Telesné jedlo slúži na obnovenie stratených síl, Eucharistia posilňuje lásku, ktorá sa oslabuje v každodennom živote. Pôst ovplyvňuje naše správanie. Pripravuje nás na plnosť žitia.

Svätý Benedikt vo svojej reguly nazýva pôst „nástrojom dobrých skutkov“, ktorý má človeka viesť k stretnutiu s Bohom. Používa výraz „milovaný pôst“. Eucharistický pôst je čas očisty a čakania na stretnutie s Pánom v Eucharistii . Podľa svätého Benedikta je pôst radosťou pre každého, kto chce ponúknuť čas Bohu pri čakaní na najintímnejšie stretnutie s Ním samotným.

Eucharistický pôst: čas slobody

Príprava na Eucharistiu prostredníctvom pôstu slúži na ovládanie vášní, utíšenie srdca, oslobodenia sa od stvorení a pripravuje na stretnutie so Stvoriteľom. Moment pôstu – hodina pred prijatím svätého prijímania – prináša ovocie, ak ho budeme prijímať a praktizovať z lásky k Bohu.

Podobne ako telesný pokrm slúži na obnovenie stratených síl, tak eucharistia posilňuje lásku. ktorá v každodennom živote má sklon slabnúť. A táto oživená láska zotiera všedné hriechy. Keď sa nám Kristus dáva, oživuje našu lásku a robí nás schopnými pretrhnúť nezriadené lipnutia na stvoreniach a zakoreniť sa v ňom. (KKC)

Kým neprijmeme Ježiša v Eucharistii, je pôst – hovorí sestra Žofia Agata Latała OSB, benediktínka z Drohiczyn, časom čakania, prípravy, očisteniaPotom prichádza samotné stretnutie.  Cirkev túži, aby boli veriaci uvedení do stavu úplnej otvorenosti, aby sa takto stretali s Ježišom. Ak som takto slobodne disponovaný, viem presne na aké stretnutie a s kým sa pripravujem. Mám príležitosť plne akceptovať milosť Božieho daru. Eucharistia je slávnosť, na ktorú ma pozýva sám Ježiš. Pôst, ktorým sa pripravujem, prináša ovocie vo forme pokoja srdca, svetla, posilňovania vo viere, duchovného rastu, otvorenosti voči milosti Božej. Pôst ovplyvňuje môj život, moje činy. Pripravuje ma na plnosť života vo večnosti.

Dobre prežitá Eucharistia môže dať človeku skutočné šťastie, o ktoré v modernom svete tak ťažko bojujeme. Preto musíme čo najlepšie pripraviť naše srdce.

Sýtiť sa Pánovým telom

Katechizmus pripomína: 1377 Kristova eucharistická prítomnosť sa začína vo chvíli konsekrácie a trvá, kým jestvujú eucharistické spôsoby. Kristus je prítomný celý a úplný pod jedným i druhým spôsobom a celý a úplný v každej ich časti, takže lámanie chleba Krista nedelí. Hoci po-eucharistický pôst neexistuje, sme si vedomí toho, že naše srdce sa stáva príbytkom – tabernákulom, v ktorom prebýva a žije Boh – posväcujúc adorujúceho človeka, ktorý Ho prijal. Zaslúži si byť uctievaný a velebený. Takto to praktizovali a žili svätí a mystici.

Eucharistický pôst bol dokonca nevyhnutnosťou pre svätcov. Katarína zo Sieny (zomrela v roku 1380), mystička a učiteľka Cirkvi, v čase, keď mala vízie o Kristovi, bolo jedlo pre ňu zbytočné a dokonca jej spôsobovalo utrpenie. Prijímala iba telo Pánovo.

Súčasníčkou blízkou nášmu času, ktorá mala stály Eucharistický pôst, bola služobníčka Tereza Neumann (1898-1962), nemecká stigmatička. Mala veľkú úctu pred Eucharistiou a od roku 1926 neprijímala vôbec žiadne jedlo, len raz denne sväté prijímanie.

Hlad po láske

V Eucharistii Kristus reaguje na najväčší hlad človeka – hlad po láske . Keďže telesné jedlo slúži na obnovenie stratených síl, tak Eucharistia posilňuje lásku, ktorá sa oslabuje v každodennom živote. „Je to veľké nešťastie, že zanedbávame využitie tohto božského jedla, aby sme prechádzali púšťou života. Sme na rovnakej úrovni s osobou, ktorá zomiera hladom vedľa bohato prestretého stola „- povedal svätý Ján Maria Vianney.

Zdržanie sa telesnej potravy je akt pre telo, teda vonkajší akt, ale v srdci vyjadruje a vysvetľuje postoj rešpektu k pokrmu Božieho Tela – hovorí benediktín z Abbaye Notre Dame of Fontgombault vo Francúzsku. Toto gesto je teda nositeľom duchovného významu. Znamením sviatosti Eucharistie je Kristus a milosti prijatia predchádza pôst podčiarkujúci skutočnosť, že Kristus by mal byť primárne zakotvený v hĺbke nášho srdca. Ovocím tejto sviatosti je rast v láske.

Pôst nás obohacuje, aj keď to stojí námahu. Ten, ktorý prijal telesný pôst, zažíva Božiu blízkosť v Svätom prijímaní, zažíva prospech eucharistického pôstu. Jednoducho musíte milovať pôst.

Tip na knihu: Pôstny navigátor, Uzdravujúci pôst duše, Duša Kristova, posväť ma. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.