kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 2 z 2 VÝSLEDKOV
Články

Zázrak zasvätenia Portugalska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Čo sa stane, keď pápež spolu so všetkými svetovými biskupmi zasvätí Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie? Ako bude vyzerať víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie? Mnoho ľudí si neuvedomuje, že Panna Mária už poskytla svetu náhľad, aký bude triumf Jej Nepoškvrneného Srdca. Urobila tak v Portugalsku po tom, čo tamojší biskupi zasvätili tento národ Nepoškvrnenému Srdcu …

Články

Zelený škapuliar – prisľúbenia a zázraky

Desať rokov po vyhláseniach k Zázračnej medaile sv. Kataríny Labouré, 8. septembra 1840, zverila Panna Mária zelený škapuliar svojho Nepoškvrneného Srdca sestre Justine Bisqueyburu, rehoľníčke z Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentínky). Panna Mária sľúbila, že tento nový škapuliar prispeje k obráteniu duší, zvlášť tých, ktorí nemajú vieru, a tak im zabezpečí šťastnú …