Čo sa stane, keď pápež spolu so všetkými svetovými biskupmi zasvätí Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie? Ako bude vyzerať víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie? Mnoho ľudí si neuvedomuje, že Panna Mária už poskytla svetu náhľad, aký bude triumf Jej Nepoškvrneného Srdca. Urobila tak v Portugalsku po tom, čo tamojší biskupi zasvätili tento národ Nepoškvrnenému Srdcu 13. mája 1931. Zdá sa teda, že Panna Mária použila Portugalsko, aby na národnej úrovni demonštrovala, čo urobí v celom svete, keď pápež v spojení so svetovými biskupmi zasvätí Rusko Nepoškvrnenému Srdcu. 

Zasvätenie Portugalska v roku 1931

13. mája 1931 za prítomnosti 300 000 veriacich, ktorí prišli na túto udalosť do Fatimy, portugalskí biskupi slávnostne zasvätili svoj národ Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Títo dobrí biskupi postavili Portugalsko pod ochranu Panny Márie, aby tento národ ochránila pred komunistickou nákazou, ktorá sa šírila Európou, najmä Španielskom. V dôsledku tohto zasvätenia zažilo Portugalsko trojnásobný zázrak:

Prvý zázrak

Krajina zažila nádhernú katolícku renesanciu, veľké znovuzrodenie katolíckeho života. Bolo to tak zarážajúce, že tí, čo to zažili, to bezpochyby pripisovali Božiemu dielu. Počas tohto obdobia sa Portugalsko tešilo drastickému nárastu kňazských povolaní. Počet rehoľníkov sa za desať rokov takmer zoštvornásobil. Podobne vznikali aj náboženské spoločenstvá. Došlo k rozsiahlej obnove kresťanského života, ktorá sa prejavila v mnohých oblastiach, vrátane rozvoja katolíckej tlače, katolíckeho rozhlasu, pútí, duchovných cvičení a mohutného hnutia, ktoré bolo začlenené do rámca diecézneho a farského života. 
Táto katolícka renesancia mala taký rozsah, že v roku 1942 portugalskí biskupi vyhlásili v spoločnom pastierskomliste: „Každý, kto by zavrel oči pred dvadsiatimi piatimi rokmi a otvoril ich teraz, Portugalsko by už nepoznal – takže táto veľká transformácia je dielom skromného a neviditeľného pôsobenia zjavenia Panny Márie vo Fatime. Naozaj, Panna Mária si želá zachrániť Portugalsko.

Druhý zázrak

V súlade s katolíckymi sociálnymi zásadami nastal zázrak politickej a sociálnej reformy. Krátko po vysvätení v roku 1931 vstúpil v Portugalsku k moci katolícky vodca Antonio Salazar, ktorý otvoril katolícky kontrarevolučný program. Snažil sa v čo najväčšej miere vytvoriť katolícky sociálny poriadok, v ktorom sa zákony vlády a sociálnych inštitúcií zhodujú so zákonom Krista, Jeho evanjelia a Cirkvi. Tvrdý protivník socializmu a liberalizmu bol proti „všetkému, čo zmenšuje alebo rozkladá rodinu.” Prezident Salazar jednoducho nehovoril, ale konal – prijal právne predpisy na ochranu rodiny vrátane zákonov, ktoré sa pri rozvode prijímali len s nevôľou. Jeden taký zákon znel: „V súlade so základnými vlastnosťami katolíckych manželstiev: Rozumie sa, že samotnou skutočnosťou slávenia kanonického manželstva sa manželia vzdávajú zákonného práva požiadať o rozvod.“ Tento zákon mal za následok, že počet katolíckych manželstiev sa neznížil, ale naopak – zvýšil sa, takže do roku 1960 tvorili takmer 91 percent všetkých manželstiev v krajine kanonické manželstvá.

Tretí zázrak

V dôsledku zasvätenia došlo k dvojakému zázraku mieru. Portugalsko bolo chránené pred komunistickým terorom, najmä zo španielskej občianskej vojny, ktorá zúrila hneď vedľa. Portugalsko sa uchránilo aj pred devastáciami druhej svetovej vojny.

