Ako katolíci veríme v skutočnú prítomnosť, že Ježiš Kristus je doslovne prítomný vo svätej hostii prostredníctvom transubstanciácie (premenenia).

Ježiš im povedal: “Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.  Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. (Jn 6, 53-54)

Od svojho prvopočiatku boli mnohí veľmi skeptickí voči katolíckej doktríne o reálnej prítomnosti Ježiša v hostii počas premieňania. V priebehu storočí sa však objavovali mnohé správy a záznamy o zázračnom premenení hostie na fyzické telo a krv. Keď boli vykonané štúdie na týchto zázračných hostiách spolu s Kristovými relikviami, došlo k prekvapujúcemu objavu – zakaždým sa našla tá istá krvná skupina – typ AB.

Najstaršia zaznamenaná udalosť o svätej hostii zázračne premenenej na fyzické telo a krv sa datuje do 8. storočia – v meste Lanciano v Taliansku. Istý mních bol skeptický voči skutočnej prítomnosti a transsubstanciácii. Slová premieňania vyslovoval s istými pochybnosťami v duši a v srdci. Pred očami mníchov však zbadal, že hostia sa náhle zmenila na živé telo (v podobe mäsa) a víno sa zmenilo na zrazenú krv.

V roku 1971 vedci uskutočnili štúdium týchto relikvií, ktoré sa dokonale zachovali počas storočí. V hostii sa nachádzali stopy po ľudskom srdcovom tkanive s krvným typom AB, ktorý je spomedzi všetkých najvzácnejší. Zároveň sa zistilo, že v krvi sa nenachádzajú žiadne konzervačné látky.

Ďalší zázrak sa odohral v roku 1996, kedy ženy z Buenos Aires našli znesvätenú hostiu v stojane sviečky v istom farskom kostole. Požiadali kňaza, aby ju rozpustil vo vode tak, ako to vyžadujú predpisy. Počas toho, ako kňaz ponáral hostiu do vody, zmenila sa na mäso a objavila sa krv. O tri roky neskôr poslal biskup z Buenos Aires hostiu do USA na testovanie. Výsledky nijako neprekvapili – išlo o ľudské srdcové tkanivo s krvným typom AB. Spomínaným biskupom bol Jorge Bergoglio – pápež František.

Dodatočné testy stopových množstiev krvi na Turínskom plátne spolu so stopami z plátna Ovieda (tkanina, v ktorej bola zahalená Kristova tvár krátko po jeho smrti) sa tiež ukázala ako krvný typ AB.

Úžasná náhoda alebo dôkaz? Krvný typ AB je univerzálnym príjemcom krvných transfúzií a u všetkych testovaných hostií boli zistené stopy srdcových tkanív s takýmto typom. Nezabudnime, že Kristus prijme hocikoho do svojho srdca, kto sám túži po ňom.

Tip na knihu: Modlitby ku Kristovej krvi, 21 spôsobov adorácie, 7 tajomstiev Eucharistie, Duša Kristova, posväť ma