Svätá omša je najvyššia modlitba a snahou každého katolíka je nielen zúčastniť sa jej, ale predovšetkým ju prežiť v čo najväčšej pokore, zbožnosti a odovzdanosti. Jej účinky sú nevýslovné a dôsledky plne prežitej omše majú dosah až do večnosti. Ponúkame vám teda výber 14 zázračných účinkov svätej omše.

#1
V hodine smrti bude tvojou najväčšou útechou svätá omša, ktorej si za svojho života zúčastnil so zbožnosťou.

#2
Každá svätá omša, ktorú si prežil, ťa bude doprevádzať pred Božím súdom a bude tvojou obhajobou, keď sa bude rozhodovať o odpustení tvojich hriechov.

#3
V každej svätej omši dochádza k skráteniu časných trestov, ktoré si si zaslúžil za svoje hriechy v pomere k horlivosti, s ktorou si prežíval svätú omšu.

#4
Zbožnou účasťou na svätej omši vzdávaš najväčšiu poctu Najsvätejšiemu človečenstvu nášho Pána. Dobre slávená svätá omša nahrádza tvoje najväčšie nedbanlivosti a opomenutia.

#5 
Pre zbožne prežitú svätú omšu sa ti odpustia všetky hriechy, ktorým si sa odhodlal vyhýbať, a mnoho ďalších, na ktoré si ani nespomínaš. A aj Zlý stratí kontrolu nad tebou.

#6
Obetovaním svätej omše ponúkaš ešte väčšiu úľavu pre blahoslavené duše v očistci.

#7
Svätá omša, ktorej sa zbožne zúčastníš za svojho života, ti prinesie po smrti omnoho viac výhod, ako omša obetované za teba.

#8
Iba vďaka svätej omši sa oslobodzuješ od mnohých nebezpečenstiev a nešťastí, do ktorých by si mohol upadnúť.

#9
Pamätaj tiež na to, že pri svätej omši si skracuješ svoj očistec.

#10
S každou svätou omšou zvyšuješ svoju slávu v nebi. V nej dostaneš požehnanie kňaza, ktoré ti Boh potvrdí v nebi.

#11
Počas svätej omše kľačíš spolu s mnohými anjelmi, ktorí sa neviditeľne starajú o svätú obetu.

#12
Vo svätej omši dostávaš požehnanie do svojej služby a do tvojich časných záležitostí.

#13
Keď slávime svätú omšu na počesť určitého svätého alebo svätej vzdávajúc pritom vďaky Bohu za láskavosť požadovanú od tohto svätca, získavame jeho ochranu a zvláštnu lásku za všetku radosť a šťastie, ktoré vychádzajú z jeho skutkov.

#14
Každý deň, keď sláviš omšu, uctievaš si popri všetkých svojich úmysloch aj daného svätca zo dňa.

IMPRIMATUR: Juan J. Clennon, arcibiskup zo St. Louis

Tip na knihu: Moc každodennej svätej omše, Päť minút s Bohom (2024), 15 minút s Ježišom. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.