kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 17 VÝSLEDKOV
Články

Eucharistia je živá

Keď prichádzam vo svätom prijímaní do ľudského srdca, mám ruky plné milostí a túžim ich dať duši. No duše si ma vôbec nevšímajú, ponechávajú ma samého a zaoberajú sa niečím iným… Zaobchádzajú so mnou ako s niečím mŕtvym. Denníček, 1385 Eucharistia je živá. Môže sa vám to zdať samozrejmé. Tak sa to zdalo aj mne …

Články

Hodnota svätej omše

Známy taliansky básnik a prozaik Alexander Manzoni (†1873 v Miláne vo veku 89 rokov) až do svojho vysokého veku často chodieval na svätú omšu. Jedného dňa, keď bolo veľmi chladno a veterno, ho domáci odhovárali od návštevy kostola. Manzoni im však odporoval: „Ak by niekto z vás vyhral na žrebe 100 000 lír a dnes …

Články

Víťazstvo vďaka svätej omši

V knihe História Španielska (Historia de España) hovorí španielsky jezuita o. Juan de Mariana (1536-1624) o španielskom bojovníkovi menom Pascal Vives, ktorý prechovával veľkú oddanosť k svätej omši a denne miništroval na jednej a niekedy aj na viacerých. Raz sa stalo, že keď slúžil pod vlajkou grófa z Kastílie, obrovské množstvo Maurov, ktorí si už podmanili väčšiu …

Články

Ako vyzerala svätá omša v raných časoch Cirkvi?

Katolícka viera bola v Rímskej ríši nezákonná do roku 313 n. l., keď cisár Konštantín vydal milánsky edikt. Ten jej umožnil verejný rozkvet. Predtým boli cirkevné stavby, ako ich poznáme dnes, raritou a omša sa spravidla slúžila iba po domoch. Tieto „domy“ boli zvyčajne dosť veľké, mali centrálne nádvorie alebo veľkú miestnosť, ktorá umožňovala sláviť …

Články

Úmysel svätej omše: čo to je?

Otázka: Čo to znamená obetovať „omšu“ za niekoho/niečo? Osoba môže požiadať kňaza, aby obetoval omšu z niekoľkých dôvodov: napríklad ako vďakyvzdanie za úmysly inej osoby (napríklad pri narodeninách) alebo, najbežnejší prípad – za dušu niekoho, kto zomrel. Nikdy nesmieme však zabudnúť na nekonečné milosti vychádzajúce z obety omše, pretože z tých má duša istý prospech. …

Články

14 zázračných účinkov svätej omše

Svätá omša je najvyššia modlitba a snahou každého katolíka je nielen zúčastniť sa jej, ale predovšetkým ju prežiť v čo najväčšej pokore, zbožnosti a odovzdanosti. Jej účinky sú nevýslovné a dôsledky plne prežitej omše majú dosah až do večnosti. Ponúkame vám teda výber 14 zázračných účinkov svätej omše. #1V hodine smrti bude tvojou najväčšou útechou …

Články

Podstata svätej omše

Svätá omša je preto obetou, lebo sa v nej tajomným spôsobom reálne uskutočňuje, zviditeľňuje a sprítomňuje Ježišova smrť na kríži. Pri svätej omši sa teda zviditeľňuje Kristova smrť na kríži. Deje sa to takto: už aj samotné spôsoby chlebaa vína viditeľne naznačujú, že Kristus ako človek bol znivočený (sv. Tomáš Akvinský). Lebo Kristovo telo a …

Články

Šaty a liturgické nádoby pri svätej omši

Ak sa niekto chystá k pozemskému kráľovi na audienciu, oblečie si z bázne pred ním slávnostné šaty. To isté robí kňaz, keď sa pri oltári objavuje pred Najvyšším kráľom. Osobitné oblečenie kňaza pri oltári je tiež znakom, že neuskutočňuje svoje poslanie z vlastnej moci, ale ako námestník Krista na zemi. Už v Starom zákone Boh …

Články

20 inštrukcií k svätej omši, na ktoré musíme pamätať

Etiketa nie je len o správaní sa na oslave alebo na formálnom stretnutí. Máme aj etiketu svätej omše, ktorá je často zanedbávaná. A preto pamätajme na týchto 20 vecí, na ktoré by sme mali prihliadať pri každej svätej omši. Počas omše sa nemusíme vždy správať správne, ale na učenie sa nikdy nie je neskoro. Podeľme …

Články

Ako sa správať na sv. omši podľa sv. Pátra Pia?

