ĽÚB MA TAKÝ, AKÝ SI!

Poznám tvoju biedu, tvoje zápasy, trápenie tvojej duše, slabosti tvojho tela. Viem aj o tvojej zbabelosti, tvojich hriechoch, no napriek tomu ti hovorím: „Daj mi svoje srdce, ľúb ma, aký si!”
Ak čakáš, že sa musíš stať anjelom, aby si získal moju lásku, nikdy ma nebudeš ľúbiť. Ak si aj zbabelý v plnení svojich povinností a v cvičení svojej cnosti, aj keď vždy upadáš do oných hriechov, ktoré nevieš pochopiť, nedovolím ti, aby si ma neľúbil! Ľúb ma, aký si! V každom okamihu a v každej situácii, v ktorej sa nachádzaš, v horlivosti alebo suchote, v dôvere i v nedôvere, ľúb ma, aký si! Chcem lásku tvojho úbohého srdca; lebo, ak budeš čakať, kým budeš dokonalý, nikdy ma nebudeš ľúbiť!

Nemohol by som azda každé zrnko piesku premeniť na drahokam, žiariaci čistotou, cnosťou a láskou? Nie som ja najsilnejší? Ak sa mi zapáči ponechať onú nádhery podstatu v nebi, aby som uprednostnil úbohú lásku tvojho srdca, nie som vždy pánom tvojej lásky?

Dieťa moje, dovoľ mi ľúbiť ťa; chcem tvoje srdce. Určite ťa obrátim časom, ale dnes ťa ľúbim takého, aký si, a želám si, aby si aj ty ľúbil mňa taký, aký si. Chcem vidieť z bezodnej hĺbky tvojej biedy vystúpiť tvoju lásku! Ľúbim v tebe aj tvoje slabosti, ľúbim lásku biednych a úbohých. Chcem, aby z biednych vyrazil veľký pokrik: „Ježiš, ľúbim Ťa!”

Chcem jedinú pieseň tvojho srdca, nepotrebujem tvoje vedomosti a tvoj talent. Iba jedno je pre mňa dôležité: teba vidieť pracovať s láskou! Nie sú to tvoje cnosti, čo si želám. Ak ti také dám – si taký slabý, že len tvoju sebelásku budeš živiť. O to sa nezaujímaj! Mohol som ťa určiť pre veľké veci – nie,  ty budeš nepotrebný sluha, a ja ti vezmem aj to málo, čo máš, pretože som ťa stvoril pre lásku. Dnes stojím na prahu tvojho srdca ako prosebník – ja, Kráľ kráľov. Klopem a čakám. Poponáhľaj sa otvoriť mi! Neodvolávaj sa na svoju biedu! Ak dokonale spoznáš svoju úbohosť, zomrieš od bolesti. „Čo by ma veľmi zranilo, bola by tvoja nedôvera a pochybnosť. Chcem, aby si aj ten najnepatrnejší čin konal len z lásky ku mne. Počítam s tým, že mi urobíš radosť.

Netráp sa tým, že nemáš žiadne cnosti, ja ti dám svoje. Ak sa budeš trápiť, dám ti svoju silu. Ak mi daruješ svoju lásku, dám ti tak veľa, oveľa viac, ako si vieš predstaviť. Mysli stále na to, aby si ma ľúbil, aký si.
Dal som ti svoju Matku. Nechaj všetko, áno, všetko, prejsť cez jej čisté Srdce! Nečakaj na to, že sa musíš stať svätcom, aby si mi dal lásku, nikdy ma tak nebudeš ľúbiť, nikdy by si ma potom neľúbil. A teraz choď!

ĽÚB MA TAKÝ, AKÝ SI!

Milosrdný Ježiš (výňatok) podľa sestry Faustíny, Krakow

Tip na knihu: 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva, 365 dní s Božím milosrdenstvom, 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva, Denníček