September je mesiac venovaný Panne Márii Sedembolestnej. Tento príbeh pochádza z denníka sestry Dominiky Clary od Svätého Kríža, ktorá zomrela v povesti svätosti v roku 1897, a ukazuje hodnotu úcty k Siedmim utrpeniam Panny Márie.

Sestra Dominika Clara bola často poctená zjaveniami duší z očistca. Jedna z týchto duší sa jej zverila, že svoju spásu získala iba skrze úctu k utrpeniam Panny Márie. Jej život bol tak zlý, že bez osobitnej milosti od Boha by nemohla byť spasená, ale Mária odmení všetko, čo veriaci vykoná z lásky k nej.

Počas života pociťovala táto duša súcit s Bolestnou Matkou a vždy, keď videla obraz predstavujúci trúchliacu Matku, modlila sa na jej počesť sedemkrát Zdravas’. Pripustila však, že často túto oddanosť praktizovala viac zo zvyku než z vnútornej zbožnosti, pretože jej zbožná matka jej ju tak hlboko do svojho srdca vštepila, že napriek svojmu rozmarnému životu, jej vždy zostala verná. Ako odmenu za túto nežnú úctu jej Matka Božia prejavila zvláštnu materinskú starostlivosť v hodine smrti. Pripomenula jej v mysli obraz Siedmich bolestí v takej živej podobe, že vo svojich posledných chvíľach bola umierajúca uchvátená tým najhlbším pocitom hriešneho života. Preto získala odpustenie všetkých svojich hriechov.

Podľa informácií od tejto duše bol smútok, ktorý cítila za svoje hriechy, na príhovor Matky Božej, taký veľký, že odčinil nielen jej hriechy, ale aj veľkú časť časného trestu, ktorý bol za ne uložený. Okrem tejto neporovnateľne veľkej milosti bola táto duša z očistca potešovaná častými návštevami Matky Božej, pričom každá takáto návšteva zmierňovala jej utrpenie.

Jej trápenie prestalo úplne v čase, keď bola Panna Mária osobne prítomná pri nej. Tisíce a tisíce duší, ktoré sa nedopustili ani dvadsatiny všetkého zla, ktoré táto duša napáchala, boli večne zatratené. „Ach,“ zvolala, „aké živé sú moje pocity vďačnosti, keď uvažujem o tom, čo naša drahá nebeská Matka urobila pre mňa v posledných chvíľach môjho života! Keby nebolo Márie, aj ja by som skončila ako zatratený hriešnik. Po celú večnosť budú moje pery ohlasovať lásku, dobrotu a starostlivosť tejto sladkej Panny a môj hlas ju bude stále oslavovať slovami chvály a vďakyvzdania.

Sestra Dominika Clara od Svätého Kríža ďalej píše, že čas v očistci je skrátený pre mnohých, ktorí sú osobitne oddaní trpiacej Matke, a niektorí sú tu na tomto nehostinnom mieste dokonca len nakrátko zadržaní a zbavení len na krátku dobu mimo Boží pohľad vďaka úcte k Panne Márii.

zdroj: TraditionInAction

Tip na knihu: 100 modlitieb za duše v očistci, 365 dní s dušami v očistci, Moje rozhovory s dušami v očistci. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.