„Pôst tela je bez účinku, ak sa duša nezriekne zlého!“

„Hľa, teraz je čas príhodný, hľa, teraz sú dni spásy!“ píše apoštol Pavol.

A čo od nás tento „deň“ očakáva a k čomu nás vyzýva, to rozvíja vo svojom kázaní svätý pápež Lev Veľký (+461).

Keď Vám, miláčikovia, mám kázať o najsvätejšom a najväčšom pôste, ako by som lepšie mohol začať než užitím slov apoštola, v ktorom hovoril Kristus, a ako povedať, čo bolo už prečítané: „Hľa, teraz je čas príhodný, hľa, teraz sú dni spásy!“

Hoci totiž všetky doby sú plné Božích darov a vždy máme prístup k Božiemu zľutovaniu a jeho milosti, napriek tomu sa teraz mysle všetkých veriacich majú pohnúť s väčším úsilím, aby postúpili ďalej v duchovnom živote, a majú sa nadchnúť väčšou dôverou, keď nás vyzýva návrat onoho dňa, v ktorom sme boli vykúpení, k všetkým dobrým skutkom: aby sme tak slávili všetko prevyšujúce tajomstvo umučenia Pána očistením tela i ducha.

Tak veľkým tajomstvom by síce prislúchala tak trvalá zbožnosť a stála úcta, aby sme stále zostali pred Božou tvárou takými, ako máme byť uznaní dobrými priamo vo sviatok Vzkriesenia, ale pretože len málo ľudí je tak statočných a pre krehkosť tela sa uvoľňuje prísnosť a starostlivosť o život a tá nás rozptyľuje mnohými starosťami, znečistí sa pozemským prachom aj seba-zbožnejšie srdce.

A tu máme z Božieho ustanovenia veľký prostriedok ozdravenia, že nás lieči k obnoveniu čistoty mysle štyridsaťdňový pôst, v ktorom zbožné skutky a čisté pôsty majú vykúpiť a vyvážiť viny ostatných období roka.

Vstupujúc teda, milovaní, do dní tajomných, ustanovených na očistenie ducha i tela posvätným spôsobom, snažme sa počúvať apoštolských príkazov a očistime sa od všetkej telesnej i duchovnej poškvrny, aby duch, ktorý je postavený pod zákon Boží a má byť vodcom svojho tela, nadobudol skutočne dôstojnej nadvlády, keď očistíme zápas, ktorý sa stále vedie medzi oboma našimi stránkami, duchovnou a telesnou, aby sme nedali nikomu pohoršenie a tým nedali zámienku ohováračom, lebo by sme boli právom karhaní od nevercov – a našimi chybami sa vyzbroja bezbožné jazyky proti náboženstvu , keby spôsoby a mravy postiacich sa kresťanov nesúhlasili s čistotou dokonalej zdržanlivosti.

Veď vrchol nášho pôstu nespočíva len v zdržanlivosti, brať telu potravu je bez účinku, ak sa duša nezriekne zlého!

Tip na knihu: Uzdravujúci pôst duše, Kalvária lásky, Prelomový pôst, 40 dní duchovného boja