Ježiš v podobe chudobného mládenca prišiel dnes k bráne. Zbedačený mládenec v strašne roztrhaných šatách, bosý a s holou hlavou bol veľmi premrznutý, lebo deň bol daždivý a chladný. Prosil si niečo teplé zjesť. Išla som do kuchyne, ale nič pre chudobných som nenašla. Po chvíli hľadania sa našlo trochu polievky. Zohriala som ju, nadrobila do nej trošku chleba a podala som chudobnému, ktorý ju zjedol. Vo chvíli, keď som od neho brala hrnček, dal mi poznať, že je Pánom neba a zeme. Keď som ho uvidela, aký je, zmizol mi z očí. Keď som prišla domov a rozmýšľala o tom, čo sa stalo pri bráne, začula som v duši slová: „Dcéra moja, do mojich uší sa dostalo ďakovanie chudobných, ktorí ma, odchádzajúc od brány, zvelebujú. Páčilo sa mi toto tvoje milosrdenstvo v hraniciach poslušnosti, a preto som zišiel z trónu, aby som ochutnal ovocie tvojho milosrdenstva.”

1313 Ó, môj Ježišu, teraz mi je to už jasné a pochopila som všetko, čo sa stalo pred chvíľou. Ale cítila som, aký je to chudobný, v ktorom sa prejavuje taká skromnosť. Od tejto chvíle sa moje srdce zapálilo ešte čistejšou láskou voči chudobným a trpiacim núdzou. Ó, ako sa teším, že mi predstavení dali takú prácu. Chápem, že milosrdenstvo je mnohoraké. Vždy, všade a v každom čase možno konať dobro. Vrúcna Božia láska vidí okolo seba neustále potrebu dávať sa skutkom, slovom a modlitbou. Teraz rozumiem Tvojim slovám, ktoré si mi povedal, ó, Pane, už dávnejšie.

1314 Ó, aké veľké úsilie musím vynaložiť, aby som dobre plnila svoje povinnosti, keď moje zdravie je také slabé. Len Ty to budeš vedieť, ó, Kriste.

1315 Vo chvíľach vnútornej opustenosti nestrácam pokoj, pretože viem, že Boh dušu nikdy neopúšťa, jedine vtedy, ak samotná duša nevernosťou pretrháva zväzok lásky. Jednako všetko bytie závisí od Pána a je udržiavané jeho všemohúcnosťou. Jedným vládne láska, iným spravodlivosť. Od nás závisí, pod akou vládou chceme žiť, lebo pomoc dostatočnej milosti nie je nikomu odmietnutá. Neľaká ma vôbec zdanlivé opustenie. Skúmam sa hlbšie, či nie je v tom moja vina. Ak nie, tak buď zvelebený.

1316 „Dcéra, potrebujem obetu naplnenú láskou, lebo len taká má pre mňa význam. Veľké sú dlhy sveta voči mne, môžu ich splatiť čisté duše svojou obetou, konajúc v duchu milosrdenstva.”
Chápem Tvoje slová, Pane, aj rozsah milosrdenstva, ktoré má svietiť v mojej duši. Ježiš: „Viem, dcéra moja, že ich chápeš a robíš všetko, čo je v tvojej moci, ale napíš to kvôli mnohým dušiam, ktoré sa neraz trápia, že nemajú materiálne veci, ktorými by mohli konať skutky milosrdenstva. Ale oveľa väčšiu zásluhu má milosrdenstvo ducha, na ktoré netreba mať ani povolenie, ani sýpky, je prístupné každej duši. Ak duša nekoná skutky milosrdenstva akýmkoľvek spôsobom, nedosiahne moje milosrdenstvo v deň súdu. O, keby si duše vedeli zhromažďovať večné poklady, neboli by súdené, predchádzali by milosrdenstvom môj súd.

Tip na knihu: 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva365 dní s Božím milosrdenstvomOdovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.