Svätý Rajmund Nonnatus

Patrón tehotných žien, pôrodných asistentiek, pestúnok, detí, nespravodlivo obžalovaných, proti popôrodným ťažkostiam šestonedieľok.

Sv. Rajmund Nonnatus pochádzal z obce Portell pri Barcelone v severovýchodnom Španielsku. Latinské  meno Nonnatus znamená nenarodený. Dostal ho preto, lebo jeho matka zomrela skôr, ako sa mohol narodiť. Pri umývaní mŕtvej matky prítomné ženy zbadali, že dieťa v nej sa hýbe. Ak ho chceli zachrániť, nebolo veľa času na rozmýšľanie. Situáciu vyriešil brat mŕtvej ženy, keď mečom rozrezal jej telo a tak pomohol priviesť dieťa na svet. Bol to chlapec. Dali mu meno Rajmund. Tento nezvyčajný „cisársky rez“ sa uskutočnil niekedy v r. 1200.

Svätá Gianna Beretta Mollová

Gianna Mollová mala na výber z troch možností. V druhom mesiaci jej štvrtého tehotenstva jej diagnostikovali nádor maternice, ktorý ohrozoval život jej a jej nenarodeného dieťaťa. Lekári informovali túto tridsaťosemročnú ženu, že má na výber podstúpiť hysterektómiu, podrobiť sa liečebnému potratu a odstráneniu nádoru, čo by jej umožnilo mať ďalšie deti, alebo iba odstráneniu nádoru.

Gianna, ktorá bola sama lekárka, vedela, že prvé dve možnosti sú veľkou šancou na jej uzdravenie. Veľmi milovala život – návštevy priateľov, tanec, cestovanie, maľovanie, turistiku v Alpách, návštevy koncertov a hry. Ale všetky tieto záujmy boli ničím v porovnaním s Gianninou láskou k manželovi Pietrovi a ich trom pokladom, 5- ročnému Pierluigimu, 3,5-ročnej Márii Zite a 2-ročnej Laure. Mohla by riskovať svoj život s vedomím, že zostane bez manželky a deti bez matky?

Ako odpovedala Gianna na túto otázku, to je možno najznámejší fakt o jej živote. „Ak sa treba rozhodnúť medzi mojím životom a životom môjho dieťaťa, neváhajte a zachráňte ten jeho.“

Svätý Gerard Majella

(1725 – 1755)- talianský svätec, patrón tehotných žien a detí (vrátane nenarodených)

Keď na návšteve v rodine Pirofalovcov „zabudol“ svoju vreckovku, mladé dievča z tejto rodiny mu ju prinieslo. „Nechaj si ju“, odpovedal jej, jedného dňa ju budeš potrebovať. Po niekoľkých rokoch takmer zomrela pri svojom prvom pôrode. Rýchlo siahla po vreckovke brata Gerarda. A zázrak šťastného pôrodu bol tu. V oblasti Neapola táto udalosť ihneď nadobudla veľký ohlas. Preto brata Gerarda vzývajú zvlášť ako ochrancu matiek v ohrození  života. Život br. Gerarda bol spleťou utrpení, chorôb a zázrakov z lásky a pre lásku k Pánovi.

Svätý Ján Pavol II.

Mnohí tvrdia, že jeho najväčším prínosom bola jeho horlivá propagácia ,,kultúry života”. Tento termín spopularizoval v encyklike Evangelium Vitae (Evanjelium Života), v roku 1995.

V žiadosti pápežovi Benediktovi XVI. členovia World Prayer for Life nazývajú túto encykliku ,,prorockou encyklikou” a ,,smerovkou v službe životu.” Encyklika priniesla jednoznačné odsúdenie zla akými sú potraty, eutanázia a umelé oplodnenie. Pápež položil základy kresťanskej odozvy na útoky proti životu v modernej spoločnosti, stavajúc do stredu základnú dôstojnosť ľudskej osoby.

Súčasťou jeho pro-life snahy bolo napríklad aj jasné vyjadrenie k naliehavosti boja proti ,,antikoncepčnej mentalite”. “Napriek rozdielom v ich podstate a morálnej závažnosti, sú antikoncepcia a potraty mnohokrát úzko prepojeným ovocím rovnakého stromu,” vyjadril sa.  ,,Život, ktorý by mohol byť výsledkom sexuálneho styku sa stáva nepriateľom, ktorému sa treba vyhnúť za každú cenu a potrat sa stáva jedinou možnou presvedčivou odpoveďou na zlyhanú antikoncepciu.”

Podľa reverenda Pavoneho nám pápežove príhovory, encykliky a iné písomnosti o živote ponúkajú ,,balík” obsahujúci ,,doktrinálne, duchovné a osobné vyjadrenie nemenného pro-life odkazu cirkvi,” pre pro-life aktivistov v modernej kultúre.

,,Propagoval tradičný, objektívny princíp posvätnosti života a hovoril spoločnosti, ktorá myslí v subjektívnych a individualistických kategóriách,” dodáva reverend Pavone. ,,Robil to efektívne, so zameraním na každého človeka ako na individuálny a unikátny obraz jediného Boha.”

Tip na knihu: 61 minút k zázraku, V osídlach smrti, Posledný boj o rodinu. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk