Ak máte vo svojom živote veľký úmysel a zdá sa, že si neviete s ním poradiť, je na čase zavolať na pomoc svätých.

Poznám jedno milé dievčatko, ktoré je odvážne, smelé a milé, ale vystrašené z nových ľudí. Zvyčajne netrvá dlho, kým sa cez to dostane, ale prvých 20 minút s niekým neznámym potrebuje Cecilia pri sebe svoju matku. Akonáhle sa niekto zmieňuje o lezení po stromoch alebo Narnii, vyjde zo svojej “ulity” a džavoce, takže sa nemusíme báť o to, že sa pred nami skryje. Všetko bolo v poriadku, kým nenastal čas na prvú sviatosť zmierenia. Myslela si, že bola pripravená, a tak si tvrdo zahryzla do pier a vošla do spovednice. Zrazu však vybehla so vzlykaním. Bolo to hrozne desivé. A tak s ňou jej rodičia nacvičovali spoveď, rozprávali sa s ňou a ona znova nabrala odvahu. Opäť sa však zlomila a utiekla.

Rozhodli sa, že počkajú ešte rok. No ja som nevedela, či to bude stačiť. Tak som im privádzala do domu na pomoc priateľov kňazov. Cecilia sa troška “oťukala”, začala sa s nimi rozprávať, hrať a smiať sa a hocikedy ich zastavila v rozprávaní, aby sa podelila o niečo veľmi dôležité, na čo si pomyslela. Potom sme navrhli spoveď a ona zasa začala plakať a utekať. Takto sa to zopakovalo niekoľkokrát. Ostala som v rozpakoch. Nemohli sme sa k nej priblížiť. Prekoná niekedy svoj strach a pôjde na spoveď? Začala som o tom pochybovať.

Nakoniec som sa konečne prestala snažiť veci naprávať a začala som sa modliť. Svätý Ján Nepomucký bol mojou voľbou. Bol to český kňaz, ktorý odmietol prezradiť hriechy kráľovnej, aj keď kráľ pohrozil, že ho zabije. Svätý Ján ale spovedné tajomstvo neporušil. Zaplatil však za to. Zbili ho a napokon zabili.

Svätý Ján Nepomucký sa stal mojím príhovorcom za malú Ceciliu. A keď som sa ocitla len štyri hodiny od Prahy, zariadila som si tam výlet, aby som sa za ňu mohla pomodliť. Museli sme vyliezť na obrovský kopec a zaplatiť 15 dolárov, aby sme získali vstup na 15 minút predtým, než zavrú katedrálu. Ale zúfalé situácie si vyžadujú zúfalé riešenia.

Nakoniec som sa ocitla pred ostatkami svätého Jána Nepomuckého kľačiac na zemi a modliac sa za malé dievčatko, ktoré si myslelo, že nenaberie odvahu ísť na spoveď. O niekoľko týždňov neskôr som bola späť v USA u tohto dievčatka. Ceciliu a jej brata som vzala na výlet a zastavili sme sa na večeru s priateľom – kňazom, s ktorým sme sa stretli predtým niekoľkokrát. Skoršie v ten deň som spomenula Cecilii spoveď, ale kričala na mňa, že ona na spoveď nepôjde. Keď sme si spolu s jej bratom spoločne vykonali spytovanie svedomia, zložila si ruky a spravila grimasu. Ja som sa stále modlila.

Potom sme prišli ku kostolu s otcom kňazom, ktorý mal spovednú službu. Spýtala som sa Cecilie, či chce ísť dovnútra a pozrieť sa na toho spovedníka. Bola to hra, tak som s ňou išla. O. Chris otvoril okienko a rozprával sa s ňou o obrazoch na stene a kartičkách, ktoré občas rozdáva. Potom som sa z ničoho nič spýtala, či chce ísť na spoveď. A chvála Pánu, dievčatko slabo prikývlo. Tak som ich nechala spolu, padla na kolená a prosila svätého Jána Nepomuckého, aby sa prihováral za toto odvážne a statočné dievčatko. Jej brat videl, čo sa deje, a tiež si pokľakol s úsmevom bratskej hrdosti vo svojej tvári.

A keď vyšla von, žiarila radosťou. Nedokázala prestať skákať hore a dole. Nebolo jej len odpustené, ale bola natešená. Chcela zavolať na každého, koho poznala, aby rozpovedala celému svetu, aké neuveriteľné je ísť na spoveď. “Nebolo to ani také hrozné,” zakričala, “bolo to tak skvelé!” Tak sme objali a tancovali. Šla som napokon domov a skontrolovala som si, kto má ten deň sviatok, a či tam nie je nejaký zaujímavý svätec, ktorý by sa za nás prihováral. A v ten deň sa slávila spomienka na sv. Jána Nepomuckého.

Začala som plakať, keď som to videla – výročie jeho smrti bol dňom jeho spomienky. Jediný svätý, ktorého som požiadala, aby som sa modlil. Jediný svätec, ktorého som vždy skutočne prosila o konkrétny príhovor a on prišiel vo veľkom, na svoj sviatok.

Celé roky som bola svedkom svedectiev o svätých. Začala som s nimi rozvíjať skutočné priateľstvá. Bolo to však po prvý raz, čo som v tej istej chvíli prosila konkrétneho svätca a teraz som pevne presvedčená, že to bol jeho príhovor, ktorým sme dosiahli tento malý zázrak.

Ak máte vo svojom živote veľký úmysel a zdá sa, že si neviete s ním poradiť, je na čase zavolať na pomoc svätých mužov a ženy, ktorí sa naučili modliť už tu na zemi a tešia sa zo slávy pred Božím trónom. Možno vás vypočujú nejakým príjemným či dramatickým spôsobom.

Tip na knihu: 7 tajomstiev svätej spovede, Spytovanie svedomia pre deti, Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.