Syn môj, nemusíš veľa vedieť o tom, ako mi robiť radosť, stačí ma len vrúcne milovať. Hovor so mnou tak, ako by si hovoril so svoju matkou alebo svojím bratom. Chceš mi odovzdať nejakú prosbu v prospech niekoho? Povedz mi jeho meno. Či sú to tvoji rodičia, tvoji bratia, sestry alebo priatelia, povedz mi, čo chceš, aby som im urobil. Veľa sa modli, veľa… a neváhaj ma prosiť. Milujem veľkorysé srdcia, ktoré zabúdajú na seba, aby pomohli v potrebách iných ľudí.

Takto v jednoduchosti mi hovor o chudobných, ktorým vyprosuješ potešenie, o chorých, v ktorých vidíš utrpenie, o poblúdených, pre ktorých chceš, aby našli správnu cestu, o priateľoch, ktorí ti chýbajú a ktorých túžiš raz vidieť pri sebe. Pýtaj si odo mňa priateľské slovo pre všetkých, slovo lásky a vrúcnosti. Pripomínaj mi, že som sľúbil počúvať všetky prosby, ktoré vychádzajú zo srdca. A nemala by snáď vychádzať z tvojho srdca prosba za všetkých, ktorých tvoje srdce obzvlášť miluje?

A ty sám nepotrebuješ milosti? Ak chceš, urob si zoznam vlastných potrieb a príď, prečítaj ho v mojej prítomnosti. Povedz mi úprimne, že ťa zmáha pocit namyslenosti, lásky k zmyselnosti. Že si možno sebecký, nestály a nedbanlivý … Požiadaj ma, aby som ti pomohol v malom či veľkom úsilí, ktoré vynakladáš na odstránenie takýchto utrpení.

Nebuď v rozpakoch, úbohá duša! V nebi je toľko spravodlivých, toľko popredných svätých, ktorí mali tie isté chyby! Modlili sa však s pokorou … a kúsok po kúsku boli oslobodzovaní od nich.

A neváhaj ma požiadať ani o duchovné a telesné dobrá: zdravie, pamäť, úspech v svojich dielach, podnikanie alebo štúdium. Všetko ti to môžem dať a aj dám. Želám si, aby si ma o to požiadal, ak ti to nebude prekážkou posväcovania. Naopak, malo by ti to pomáhať vo vlastnom posvätení. Čo vlastne potrebuješ? Čo môžem pre teba urobiť? Keby si len poznal túžby, ktorými by som ťa chcel poctiť!

Prinášaš mi nejaký úmysel práve teraz? Povedz mi všetko do podrobna. Čoho sa bojíš? Čo si myslíš? Čo chceš? Čo chceš urobiť pre svojho brata, svojho priateľa, pre svojho nadriadeného? Čo by si chcel odo mňa pre nich?

A pre mňa? Necítiš túžbu po mojej sláve? Nechceš odo mňa nejaké dobrá pre svojich susedov, svojich priateľov, ktorých máš veľmi rád a ktorí na mňa zabudli?

Povedz mi, čo dnes zvlášť upútava tvoju pozornosť, po čom dnes živšie túžiš a čo k tomu potrebuješ. Povedz mi, či je tvoje snaženie neúspešné a ja ti poviem príčiny toho neúspechu. Nechceš, aby som sa zaujímal o tvoju priazeň? Syn môj, som majiteľom sŕdc a v sladkosti ich prijímam bez akýchkoľvek obmedzení, kdekoľvek chcem.

Možno pociťuješ smútok alebo zlú náladu? Povedz mi o nej v detailoch, povedz, úbohá duša, o svojom smútku. Kto ti ublížil? Kto zranil tvoju pýchu? Kto ťa odmietol? Pristúp bližšie k môjmu Srdcu, v ktorom nájdeš účinný balzam na vyliečenie všetkých svojich rán. Podeľ sa so mnou so všetkým, a sám mi na konci povieš, že všetko odpúšťaš a na všetko zabudneš len aby si sa mi podobal. Ja ťa odmením za to mojím úprimným požehnaním.

Bojíš sa? Cítiš vo svojej duši tú neurčitú melanchóliu, ktorá je vzdialená od opodstatnenosti a zanecháva v tebe ten trýznivý pocit? Vrhni sa do náručia prozreteľnosti. Som s tebou, tu ma máš pri sebe. Vidím a počujem to všetko, ani na chvíľu ťa neopustím.

Cítiš ten odklon ľudí, ktorí ťa predtým milovali, a teraz sa od teba odkláňajú bez toho, aby ti dali najmenší dôvod? Modli sa za nich a ja ich pritiahnem k tebe, ak nebudú prekážkou tvojho posväcovania.

A neprežívaš nejaké šťastie, ktoré by si mi mohol odovzdať? Prečo mi nedovolíš byť súčasťou toho tak, ako by si to celé prežíval so svojím výnimočným priateľom?

Povedz mi, ako utešene a usmievavo sa cíti tvoje srdce odvčera – od tvojej poslednej návštevy u mňa. Možno si zažil príjemné prekvapenie, možno si rozptýlil čiernu nedôveru, možno si sa dopočul dobrú novinu, dostal nejaký list alebo náznak zamilovanosti. Možno si pokoril nejaké problémy alebo vyriešil komplikovaný problém. To všetko som urobil ja. Ja som ti to daroval: prečo by si mi nemal preukázať svoju vďačnosť a jednoducho mi to povedať tak, ako to robí syn svojmu otcovi: “Ďakujem ti, Otec môj, ďakujem!” Takáto vďačnosť ti prinesie nové výhody, pretože to vždy poteší toho, ktorý obdarúva.

Nemáš ani sľub, ktorý by si mi odovzdal? Vieš, že som ho už prečítal v tvojom srdci. Ľudia dokážu ľahko podvádzať. Boh však nie. Hovor so mnou vo všetkej úprimnosti. Si pevne odhodlaný nevystavovať sa znova tomu hriechu? Zbaviť sa všetkého, čo by ti mohlo uškodiť? Zbaviť sa napríklad tej knihy alebo časopisu, ktoré podnecovali tvoju predstavivosť? Zbaviť sa sklonu zle zaobchádzať s osobou, ktorá ti narušila pokoj duše?

Budeš znova milý, milostivý a zhovievavý k tej osobe, ktorú si dodnes považoval za svojho nepriateľa?

Teraz teda, syn môj, vráť sa späť k svojej práci, do obchodu, domov do rodiny, do školy… No nezabudni na pätnásť minút príjemného rozhovoru, ktorý sme prežili obaja tu v svätyni. Zotrvaj čo najskôr v tichosti, skromnosti, odovzdanosti a láske k blížnym. Premýšľaj vo svojom vnútri. Miluj moju matku, ktorá je aj vašou matkou, svätou Pannou, a zajtra sa znova vráť so srdcom, ktoré bude milovať ešte viac. Príď so srdcom, ktoré sa väčšmi odovzdá do mojej služby. V mojom srdci nájdeš každý deň novú lásku, novú pomoc a novú potechu.

Tip na knihu: 15 minút s Ježišom, Modlitba, naša najhlbšia túžba, Pane, príď mi na pomoc, 365 dní s Božím milosrdenstvom