Kardinál Robert Sarah sa zamýšľal nad skutočnou prítomnosťou Krista v Eucharistii a nad významom kňazstva. To všetko počas omše v Bazilike sv. Petra v sobotu pri príležitosti 50. výročia jeho vysviacky.

Sarah vo svojej homílii 29. septembra: „Kňaz žije plnosťou radosti vo svätej omši, ktorá je dôvodom jeho existencie a ktorá dáva zmysel jeho životu. V každodennej omši sa kňaz stretáva tvárou v tvár s Ježišom Kristom a v tom istom okamihu sa identifikuje a stotožňuje s Kristom. Stáva sa nielen Alter Christus, ďalším Kristom, ale je skutočným Ipse Christus, tým istým Kristom.” povedal. Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí povedal, že vnútorný život kňaza by sa mal sústrediť okolo troch vecí: kríž, eucharistia a Panna Mária. „Podľa sv. Josemaría Escrivà je kríž nášho Pána Ježiša Krista životne dôležitým zdrojom pre kňaza – pilier, na ktorom je postavená jeho kňazská existencia.

Sarah vysvetlil, že kríž umožňuje „zrod božského života v nás“ a Panna Mária dohliada na duchovný vývoj človeka ako matka, ktorá „nás vychováva, aby sme rástli vo viere. Bez Eucharistie nemôžeme žiť. Ježiš nám zjavuje tajomstvo tohto nebeského pokrmu – Jeho tela, ktoré sa stáva pokrmom, aby nám tak umožnilo žiť z Jeho vlastného života v dovtedy nepoznanom intímnom priateľstve s ním.”

Sarah tvrdí, že kňazstvo dnes prechádza „hlbokou krízou“ a poprosil o modlitby za všetkých kňazov. „Kňaz – to je to najúžasnejšie dielo, najštedrejší dar, ktorý Boh dal ľudstvu, najcennejší a bezprecedentný poklad, aký na zemi existuje. Svätý farár z Arsu bol o tom hlboko presvedčený,“ uviedol.

Tu v tejto Eucharistii zverujeme Cirkev a všetkých kňazov materskej dobrote Panny Márie, našej Matky a Matky Cirkvi,“ modlil sa. 

Sarah sa narodil vo Francúzskej Guinei v roku 1945, bol vysvätený za kňaza 20. júla 1969 a vo veku 34 rokov sa stal biskupom. Svätá omša v bazilike sv. Petra sa slávila na počesť dvoch výročí kardinála – tento rok oslavuje 50 rokov kňazstva a 40 rokov biskupskej služby. „Srdcom tejto slávnosti je Ježiš Kristus, najvyšší nebeský kňaz: svätý, nevinný, neomylný, oddelený od hriešnikov a vyzdvihnutý nad nebesia. Boh ohromuje svojimi rozhodnutiami, je úžasný a prekvapuje svojou štedrosťou a láskou ku každému z nás … Vypočujte si, koľko nám to dnes opakuje každému z nás: ‘Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.’“ povedal. 

Toto bol pre mňa Pán: Narodil som sa v skromnom a zlom prostredí ako v Nazarete a v animistickej a pohanskej kultúre, stal som sa kresťanom, kňazom a biskupom,” uviedol kardinál. “Krstom a kňazskou vysviackou ma Pán premenil z ničoho na svojho pokorného sluhu, na svojho milovaného syna.

Tip na knihu: Modlitby za kňazov, Svätec, ktorý čítal v dušiach (Ján Mária Vianney), Moc každodennej svätej omše. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.