Zasvätenie Portugalska v roku 1938

Pokiaľ ide o španielsku občiansku vojnu, portugalskí biskupi v roku 1936 sľúbili, že ak Panna Mária ochráni Portugalsko pred komunistami, vyjadria svoju vďačnosť tým, že obnovia národné zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Na základe svojho slova 13. mája 1938 obnovili zasvätenie Portugalska Nepoškvrnenému Srdcu ako vďakyvzdanie za ochranu Panny Márie. Kardinál Cerejeira verejne priznal: „Odkedy sa Panna Mária zjavila v roku 1917 vo Fatime, na portugalskú zem zostúpilo zvláštne Božie požehnanie … zvlášť ak prehodnotíme dva roky, ktoré uplynuli od nášho sľubu, nemožno nepriznať túto neviditeľnú ruku. Boh chránil Portugalsko tým, že ho ušetril od metly vojny a malomocenstva ateistického komunizmu.

Dokonca aj pápež Pius XII. vyjadril údiv, že Portugalsko bolo ušetrené hrôzy španielskej občianskej vojny a komunistickej hrozby. V prejave k portugalskému ľudu hovoril o „Červenom nebezpečenstve, ktoré je tak hrozivé a tak blízko vás, a napriek tomu sa vám takým neočakávaným spôsobom vyhlo“. Portugalci prešli týmto prvým nebezpečenstvom bez zranení, ale hneď za ním nasledovalo druhé, ktorému čelili tvárou v tvár. Vypukla druhá svetová vojna.

6. februára 1938, sedem mesiacov pred vyhlásením vojny, sestra Lucia napísala svojmu biskupovi Msgr. da Silva o tom, že hrozí vojna. No hneď za tým písala o zázračnom sľube. Povedala, že „v tejto hroznej vojne bude Portugalsko ušetrené vďaka národnému zasväteniu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zo strany biskupov“. A Portugalsko bolo naozaj ušetrené od hrôz vojny, ktorých podrobnosti sú príliš početné na to, aby sme tu o nich rozprávali. Ešte pozoruhodnejšie je, že sestra Lucia 2. decembra 1940 napísala pápežovi Piovi XII., keď mu oznámila, že Portugalsko dostalo počas vojny osobitnú ochranu, ktorú by dostali aj ostatné národy, keby ich biskupi zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Napísala: Najsvätejší Otec, náš Pán sľubuje v tejto vojne našej krajine osobitnú ochranu v dôsledku zasvätenia národa portugalskými prelátmi Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie; je to ako dôkaz milosti, ktorú by daroval aj iným národom, keby sa jej aj oni zasvätili. 

Podobne aj portugalský kardinál Cerejeira neváhal pripísať Panne Márii z Fatimy veľké milosti, ktoré za tento čas získalo Portugalsko. 13. mája 1942 povedal: „Aby sme vyjadrili, čo sa tu deje dvadsaťpäť rokov, portugalský slovník má len jedno slovo: zázrak. Áno, sme pevne presvedčení, že za nádhernú transformáciu Portugalska vďačíme ochrane Najsvätejšej Panny.

Kardinál Cerejeira ďalej vysvetlil, že zázračné požehnania, ktoré Panna Mária získala pre Portugalsko v dôsledku zasvätenia v roku 1931, boli ukážkou toho, čo bude s celým svetom po tom, čo bude Rusko riadne zasvätené Jej Nepoškvrnenému Srdcu. Kardinál povedal: „To, čo sa stalo v Portugalsku, ohlasuje zázrak. A predstavuje to to, čo by Nepoškvrnené Srdce Panny Márie pripravilo pre svet.

Nie je preto ťažké pochopiť, prečo sa Portugalsko od tohto obdobia nazýva “Výkladná skriňa Panny Márie“. A tento trojitý zázrak Portugalska je ukážkou toho, ako bude Rusko a svet vyzerať po zasvätení Ruska.

zdroj: olrl.org

Tip na knihu: Novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie, Život Panny Márie vo videniach Luisy Piccarrety, Pod ochranným plášťom Márie. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.