.

Diabol urobí všetko, čo môže, aby poškvrnil našu dušu, pretože naša duša je všetko. Naše telo je len kôpkou skazenosti. Choďte na cintorín, aby ste videli, čo milujete, keď milujete svoje telo.

Ako som vám často hovoril, nič nie je také zákerné ako nečistá duša. Raz žil svätý, ktorý prosil dobrého Boha, aby mu ukázal jednu nečistú dušu. A uvidel úbohú dušu ako mŕtve zviera, ktoré celý týždeň vláčili v páľave po uliciach.

Už len pohľadom na človeka vidíme, či je čistý. Jeho oči žiaria otvorenosťou a skromnosťou, čo nás vedie k Bohu. Niektorí, naopak, vyžarujú plameň vášne. Satan vstupuje do ich očí, aby druhí ľudia padli, a vedie ich k zlu.

Tí, ktorí stratili čistotu, sú ako odev poškvrnený olejom. Môžeme ho umývať a sušiť, ale škvrna sa vždy objaví. Potrebujeme zázrak, aby sme vyčistili nečistú dušu.

Tento úryvok pochádza z knihy Svätec, ktorý čítal v dušiach, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.