Kardinál Malcolm Ranjith bol jedným z účastníkov konferencie v Ríme v októbri 2019, ktorej cieľom bolo obnovenie eucharistickej úcty. Arcibiskup z Kolomby, Srí Lanka, a bývalý tajomník Kongregácie pre bohoslužbu poslal svoje požehnanie konferencii s názvom „Každé koleno sa zohne – Majestát a nekonečná láska svätého prijímania“. Ďalšími prispievateľmi boli kardinál Raymond Burke, patrón Zvrchovaného rádu Malty, a biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup z Astany v Kazachstane, ktorý poskytoval správy prostredníctvom videa.

Táto udalosť, zameraná na zvýšenie povedomia o tom, ako prijímať Ježiša v Eucharistii, obzvlášť naliehala k väčšej úcte u tých, ktorí prijímajú Telo Kristovo – a to pokľačiačky a na jazyk, namiesto toho, aby prijímali do ruky. Už asi 11 000 ľudí podpísalo medzinárodnú petíciu, v ktorej vyjadrili túžbu prijímať Ježiša v Eucharistii týmto „tradičným spôsobom“ ako „vhodnejšie vyjadrenie maximálnej úcty“. Žiadali pritom, aby im bola zaručená možnosť prijať sväté prijímanie na jazyk a pokľačiačky a aby sa laikom zakázalo rozdávanie Eucharistie. Petícia bola zaslaná ako otvorený list cirkevným orgánom a žiadala, aby konali podľa tejto „legitímnej žiadosti a vôle katolíckeho ľudu“.

Eucharistia je srdcom kresťanstva, okolo ktorého sa točí všetko ostatné,“ píšu organizátori petície a dodávajú: „Časy, ktoré dnes katolícka cirkev zažíva, sú veľmi vážne a problematické, takže otázka: ‘Nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde?’ sa stáva stále aktuálnejšou.“ Medzi prednášajúcimi na konferencii bol Msgr. Nicola Bux, teológ a bývalý konzulant Kongregácie pre náuku viery. Hovorí, že ak kňaz „najprv zaväzuje veriaceho, aby sa postavil, a tak prijal sväté prijímanie, alebo odstránil kľačiacich z kostola, znamená to, že diabol vstúpil do chrámu.“ Hovorí pritom, že diabol tlačí na kňazov, aby odstránili tento prvok pripomínajúci prvé prikázanie: milovať budeš Pána, svojho Boha, a budeš mu slúžiť!

S odkazom na to, čo Benedikt XVI. nazval akýmsi „štiepením jadra“, ku ktorému dochádza, keď sa chlieb a víno premieňajú na Kristovo skutočné telo a krv, Bux vysvetlil, ako transsubstanciácia spôsobuje „proces premeny reality; proces, ktorý nakoniec vedie k premene celého sveta až do bodu, v ktorom bude Boh vo všetkých.

Pokľaknutie pred svätou Eucharistiou je preto „najzreteľnejším vyjadrením“, ktoré môže človek učiniť pred „sprítomneným tajomstvom“, tak uvádza Msgr. Bux. „Božia úcta má sústrediť pozornosť na to, aby sme si uvedomili, že Pán je tu, a preto je treba dať mu dôležitosť, teda uctievať si ho tak, až nás to dovedie na kolená, ako to urobil svätý Peter pri Galilejskom mori.

Objavili sa prípady niekoľkých kňazov a biskupov, ktorí upierajú sväté prijímanie tým, ktorí kľačia – jedným z posledných je čílsky biskup Celestino Aos, ktorý odmietol na Zelený štvrtok podať Eucharistiu najmenej dvom veriacim, ktorí kľačali. Pokiaľ ide o sväté prijímanie do ruky, organizátori petície napísali, že takéto niečo nebolo nikdy nariadené Druhým vatikánskym koncilom, hoci sa to často takto interpretuje. Zdôraznili tiež, že je to voľba, ale nikdy nie povinnosť. Msgr. Bux povedal, že sväté prijímanie do ruky bolo „urážkou od Pavla VI., ktorá sa zaužívala, ba dokonca niekde sa stala aj nariadením, pretože niektorí sa opierajú o fakt, že Pán pri poslednej večeri podával prijímanie do rúk apoštolov. „Naopak, práve tie slová, ktoré Ježiš hovoril vo vzťahu k zradcovi – ‘Je to ten, komu podám namočenú smidku.’- popisujú priateľské semitské používanie podávania do úst, čo bolo považované za delikátnosť.“ Msgr. Bux dodal: „Čo sa týka prijímania postojačky, do ruky alebo jeho zneužívania tým, že ho zoberieme so sebou, chceli by sme preukázať, že sme dospelí pred Bohom, ale nie, ako píše Peter, novorodenci, ktorí potrebujú duchovné mlieko, čím je Eucharistická sviatosť.“ Konferencia, ktorú zorganizovala laická skupina „Spojení s Ježišom v Eucharistii cez Najsvätejšie ruky Márie“, sa uskutočnila 5. októbra 2019 v konferenčnej sále kostola Santo Spirito v Sassii v Ríme.

Tip na knihu: Moc každodennej svätej omše7 tajomstiev Eucharistie21 spôsobov adorácie. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.