List od sv. Pátra Pia Annite RodoteovejPietrelcina, 25. júl 1915Zo zväzku III listov Pátra Pia “Korešpondencia s jeho duchovnými dcérami (1915-1923)” Milovaná Ježišova dcéra,     nech sa Ježiš a Jeho svätá Matka vždy usmievajú na tvoju dušu a nech ti od svojho svätého Syna vyprosí všetky nebeské charizmy!     Píšem ti z dvoch dôvodov: odpovedám ti na …

Články

Neexistujú obmedzenia, koľkokrát môžeme prijímať

„Spôsob prijímania tejto sviatosti je dvojitý, duchovný a sviatostný.“ Svätý Tomáš Akvinský Neexistujú obmedzenia, koľkokrát môžeme prijímať? Mám veľmi rád toto tajomstvo, lebo sa na prvý pohľad zdá nesprávne, ale keď ho pochopíme, zdôrazňuje úžasnú pravdu. Keď v prednáške hovorím o tomto tajomstve, obyčajne sa zastavím a obzriem sa, aby som zistil, ako budú ľudia …

Články

Každé prijímanie je iné

„Čím väčšia podoba je medzi človekom, ktorý ide na sväté prijímanie, a Ježišom, o to lepšie budú plody svätého prijímania.“ Svätý Anton Mária Claret Toto tajomstvo je vlastne pokračovaním piateho tajomstva, lebo medzi tým, ako prijímam a čo prijímam, je absolútna súvislosť. Čím viac dokážem vstúpiť do spoločenstva, zjednotiť sa s Ježišom, tým plodnejšie bude …

Články

Majú pri oltári slúžiť dievčatá alebo chlapci?

Od nepamäti mohli počas katolíckej liturgie slúžiť pri oltári iba muži. Avšak v 70. rokoch (desaťročie, kedy sa zabudlo na cnosť a vkus), začali farnosti umožňovať dievčatám, aby sa stali oltárnymi „chlapcami“, s pomenovaním „oltárne služobníčky“. Takýto postup nebol v súlade s učením Cirkvi, ale väčšina biskupov pred tým zatvárala oči. Nakoniec bola táto prax …

Články

Čo si dieťa odnesie z nedeľnej omše?

Ponúkame Vám krátke zamyslenie Marlene Bessmann-Paliwoda o tom, ako detí vnímajú svätú omšu. Čo si dieťa odnesie z nedeľnej omše? Viac než si myslíte! Už ste sa niekedy ako rodič pýtali, či naozaj existuje nejaký dôvod, prečo vaše malé dieťa vziať na omšu? Vôbec nie je nezvyčajné mať túto pochybnosť. A priznávam, že som ju …

Články

Čo sa deje na omši? Úvaha biskupa Roberta Barrona

Je to stretnutie so skutočným Telom a Krvou Ježiša Krista a je to aj dialóg, modlitba a hra. Ako iste mnoho katolíkov vie, Druhý vatikánsky koncil výborne poznamenal, že liturgia je „prameňom a vrcholom kresťanského života.“ A nasledujúc rôzne podnety veľkých osobností liturgického hnutia v prvej polovici 20. storočia vyzval na plnú, vedomú a aktívnejšiu …

Články

Malé deti a omša. Áno alebo nie?

Omša je pre moje dieťa nudná – nehovoriac o tom, že je nezbedné. Avšak dokáže byť extrémne unudené, hoc je aj dobré a zostáva celkom pokojné. Aj pre mňa v tom veku bola omša nudná. Spomínam si, ako som sa zabávala tým, že som sa skrývala medzi drevenými lavicami. Nemyslím, že som dokázala v tom …