kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 10 z 10 VÝSLEDKOV
Články

Víťazstvo vďaka svätej omši

V knihe História Španielska (Historia de España) hovorí španielsky jezuita o. Juan de Mariana (1536-1624) o španielskom bojovníkovi menom Pascal Vives, ktorý prechovával veľkú oddanosť k svätej omši a denne miništroval na jednej a niekedy aj na viacerých. Raz sa stalo, že keď slúžil pod vlajkou grófa z Kastílie, obrovské množstvo Maurov, ktorí si už podmanili väčšiu …

Články

Ako vyzerala svätá omša v raných časoch Cirkvi?

Katolícka viera bola v Rímskej ríši nezákonná do roku 313 n. l., keď cisár Konštantín vydal milánsky edikt. Ten jej umožnil verejný rozkvet. Predtým boli cirkevné stavby, ako ich poznáme dnes, raritou a omša sa spravidla slúžila iba po domoch. Tieto „domy“ boli zvyčajne dosť veľké, mali centrálne nádvorie alebo veľkú miestnosť, ktorá umožňovala sláviť …

Články

Úmysel svätej omše: čo to je?

Otázka: Čo to znamená obetovať „omšu“ za niekoho/niečo? Osoba môže požiadať kňaza, aby obetoval omšu z niekoľkých dôvodov: napríklad ako vďakyvzdanie za úmysly inej osoby (napríklad pri narodeninách) alebo, najbežnejší prípad – za dušu niekoho, kto zomrel. Nikdy nesmieme však zabudnúť na nekonečné milosti vychádzajúce z obety omše, pretože z tých má duša istý prospech. …

Články

14 zázračných účinkov svätej omše

Svätá omša je najvyššia modlitba a snahou každého katolíka je nielen zúčastniť sa jej, ale predovšetkým ju prežiť v čo najväčšej pokore, zbožnosti a odovzdanosti. Jej účinky sú nevýslovné a dôsledky plne prežitej omše majú dosah až do večnosti. Ponúkame vám teda výber 14 zázračných účinkov svätej omše. #1V hodine smrti bude tvojou najväčšou útechou …

Články

20 inštrukcií k svätej omši, na ktoré musíme pamätať

Etiketa nie je len o správaní sa na oslave alebo na formálnom stretnutí. Máme aj etiketu svätej omše, ktorá je často zanedbávaná. A preto pamätajme na týchto 20 vecí, na ktoré by sme mali prihliadať pri každej svätej omši. Počas omše sa nemusíme vždy správať správne, ale na učenie sa nikdy nie je neskoro. Podeľme …

Články

Ako sa správať na sv. omši podľa sv. Pátra Pia?

List od sv. Pátra Pia Annite RodoteovejPietrelcina, 25. júl 1915Zo zväzku III listov Pátra Pia “Korešpondencia s jeho duchovnými dcérami (1915-1923)” Milovaná Ježišova dcéra,     nech sa Ježiš a Jeho svätá Matka vždy usmievajú na tvoju dušu a nech ti od svojho svätého Syna vyprosí všetky nebeské charizmy!     Píšem ti z dvoch dôvodov: odpovedám ti na …

Články

Majú pri oltári slúžiť dievčatá alebo chlapci?

Od nepamäti mohli počas katolíckej liturgie slúžiť pri oltári iba muži. Avšak v 70. rokoch (desaťročie, kedy sa zabudlo na cnosť a vkus), začali farnosti umožňovať dievčatám, aby sa stali oltárnymi „chlapcami“, s pomenovaním „oltárne služobníčky“. Takýto postup nebol v súlade s učením Cirkvi, ale väčšina biskupov pred tým zatvárala oči. Nakoniec bola táto prax …

Články

Čo si dieťa odnesie z nedeľnej omše?

Ponúkame Vám krátke zamyslenie Marlene Bessmann-Paliwoda o tom, ako detí vnímajú svätú omšu. Čo si dieťa odnesie z nedeľnej omše? Viac než si myslíte! Už ste sa niekedy ako rodič pýtali, či naozaj existuje nejaký dôvod, prečo vaše malé dieťa vziať na omšu? Vôbec nie je nezvyčajné mať túto pochybnosť. A priznávam, že som ju …

Články

Čo sa deje na omši? Úvaha biskupa Roberta Barrona

Je to stretnutie so skutočným Telom a Krvou Ježiša Krista a je to aj dialóg, modlitba a hra. Ako iste mnoho katolíkov vie, Druhý vatikánsky koncil výborne poznamenal, že liturgia je „prameňom a vrcholom kresťanského života.“ A nasledujúc rôzne podnety veľkých osobností liturgického hnutia v prvej polovici 20. storočia vyzval na plnú, vedomú a aktívnejšiu …

Články

Ako sa zmenila svätá omša za 1900 rokov?

Ponúkame vám stručné porovnanie liturgie z 2. storočia a liturgie dnešných časov. Zatiaľ čo v katolíckej cirkvi existuje mnoho rôznych liturgických obradov, každý s vlastnými jedinečnými obyčajmi, základná štruktúra omše vo všetkých týchto obradoch je rovnaká ako v 2. storočí. Ak porovnáme omšu z 2. storočia a omšu slávenú v súčasnosti, zostaneme prekvapení, pretože len …