Choďte za Madonou. Milujte ju! Vždy sa modlite ruženec. Modlite sa ho správne. Modlite sa ho tak často, ako len môžete! Buďte dušami modlitby. Nikdy sa neunavte modlitbou, je to dôležité. Modlitba otvára Božie srdce a získava potrebné milosti!” sv. Páter Pio z Pietrelciny. 

Ako konvertita od kalvinizmu bolo pre mňa prijatie svätého ruženca celkom výzvou. Keď som bola ešte na Reformovanej biblickej škole, kde som študovala ako protestantská misionárka, smutne si pamätám, ako som vyhodila ruženec, ktorý som dostala. Naplnil ma strach už pri pohľade naň. A hoci mi moje srdce trhalo, keď som to urobila, započula som toľko klamlivých doktrinálnych argumentov, ktoré agresívne oponovali modlitbe ruženca (alebo vôbec proti úcte k akejkoľvek mariánskej oddanosti). Cítila som hlboký strach z toho, že uvidím niekde vo svojej blízkosti tie ružencové korálky.

Dokonca aj mesiace potom, čo som sa stala plnou súčasťou spoločenstva s Katolíckou cirkvou a bola som živým dobrovoľníkom sestier Matky Terezy (Misionárok lásky), som bola vystrašená, že by som mohla uraziť nášho Pána modlitbou ruženca. Bola som hlboko znepokojená skutočnosťou, keď som videla, ako sestry stále nosili okolo pásu veľký ruženec a modlili sa ho, kedykoľvek to bolo možné, a nasledovali učenie Matky Terezy: „Prilepte sa na ruženec, ako keď popínavá rastlinka prirastá k stromu, lebo bez našej Pani nemôžeme obstáť.“ Boli dokonca prípady, keď ma zvuk sestier, ktoré sa ho modlili, dovádzal k slzám, zvlášť keď som sa snažila odhaliť skutočnú, surovú pravdu o mariánskych dogmách.

Bola modlitba Zdravas’ Mária skutočným rúhaním sa, ako mi to hovorili od detstva toľkí ľudia, ktorých som milovala a dôverovala? Čo bolo také zlé na modlitbe iba k Ježišovi? Prečo sa človek musel „modliť“ k Najsvätejšej matke? Kde bola v Svätom písme spomenutá mariánska úcta?

V priebehu rokov som sa ponorila do kníh a zúfalo som hľadala odpovede na moje otázky. Premýšľala som nad spismi prvých cirkevných otcov ako aj Thomasa Mertona, sv. Tomáša Akvinského, sv. Benedikta, sv. Terézie z Avily, kardinála Johna Neumanna a mnohých ďalších. Čítala som znovu a znovu knihy ako napríklad: Prekvapený pravdou; Príbeh konverzie kardinála Newmana; Rodený fundamentalista, Novonarodený katolík; Rím, sladký domov; a príbehy o Dňoch služobníka Božieho. Znepokojovali ma svedectvá raných svätých, ktorí si vážili mariánsku úctu, ako aj skutočnosť, že tak robili aj gréckokatolícki kresťania a dokonca aj Martin Luther. Oddaní konzervatívni anglikáni a luteráni, ako aj niektorí pravoslávni kresťania sa dodnes držia tradície mariánskej oddanosti celým svojím srdcom. Prečo ju ale zanechal Kalvín a Zwingli a čo to pre mňa znamenalo?

V priebehu času Panna Mária uzdravovala moje obavy a vrhla svetlo na tie hrozné lži, ktoré mi kedysi hovorili o posvätnej oddanosti k ružencu. Postupne som sa modlila túto nádhernú a úctyhodnú modlitbu. Zistila som, že moje modlitby k Svätej Panne boli čoraz častejšie vypočuté a keď som sa k nej obrátila o pomoc, začala som pociťovať v mojej ustarostenej duši oázu pokoja. Pomaly som začala chápať hĺbku, autentickosť a skutočnú moc mariánskej oddanosti – a najmä ruženca. Citát za citátom, ktorý som o ruženci čítala z katolíckych prameňov, mi začal konečne dávať zmysel a milosti, ktoré vychádzajú z tohto kontemplatívneho zdroja, ma začali inšpirovať ako nikdy predtým. Ako pápež Leo XIII. kedysi napísal: „Ruženec je najlepšou formou modlitby a najúčinnejší prostriedok na dosiahnutie večného života. Je to liek na všetky naše zlá, koreň všetkých našich požehnaní. Neexistuje znamenitejší spôsob modlitby.

Pre nás katolíkov – pútnikov na pozemskej ceste, ktorú často napádajú skúšky života a ktoré zasahujú búrky pokušenia, je ruženec základom nádeje, duchovnou pevnosťou a záhradou nadpozemskej plodnosti. „Ruženec je mocnou zbraňou, ktorá démonov zaženie na útek a zabráni hriechu,“ vyhlásil pápež Pius XI. „Ak si prajete pokoj do svojich sŕdc, do svojich domovov a do svojej krajiny, zíďte sa každý večer, aby ste sa pomodlili ruženec. Nevynechajte ani jeden deň bez toho, aby ste sa túto modlitbu pomodlili bez ohľadu na to, ako vás to môže zaťažovať v starostiach a práci.

Nikdy nezabudnem na horlivosť sestier Matky Terezy, keď prosili rodiny, aby sa modlili ruženec. S odvahou a úprimnosťou klopali na dvere s ružencom v rukách a pýtali sa, či sa môžu modliť s tou danou rodinou skrývajúcou sa vo vnútri domu. Uprostred kultúry smrti, kde sa rodiny boria v búrkach zmätku a úzkosti, môže denná modlitba ruženca fungovať ako archa spásy. Ako raz povedal sv. Pius X.: „Spomedzi všetkých modlitieb je ruženec najkrajší a najbohatší na milosti. Je to modlitba, ktorá sa najviac dotýka Srdca Matky Božej … a ak si prajete, aby vo vašich domovoch zavládol pokoj, modlite sa ho v rodine.

Skutočne, ako sv. Ján Pavol II. raz povedal: „Aká krásna je rodina, ktorá sa každý večer modlí ruženec!“ Buďme krásnymi rodinami a každý deň zoberme do svojich rúk ruženec a naše srdce pozdvihnime do neba, kde sa môže zaskvieť jeho nádhera.

Tip na knihu: Ako sa modliť ruženecPrečo ruženec? Prečo dnes?26 apoštolov ruženca. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.