Etiketa nie je len o správaní sa na oslave alebo na formálnom stretnutí. Máme aj etiketu svätej omše, ktorá je často zanedbávaná. A preto pamätajme na týchto 20 vecí, na ktoré by sme mali prihliadať pri každej svätej omši.

 1. Človek sa musí postiť aspoň hodinu pred prijatím svätého prijímania. Jedinými výnimkami sú lieky, voda alebo v prípade, že je niekto chorý a potrebuje sa najesť skôr.
 1. Nechystajte si jedlo alebo sladkosti pre deti. Omša nie je piknik. Jedinou výnimkou je mlieko pre dojčatá, voda na pitie v prípade potreby.
 1. Nehryzte si nechty, je to prejav nervozity. Neklepte nohami, naznačuje to vnútorné napätie. Nehrajte sa s vlasmi, znamená to rozptyľovanie. Je nesprávne zamerať pozornosť na akúkoľvek inú osobu alebo objekt, keď by sme sa mali zamerať len na Boha.
 1. Nikdy nežujte žuvačku v kostole. Porušujete eucharistický pôst.
 1. Pri vstupe a výstupe z kostola sa prežehnajte svätenou vodou. Je to pripomienka nášho krstu, ktorým sme sa včlenili do Kristovej Cirkvi.
 1. Obliekajte sa primerane, omša nie je módna prehliadka. Vianočné a veľkonočné omše nie sú súčasťou Milánskeho týždňa módy. Oblečenie má vyzerať tak, aby svedčalo o našej viere a nie aby sme niekoho zvádzali. Takisto nechoďte na omšu, aby ste pozerali, kto ako vo farnosti vyzerá a čo má oblečené.
 1. Príďte skoro a nájdite si miesto čo najbližšie k oltáru. Nechoďte do kostola, keď už je omša u konca (hoc sa na prijímanie môže prísť aj po premenení). Počas omše nechodievajte mimo kostol.
 1. Mobilný telefón by sa nikdy nemal používať počas omše na komunikovanie, telefonovanie alebo posielanie SMS správ. Prepnite si ho do tichého režimu. Žiadny hovor nie je dôležitejší ako omša.
 1. Mladí by mali ponúknuť svoje miesta tehotným, chorým alebo starším stojacim.
 1. Keď vstúpime do kostola a opúšťame ho, pokľaknime smerom k svätostánku. Kristus sa tu sprítomňuje kvôli nám. Tým, že naše pravé koleno narazí na podlahu, uznávame, že On je náš Pán a Boh. Ak je niekto fyzicky neschopný postaviť sa, potom postačí poklona. Počas omše, ak prechádzame popred oltár alebo svätostánok, úctivo sa pokloňme.
 1. V kostole seďte pokojne. Nehovorte ani sa nevyjadrujte o tom, čo majú ľudia oblečené. Nejdete tam, aby ste posudzovali štýl obliekania, make-up alebo doplnky.
 1. Ak sú vaše deti hlučné, zdržiavajte sa v zadnej časti. Niekedy sú deti nepokojné. Rodičia s malými deťmi by mali sedieť na konci lavice, aby mohli dieťa vziať rýchlo mimo chrám. Nehrajte sa s nimi a nerušte ostatných počas omše. Nedovoľte im hrať sa s modlitebnými knižkami alebo materiálmi na čítanie. Počas omše s nimi nevtipkujte ani sa zbytočne nehrajte.
 1. Pripravte si peniaze na oferu pred svätou omšou. Kristus nám hovorí, aby sme nedovolili ľavej ruke vedieť, čo robí tá pravá, keď si konáme svoju obetu. Nesnažte sa hľadať v košíku výdavok z vašej ofery, je to nevhodné.
 1. Počas omše nespíme, vyhýbajme sa dennému snívaniu, čítaniu letákov alebo modlitbe ruženca. Venujme pozornosť Božiemu slovu a eucharistii.
 1. Rešpektujme zbožnosť. Pri čítaní evanjelia stojíme ako aj pri iných bohoslužbách. Pokľaknutie a kľačanie pri premenení je súčasťou tejto zbožnosti. Jedinými výnimkami sú chorí, ľudia s problémami s kolenami, starší a veriaci s deťmi. Ak nemôžete kľačať, sadnite do lavice, aby ste nebránili výhľadu na Pána pre tých, ktorí kľačia.
 1. Pred prijatím svätého prijímania pokľaknite, nachádzate sa pred Bohom.
 1. Odpovedzte amen pred prijímaním. Nevypľúvajte ani sa s hostiou v ústach nehrajte a ani ju nehrýzte.
 1. Neodchádzajte predčasne. Mali by sme zostať až do konca – do záverečného požehnania a spievania piesne, ak sa tak koná. Pamätajte, kto skoro odišiel z poslednej večere … Judáš.
 1. Po omši sa pomodlite a poďakujte Bohu za Jeho hojné požehnanie.
 1. V tichosti odíďte. Je vhodné navštíviť najmä svojich kňazov ako súčasť kresťanského spoločenstva, ale akonáhle sme mimo hlavnej svätyne kostola, nerušme ostatných, ktorí chcú zostať a modliť sa.

Počas omše sa nemusíme vždy správať správne, ale na učenie sa nikdy nie je neskoro. Podeľme sa o tieto inštrukcie, aby sme vedeli, aké dôležité je dobre sa správať v kostole.

Tip na knihu: Moc každodennej svätej omše, Päť minút s Bohom, Akatist k blahoslavenej Anne Kataríne Emmerichovej. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.