Desať rokov po vyhláseniach k Zázračnej medaile sv. Kataríny Labouré, 8. septembra 1840, zverila Panna Mária zelený škapuliar svojho Nepoškvrneného Srdca sestre Justine Bisqueyburu, rehoľníčke z Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentínky). Panna Mária sľúbila, že tento nový škapuliar prispeje k obráteniu duší, zvlášť tých, ktorí nemajú vieru, a tak im zabezpečí šťastnú smrť.

Zelený škapuliar je kúsok zelenej plste na šnúrkach s obrazom meča a kvapkajúcej krvi, prekrytý krížom a obklopený slovami: “Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodine smrti našej”. Je to skutočne pozoruhodný kúsok látky. Diabol nemá žiadnu moc nad tým, kto ho nosí, prechováva úctu k nemu alebo ju šíri ďalej. Všetci, ktorí nosia zelený škapuliar, dokazujú Zlému, že sú zverencami Matky Božej a diabol vie, že nemá moc ublížiť. Boh chce, aby sa zelený škapuliar stal odznakom. Škapuliar je najistejšou bariérou pred útokom Zlého.

Najsvätejšia Panna ukázala, ako škapuliara používať. Vzhľadom k tomu, že to nie je symbol bratstva, ale jednoducho dvojitý obraz pripevnený k jedinému kusu tkaniny, nie je potrebné zvláštne uvedenie do spoločenstva. Jedinou požiadavkou je, aby bol zelený škapuliar požehnaný kňazom a aby ho osoba, ktorá si to želá, mala oblečený prípadne nosený pri sebe. Ak je však osoba, ktorá potrebuje milosť, tvrdošijná, môže byť zelený škapuliar umiestnený tajne v jeho/jej oblečení, doma alebo nejakej vlastnenej veci, pričom by sa darca mal modliť denne modlitbu.

Jediná potrebná modlitba, ktorú sa možno modliť viackrát denne, ale mala by sa modliť aspoň raz za deň, je: “Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu smrti našej.”

Hoci sa nosením škapuliara získavajú mnohé milosti, ich veľkosť je úmerná dôvere, s ktorou je odovzdaný. Zelený škapuliar bol dvakrát schválený blahoslaveným pápežom Piom IX. v roku 1863 a opäť v roku 1870, keď povedal: “Napíšte týmto dobrým sestrám, že im povoľujem, aby ho (škapuliar) vyrábali a distribuovali.“.

Panna Mária plní sľuby: “prídem na pomoc akejkoľvek osobe, ktorá ho užíva ako akt lásky ku mne a požehnam všetky srdcia na zemi, ktoré šíria oddanosť môjmu zelenému škapuliaru.”

Ponúkame vám svedectvo otca Róberta Macdonalda, C.Ss.R., ktoré je veľkým dôkazom tohto sľubu:

Dovoľte mi, aby som vám rozpovedal príbeh o tom, ako som objavil zelený škapuliar. Iba takto môžem šíriť pravú a milú lásku k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a splatiť svoj dlh. Pred niekoľkými rokmi, pred než sa penicilín používal na liečbu, som ležal v nemocnici s pneumóniou (zápal pľúc). Mal som krvácanie a lekári sa rozhodli pristúpiť k poslednej možnosti – operácii. Do mojej izby vtedy došla útla mníška.

“Otče, prechovávate veľkú vieru v Božiu Matku, najmä k jej Nepoškvrnenému Srdcu? Ak áno, môžete byť vyliečený.”
“Ako, sestrička?”
“Prostredníctvom zeleného škapuliara.”

“Čo je to?”
“Otče, pred štyrmi rokmi som bola operovaná na rakovinu. Bola som tak chorá, že môj prípad uzavreli a poslali ma domov na smrť. Modlila som sa k Panne Márii zeleného škapuliara. Zmierala som čakaním na smrť, a tak som sa vrátila do práce. A tak som tu vyliečená, otče. Chcete, aby som vám odovzdala škapuliar?”
“Prosím, sestrička.”

A tak ma obliekla do škapuliara. Pocítil som obrovskú dôveru a krvácanie sa zastavilo. O dva dni neskôr, v röntgenovej miestnosti, sa ma pýtali, kedy prestalo krvácanie. Keď som odpovedal, že je tomu pár dní, boli veľmi prekvapení.

“Máte ranu, ktorú šesť mesiacov liečime a v tomto momente neexistuje žiadna známka po nej. Dokonca aj jazvy sú preč.” Niet divu, že hovorím o neuveriteľnom dlhu voči nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Odvtedy som robil všetko pre to, aby som podporoval oddanosť k škapuliaru. Na moju veľkú radosť a úžas tí, ktorým som hovoril o škapuliari, sa stali horlivejší. Nikdy som nevidel takú vieru a dôveru týchto nových Máriinych apoštolov.

Je tvoje srdce ťažké, pretože vidíš milovaného, ​​ktorý žije bezbožný život? Naša požehnaná matka nám dala spôsob, ako premeniť milovaného človeka, keď sa v roku 1840 zjavila sestre Justine Bisqueyburu, aby si obliekla oblečenie obrátenia – zelený škapuliar. Povedala: “Tento svätý odznak môjho Nepoškvrneného Srdca má byť prostriedkom obrátenia duší …” Počas šiestich rokov sa naša Pani opakovane zjavila sestre Justine a odpovedala jej na veľa otázok týkajúcich sa škapuliara a jeho použitia.

Panna Mária povedala, že zelený škapuliar nepotrebuje žiadne zvláštne požehnanie ani nie je potrebné, aby sa doňho investovalo alebo aby sa do nejakého zoznamu zapísal ten, kto ho bude nosiť. Každý kňaz ho môže požehnať. Osoba ho môže mať oblečený alebo ho nosiť so sebou. Môže byť dokonca umiestnený v oblečení danej osoby, umiestnený v posteli či miestnosti, ak ju odmietne daný človek obliecť, nosiť.

Každý deň by sme sa mali pomodliť modlitbu: “Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodine smrti našej.” Ak človek, pre ktorého je škapuliar určený, neodrieka modlitbu, potom ten, kto ho daroval, sa musí pomodliť namiesto neho túto modlitbu každý deň. Pokiaľ ide o moc zeleného škapuliara či o obrátenie, nezabudnite na dôveru v Božiu Matku. Sama povedala: “Najväčšie milosti pochádzajú z použitia škapuliara, ale prichádzajú priamo úmerne miere dôvery vo mňa.”

Svätá Brigita túto dôveru v Najsvätejšiu Matku prechovávala. Panna Mária jej toto všetko odhalila slovami: “Na svete neexistuje žiadny hriešnik, hoci by bol aj nepriateľom Boha, ktorý by sa k Nemu neobrátil a nenašiel milosť uňho, pokiaľ sa obráti ku mne a bude sa dožadovať mojej pomoci.”

Tip na knihu: Novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie, Moje srdce zvíťazí, Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.