Brat Richie Fernando, jezuitský seminarista z Filipín, mal 26 rokov, keď v roku 1996 zomrel pri ochrane kambodžských študentov po výbuchu ručného granátu. Teraz je na ceste k svätosti vďaka nariadeniu, ktoré vydal pápež František v roku 2017. Ním otvára dvere ku kanonizácii pre tých, ktorí “dobrovoľne a slobodne ponúkli svoj život za druhých a vytrvali až do svojej smrti v tomto ohľade”. Otec Antonio Moreno, predstavený jezuitov na Filipínach, je rád, že dostal povolenie pracovať na otvorení kauzy kanonizácie brata Fernanda.

Brat Richard (Richie) Fernando, S.J., prišiel do Kambodže v roku 1995, aby pôsobil v misii jezuitov, ktorá slúžila ľuďom postihnutými detskou obrnou, s následkami explózie nášľapných mín alebo iných nehôd. Podľa jezuitov z Konferencie ázijsko-tichomorskej oblasti si Richie rýchlo získal dôveru svojich mladých študentov, keď sa naučil ich rodný jazyk a venoval čas počúvaniu ich príbehov o utrpení. Jeden z jeho študentov, sirota Sarom, sa stal ako 16-ročný vojakom, avšak bol zmrzačený explóziou nášľapnej míny. Hoci niektorí z misie považovali Saromove správanie za problematické, Richie sa v liste priateľom priznal, že Sarom má vždy miesto v jeho srdci. 17. októbra 1996 prišiel Sarom do misijnej školy na stretnutie s riaditeľom a zamestnancami. Požiadal o pokračovanie v štúdiu, no jeho žiadosť bola zamietnutá, pretože školskí úradníci považovali jeho správanie za veľmi zlé a rušivé. Nahnevaný Sarom siahol náhle do vrecka, vytiahol granát a vošiel do učebne plnej študentov. Okná triedy boli zablokované, takže študenti boli uväznení. Brat Richie skočil za Saroma a chytil ho, aby mu zabránil v hodení granátu. “Nechaj ma, učiteľ. Nechcem vás zabiť,” naliehal Sarom. Ale vtom pustil granát, ten padol zaňho a za Richieho, pričom explodoval a zabil brata Richieho. Richie padol na Saroma a tak uchránil jeho i všetkých ostatných pred následkami výbuchu.

Len štyri dni pred touto udalosťou napísal Richie dlhý list svojmu priateľovi a kolegovi Totetovi Banaynalovi SJ: “Viem, kde je moje srdce. Je s Ježišom Kristom, ktorý dal všetko chudobným, chorým, sirotám … Som presvedčený, že Boh nikdy nezabudne na svojich ľudí: na našich postihnutých bratov a sestry. A som rád, že Boh ma použil, aby som sa uistil, že naši bratia a sestry vedia o tejto skutočnosti. Som presvedčený, že toto je moje povolanie.”

Raz napísal o smrti vo svojom denníku: “Prial by som si, keď zomriem, aby si ma ľudia nepamätali ako veľkého, silného alebo talentovaného, ale aby pamätali na to, že som slúžil a bojoval za pravdu, že som svedčil o tom, čo je správne, že som bol úprimný vo všetkých svojich skutkoch a činoch, inými slovami, že som miloval Krista a nasledoval ho.”

V roku 1997 Richieho rodičia napísali kráľovi Norodomu Sihanoukovi z Kambodže a prosili o milosť pre Saroma. Sarom vypovedal, že nikdy nechcel zabiť Richieho, lebo ho považoval za priateľa.

Filipíny sú krajina s prevažne kresťanskou populáciou, no majú len dvoch svätcov, ktorí obaja zomreli v 17. storočí: sv. Lorenzo Ruiz, mučeník z Nagasaki, a sv. Pedro Calungsod, mučeník z ostrova Guam. V posledných rokoch sa však otvorili mnohé kauzy svätých, pričom mnohí z nich sú v rôznych fázach procesu kanonizácie. 31. júla sa slávil sviatok zakladateľa jezuitov sv. Ignáca z Loyoly. Otec Moreno povedal, že Richie patrí medzi mnohých jezuitov, ktorí napodobňovali svätého Ignáca ponúkajúc sa do služby Bohu a jeho ľudu.

Vo svojich spomienkach poznamenal, že existujú rozličné prejavy oddanosti k Richiemu, a to nielen na Filipínach či v Kambodži, ale aj na iných miestach. Patrí sem skupina, ktorá sa nazýva: “Priatelia brata Richieho R. Fernanda SJ”. Ďalším krokom do kauzy brata Richieho je budovanie presvedčivého prípadu jeho cnostného života prostredníctvom jeho spisov, rozhovorov s tými, ktorí ho poznali. “Prosíme o modlitby všetkých v provincii, aby v tomto procese prosili Pána o milostivú pomoc. V prípade, že je to jeho vôľa, a proces bude úspešný, svätec bude na prospech svojho ľudu,” povedal otec Moreno.

Tip na knihu: Akita: Krv a slzy Matky, Ukázal mi cestu, Asia Bibi: Konečne na slobode!