Satanským silám sa nepáčilo, že viedla iných, aby prijali Božie milosrdenstvo.

Od čias rajskej záhrady bol Satan vo svojich činoch usilovný, aby zmaril Božie plány. Keď sa dozvie, že niekto na svete robí dobre, keď duše odníma z jeho moci, prejaví sa jeho zúrivosť.

Tak to bolo v prípade poľskej rehoľnej sestry sv. Faustíny, ktorá žila začiatkom 20. storočia. Od Ježiša často prijímala súkromné ​​mystické zjavenia, ktoré ju pozývali, aby šírila odkaz Božieho milosrdenstva pre celý svet. Toto posolstvo sa zameriavalo na nekonečnú lásku a milosrdenstvo Boha, ktorý je pripravený prijať aj tých najtvrdších hriešnikov späť do svojho náručia.

Satan nebol šťastný a poslal množstvo démonov, aby ju vystrašili, dúfajúc, že ​​sa vzdá misie, ktorú jej Boh zveril. Sv. Faustína píše vo svojom denníku.

Keď som urobila niekoľko krokov, veľké množstvo démonov mi zablokovalo cestu. Vyhrážali sa mi hroznými mučeniami a bolo počuť hlasy: „Zničila všetko, na čom sme tak veľa rokov pracovali!“ Keď som sa ich spýtala: „Odkiaľ ste prišli v takom veľkom počte?“ Odpovedali v zlobe „Z ľudského srdca; prestaň nás mučiť!“

Faustina neodstúpila, ale namiesto toho sa modlila k svojmu strážnemu anjelovi.

Keď som videla ich veľkú nenávisť, okamžite som požiadala svojho strážneho anjela o pomoc a okamžite sa objavila jasná a žiarivá postava môjho strážneho anjela a povedala mi: „Neboj sa, nevesta môjho Pána; bez Jeho súhlasu ti títo duchovia neublížia.“ Zlí duchovia ihneď zmizli a verný strážny anjel ma viditeľne sprevádzal priamo do domu. Jeho pohľad bol skromný a mierumilovný a z jeho čela mu žiaril ohnivý lúč.

Toto nebolo posledné stretnutie s démonmi, ktoré sv. Faustína mala a zakaždým, keď sa modlila k svojmu anjelovi strážnemu, bola uchránená od všetkého zla.

Satan mi vyznal, že som predmetom jeho nenávisti. Povedal: „Tisíc duší mi robí menej škody než ty, keď hovoríš o veľkom milosrdenstve Všemohúceho. Najväčší hriešnici získavajú dôveru, vracajú sa k Bohu a ja,” hovorí zlý duch, „strácam všetko. Okrem toho mňa samého prenasleduješ tým nepochopiteľným milosrdenstvom Všemohúceho.”
Spoznala som, ako veľmi satan nenávidí Božie milosrdenstvo. Nechce uznať, že Boh je dobrý.

Ale to nie je všetko, lebo keď som sa modlila za hriešnikov a obetovala všetky utrpenia, zakúsila som útoky diabla. Zlý duch to nemohol zniesť. Zjavil sa mi v podobe prízraku a ten prízrak mi hovoril: „Nemodli sa za hriešnikov, ale za seba, lebo budeš zatratená.” Vôbec som si satana nevšímala a modlila som sa s dvojnásobnou horlivosťou za hriešnikov. Zlý duch zavyl od zúrivosti: „Ó, keby som mal nad tebou moc!”a zmizol. Spoznala som, že moje utrpenie a modlitba obmedzovali satana a veľa duší som vytrhla z jeho pazúrov.

Je katolíckou vierou, že anjel strážny je daný každému jednotlivcovi, aby ho ochránil pred každým duchovným útokom a priviedol ho bližšie k nebu. Vždy sú pripravení prísť nám na pomoc, ale veríme tiež, že ich musíme prosiť o pomoc. Preto Cirkev podporuje rozvíjanie úzkych vzťahov s našim anjelom strážnym, ktorý sa k nám často obracia najmä v čase, keď to potrebujeme.

Učme sa z príkladu sv. Faustíny a každý deň sa modlime k svojmu anjelovi strážnemu a prosme ho, aby nám bol na pomoci najmä uprostred pokušenia alebo duchovných útokov.

Tip na knihu: 365 dní s Božím milosrdenstvom, 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva, Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.