Síce veľkosťou malé náboženské predmety, ale duchovne s veľkou silou a rozmerom, ktoré môžu ochrániť vašu rodinu.

Používanie svätenín je jednou z najzrozumiteľnejších praktík katolíckej cirkvi. Sú súčasťou života Cirkvi od samého začiatku, ale niekedy sú bežne považované za nejakú poveru.

To je z veľkej časti dôsledkom skutočnosti, že mnohí katolíci počas stáročí používali sväteniny pre povery, pretože sa neučili, ako ich správne používať. Namiesto toho, aby ich používali s vierou, niektorí katolíci ich používali ako čarovné predmety a nie ako nástroje milosti.

Je to nešťastné riešenie, pretože sväteniny majú obohatiť náš duchovný život, nebrániť mu. Cirkev ich ustanovila, aby nás pritiahli k hlbšiemu vzťahu s Kristom a sú zamerané na posväcovanie každej časti nášho života. Sväteniny sú rozšírením siedmich sviatostí a prinášajú Božiu milosť do všetkého, čo robíme.

Jedno miesto, kde sú sväteniny obzvlášť silné, je naša domácnosť. Ak sa používajú v duchu viery, sväteniny nás môžu chrániť pred duchovným ublížením alebo nás môžu inšpirovať k svätému životu venovanému Bohu.

Tri sväteniny ktoré, ak sa používajú správne, môžu poskytnúť duchovný impulz nášmu domovu, rovnako ako držať na uzde duchovných nepriateľov, ktorí číhajú v tieni.

1. Svätená voda

Svätená voda má dvojaký význam, ktorý nám pripomína náš krst, ako aj symbol duchovného očistenia. Svätená voda má veľkú moc nad diablom, pretože diabol nemôže zniesť túto „čistú“ vodu, pretože je úplne nečistý na celú večnosť. Je to pripomienka vody, ktorá vytiekla z Kristovho boku, čo je symbolom krstu, a prináša na myseľ deň porážky diabla (Kristovo ukrižovanie).

Je to starodávny zvyk mať to, čo sa nazýva „sväté vodné nádoby“ alebo „svätý vodný prameň“ na stenách domu. Sú to zložitejšie alebo jednoduché nádoby, ktoré obsahujú svätenú vodu, ktorá potom môže byť použitá na požehnanie človeka po celý deň. Je obzvlášť užitočné mať ich pri dverách, ktoré vedú mimo domu, ako aj v spálni rodinných príslušníkov. Týmto spôsobom sa stále držíme v zameraní na Krista a pripomíname si, aby sme zostali čistí. Taktiež zvyk uchovávať svätenú vodu v inej nádobe a použiť ju keď je to potrebné, aby odvrátila akýkoľvek vplyv Zla.

2. Požehnaná soľ

Pokiaľ je to možné, je tiež dobré mať vo svojom dome malú nádobu s požehnanou soľou. Budete musieť konkrétne požiadať svojho farára, aby vám ju poskytol, no je pravdepodobné, že váš farský kňaz nebude mať s týmto skúsenosť. Toto je jedna zo svätenín, ktorá je často zanedbávaná a vo farnostiach sa zvyčajne nepoužíva. Je to však silná zbraň proti zlu, ako to dokazuje nasledujúca časť požehnania nájdeného v rímskom rituále, ktoré kňaz prednáša.

„Všemohúci a Večný Boh, pokorne ťa prosíme, vo svojej veľkej milosti a láske, požehnaj (+) túto soľ, ktorú si vytvoril a dal k užívaniu ľudstvu, aby sa mohla stať zdrojom zdravia myslí a tiel všetkých, ktorí ju používajú. Nech sa všetko čoho sa dotkne alebo pokropí zbaví všetkej nečistoty a nech nás chráni pred každým útokom zlých duchov. Skrze Krista nášho Pána.“

3. Kríž

Ďalšou veľmi silnou sväteninou, ktorá sa zvyčajne nachádza v našich domovoch, je kríž. Ukrižovanie nám nielen pripomína veľkú lásku, ktorú Boh mal k nám, ale aj silný odstrašujúci prostriedok voči duchovným nepriateľom. Krucifix je prekliatím Satana a je znakom všetkého, čím opovrhuje. Je prospešné mať krucifix vo všetkých miestnostiach vo vašom dome (alebo v byte), aby ste často mohli meditovať o veľkej obete lásky Pána Ježiša a mať obraz, ktorý vám pripomína, na čo sa treba zamerať v čase pokušenia.

Tip na knihu: Svätosť v rodinách sveta, Ako oslobodiť a uzdraviť rodiny, Posledný boj o rodinu. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.