Pápež Lev XIII. bol najdlhšie žijúcim pápežom v dejinách Cirkvi a zomrel vo veku 93 rokov. Ako vynikajúci spisovateľ, básnik a teológ založil v Ríme v roku 1879 Pápežskú akadémiu svätého Tomáša Akvinského (dnes známu ako Pápežská univerzita svätého Tomáša Akvinského alebo Angelicum). Bol vášnivým poľovníkom a vinohradníkom a bol známy tým, že lovil vtáky a staral sa o malú vinicu vo Vatikánskych záhradách.

Pápež Lev XIII. sa ako pastier duší a mystik hlboko zaujímal o sociálne a morálne problémy svojej doby a dal Cirkvi mnoho duchovných zbraní do boja proti týmto ťažkostiam. Jedného dňa mal počas svätej omše videnie neľútostného duchovného boja, čo ho inšpirovalo k napísaniu slávnej Modlitby k svätému Michalovi Archanjelovi. Veľmi podporoval úctu k svätému Jozefovi, zasvätil celý svet Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, podporoval Pobožnosť prvých piatkov a ustanovil jún za mesiac zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Je to tiež pápež, pred ktorým pokľakla mladá Terézia z Lisieux s prosbou, aby jej vo veku 15 rokov dovolil vstúpiť do Karmelitánskej rehole. Bol prvým pápežom, ktorý sa objavil na filmovom plátne a v roku 1888 blahorečil Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu.

Pápež Lev XIII. bol od svojej mladosti veľmi oddaný Panne Márii. Vďaka objavu mariánskych spisov svätého Ľudovíta Máriu Grigniona v roku 1846 a ich následnému skúmaniu v rámci procesu jeho blahorečenia bol hlboko ovplyvnený Grignionovým mariánskym myslením. Dielo O pravej úcte k Panne Márii ho tak nadchlo, že udelil odpustky každému, kto sa podľa metódy svätého Ľudovíta Máriu Grigniona zasvätil Panne Márii. Ďalším zdrojom jeho mariánskej inšpirácie bolo dielo blahoslaveného Bartolomeja Longa v Pompejach.

Pápež Lev XIII. bol veľmi naklonený súkromným zjaveniam. Podporoval nosenie hnedého škapuliara, zaviedol sviatok Panny Márie Zázračnej medaily, napísal apoštolský list, v ktorom podporoval púte do mariánskych svätýň, najmä do Lúrd, a prijal jednu z vizionárok z La Salette, Mélanie Calvatovú, na dvoch osobitných súkromných audienciách. Lurdy si tak obľúbil, že vo Vatikánskych záhradách dal postaviť lurdskú jaskyňu.

V nadväznosti na myšlienky svätého Bernarda z Clairvaux učil, že kresťan, ktorý sa snaží žiť svoju vieru bez Márie, je porovnateľný s vtákom, ktorý sa snaží lietať bez krídel. Vo svojich mnohých mariánskych spisoch zdôrazňoval, že práve Panna Mária je schopná vyvolať u všetkých kresťanov poslušnosť Kristovmu námestníkovi. Bol prvým pápežom, ktorý si nechal nahrať svoj hlas; na nahrávke spieva Zdravas’, Mária.

Tento úryvok pochádza z knihy 26 apoštolov ruženca, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.