Eucharistia je dielom a darom celej Najsvätejšej Trojice – zdôraznil otec Raniero Cantalamessa, OFM. Spája nás s Kristom, zbavuje nás hriechov, daruje nám pokoj, približuje nás k iným ľuďom.

Jedna priateľka mi povedala, že jej otec často pomáhal svojej manželke v kuchyni a robil tie najmenej príjemné úlohy. Napríklad lúskal vlašské orechy a dával ich do sáčkov a potom ich rozdeľoval priateľom a rodine. Otec priateľky nedávno zomrel. Keď niekoľko mesiacov po jeho smrti moja priateľka otvorila skrinku na orechy, lebo chcela upiecť koláč, našla v skrinke sáčok a uvedomila si, že aj keď jej otec odišiel, zanechal jej jedlo v podobe pripravených orechov.

V tomto bode moja priateľka lepšie pochopila tajomstvo Eucharistie. Ježiš vedel, že pôjde hore do neba, ale pripravil pre tých, ktorí ho nasledovali, jedlo na neskôr. Nebolo to obyčajné jedlo, ale Jeho telo a krv.

Niekto sa o nás stará. Máme Otca v nebesiach, ktorý pozná všetky naše potreby a robí všetko, aby ich uspokojil. Náš denný chlieb nie je len symbolom alebo jedlom každého dňa. Je to skutočná duchovná potrava, pravé telo a krv nášho Spasiteľa, Boha-človeka. Eucharistia je jedlom, ktoré presahuje rámec rituálu. Jeho pôsobenie a obsah je zdieľanie samotnej Najsvätejšej Trojice.

Tu sú niektoré z najpozoruhodnejších účinkov Eucharistie:

1. Jednota s Kristom

Prijímanie Ježiša v Eucharistii nás doslova vštepuje do Krista. Svätý Cyril Alexandrijský nám ponúka metaforu v podobe roztaveného vosku, ktorý sa spája s iným voskom. Cesta kresťana je cestou, ako sa stať Kristom. Je to snaha žiť v ňom a jeho žitie v nás. Eucharistia nám to umožňuje.

2. Zmazanie všedného hriechu prostredníctvom prijímania

Sväté prijímanie vymazuje všedný hriech. Eucharistia ničí hriech! Všedné hriechy znižujú intenzitu našej lásky. Keď príjmeme Eucharistiu, zjednotíme sa so samotnou Láskou, ktorá spaľuje všetky pozostatky všedného hriechu, očisťuje nás a dáva nám ochotu opäť konať dobro.

3. Ochrana pred smrteľným hriechom

Samozrejme, nemôžeme prijať sväté prijímanie, keď sme v stave smrteľného hriechu. Mali by sme ju však prijímať čo najčastejšie, pretože nás chráni práve pred ťažkým hriechom. Sila Eucharistie odoberá všedný hriech v našich dušiach a prikrýva ho „ochrannou vrstvou“, ktorá nás chráni pred smrteľným hriechom. 

4. Osobný vzťah s Ježišom

Mnohí kresťania poukazujú na dôležitosť osobného vzťahu s Ježišom. Majú pravdu. Autentická blízkosť s Ježišom je však možná predovšetkým v Eucharistii. Toto povedal Benedikt XVI.:

Dnes musíme znovu objaviť, že Ježiš Kristus nie je len sférou súkromného presvedčenia či abstraktnej doktríny, ale je to skutočná osoba a jeho vstup do dejín je schopný obnoviť život všetkých. Preto je Eucharistia zdroj a vrchol života a poslania Cirkvi, musí byť pretavená do spirituality – žiť život podľa Ducha („Sacramentum caritatis“).“

5. Eucharistia dáva život

Podľa katechizmu katolíckej cirkvi „Účasť na tele vzkrieseného Krista, tele „oživenom Duchom Svätým a oživujúcom“, zachováva, zveľaďuje a obnovuje život milosti prijatý v krste.“ (KKC 1392). Inými slovami, prijatie svätého prijímania prispieva k rastu nášho života v milosti.

6. Jednota s Kristovým telom

Blízkosť s Kristom, s ktorým sa stretávame vo svätom prijímaní, nám poskytuje bližší kontakt s inými, ktorí prijímajú sväté prijímanie. Možno povedať, že Eucharistia je vzťah, ktorý nás spája s Ježišom a našimi bratmi a sestrami v Cirkvi.

7. Citlivosť voči chudobným

Slová sv. Jan Chryzostoma pripomínajú  mnohým tým, ktorí pristúpili k Eucharistickému stolu, že sa nestarajú o Krista v chudobných ľuďoch:

Ochutnal si krv Pána, ale nepoznáš svojho brata (…). Nehodný si Eucharistie, keď si nemyslíš, že je vhodné rozdeliť sa o jedlo s niekým, kto je síce biedny a chudobný, ale hodný Tela Pána (…). Boh vás oslobodil od všetkých vašich hriechov a pozval Vás sem a vy ste nepreukázali milosrdenstvo.“

8. Duchovná útecha

Sväté prijímanie je predpoveď radosti v nebi, a preto dáva radosť z autentickej jednoty s Bohom. Ak sa cítime zahltení životnými ťažkosťami, prijatím svätého prijímania, prameňom našej radosti, prosíme Pána, o potešenie v úzkosti a o pokoj.

9. Duchovný mier

Počas synody (2005), ktorá sa venovala Eucharistii, hovorili biskupi okrem iného o tom, ako prijímať sväté prijímanie – zmenil sa Boží ľud na miestach, ktoré boli arénou vojen, pretože dali podnet na hľadanie mieru:

Vďaka eucharistickej slávnosti, národy v konflikte sa mohli zhromaždiť okolo Božieho slova, počúvať prorocké hlásanie, zmierenia skrze odpustenie, prijať milosť obrátenia, ktorá umožňuje spoločenstvo rovnakého chleba a rovnakého kalicha (Proposition 49).

10. Eucharistia je centrom nášho života

Keď naozaj rozumieme bohatstvu Eucharistie, začneme sa sústrediť na sväté prijímanie. V našich životoch nie je žiadna dôležitejšia udalosť. Nie je nič dôležitejšie ako stretnutie s lekárom duší. Vyššie uvedené (a mnohé ďalšie) účinky svätého prijímania môžeme zažiť túto nedeľu, teda už dnes! Možno sa pokúsite zúčastniť sa na omši každý deň v blízkom kostole… Pamätajte však, že dispozícia počas prijatia svätého prijímania. bude ovplyvňovať stupeň otvorenosti pre jej ohromujúci účinok. Príjmite sväté prijímanie s náležitým rešpektom, v koncentrácii, proste Boha, aby vám udelil všetky milosti obsiahnuté v Eucharistii. Dobrý Otec Vás bude počuť.

Tip na knihu: 21 spôsobov adorácie, 7 tajomstiev Eucharistie, 15 minút s Ježišom. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.