Tento atribút Panny Márie je jedným z pápežových obľúbených. František miluje milosrdnú Pannu Máriu s titulom “Rozväzovačka uzlov”. Pre mnohých ľudí je však tento titul dosť zvláštny a neznámy. Odkiaľ pochádza?

Táto osobitná úcta k požehnanej matke je stará aj nová. Konkrétne sa datuje do 18. storočia, kedy vidíme požehnanú Pannu na barokovom obraze s názvom Wallfahrtsbild od Johanna Georga Melchiora Schmidtnera. V súčasnosti sa nachádza v kostole St. Peter am Perlach v Augsburgu (Bavorsko, Nemecko).

Na plátne je vyobrazená Panna Mária, ktorá drží dlhú stuhu a uvoľňuje na nej uzly. Maliar bol inšpirovaný pasážou z diela svätého Ireneja z Lyonu “Proti herézam”.

Uzol Evinej neposlušnosti bol rozuzlený poslušnosťou Márie. Lebo to, čo panna Eva zviazala v neposlušnosti, to Panna Mária oslobodila skrze vieru.

V tomto poznaní voláme k Panne Márii cez obľúbenú modlitbu, aby rozviazala uzly v našich vlastných životoch.

V Tvojich rukách niet uzla, ktorý by sa nedal rozviazať. Mocná Matka, svojou milosťou a mocou príhovoru u svojho Syna a môjho Osloboditeľa, Ježiša, vezmi dnes do svojich rúk tento uzol.

Pápež František objavil tento obraz počas ciest po Nemecku a túto úctu k Márii, Rozväzovačke uzlov, priniesol do Argentíny niekedy v 80-tych rokoch. V nemeckej kaplnke si kúpil pohľadnicu s maľbou, na ktorej je zachytený obraz a priniesol ju do Argentíny ešte predtým, než sa stal pápežom. Pápežovi Benediktovi XVI. dal tento obraz vygravírovať na jeho kalich.

Je to nádherná úcta, ktorá kladie naše zviazané životy do rúk Matky veriac, že má schopnosť rozuzliť všetko to, o čom sme si mysleli, že sme stratili.

Tip na knihu: Novéna k Panne Márii, Rozväzovačke uzlov, 5 novén k Panne Márii, Pomocnici kresťanov, 365 dní s Máriou. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.