Hinduistickí aj katolícki školáci z Indie tvrdia, že boli svedkami zjavenia Krista a niekoľkých zjavení Panny Márie. Pritom cítili vôňu jasmínu, dostali dar ľútosti a jedna dievčina bola uzdravená z problému svojho ucha.

Miestom údajných zjavení je kostol sv. Ambróza a nižšia základná škola v Edavanakkade, v juhozápadnom štáte Kerala, 16 kilometrov severozápadne od mesta Kochi. Farnosť a susedná škola sa nachádzajú v arcidiecéze Verapoly. Mariánske zjavenia sa udiali podľa ich slov najmenej v dvoch odlišných dňoch. Pomocný pastor cirkvi, Merton D’Silva, uviedol, že arcibiskupské úrady pred vstupom médií zaujali postoj “počkáme a uvidíme”.

Zjavenie sa údajne začalo 28. septembra, keď školáčka, hinduistické dievča menom Krishnaveda, išla do kostola, aby sa pomodlila za svoje problémy s uchom. Uši si umyla v svätenej vode. Ako neskôr povedala svojim spolužiakom, svätená voda jej okamžite pomohla s problémom.

Keď deti opustili školu, aby sa pomodlili v kostole, zbadali cestou na oblohe obraz bičovaného Krista. V úžase sa pomodlili k nemu, no po chvíli pokračovali do kostola, aby poďakovali Bohu za uzdravenie ich kamarátky. Jediné katolícke dievča medzi nimi, Ambrosiya, viedla spolužiakov v modlitbe ruženca. Avšak nepoznala dobre tajomstvá svetla, a tak vyhľadali pomoc učiteľa. Ten ich však zastihol v modlitbe. Bolo okolo 13:45.

Jedna z dievčat, menom Anusree, povedala učiteľovi, že Panna Mária stojí pod oltárom. Cítili pritom vôňu jazmínového kvetu. Zjavenie povedalo deťom, aby pristúpili bližšie. Sivanya, jedno z dievčat bolo také preľaknuté, že v momente chcelo odísť.

Učiteľ chcel odprevadiť deti z kostola, no dievčatá tvrdili, že zjavenie prišlo za nimi a prosilo ich, aby neodchádzali. Učiteľ sa rozhodol ísť za ostatnými kolegami, zatiaľ čo niektoré deti utekali k pomocnému pastorovi D’Silvovi. Keď D’Silva vzal deti späť do kostola, aby sa mohli modliť, deti tvrdili, že vidia stáť Pannu Máriu pod oltárom. Dospelí však nevideli nič.

Podľa tvrdenia detí zjavenie im sľúbilo, že im pomôže v štúdiách a že im pošle Ducha Svätého. Taktiež prisľúbilo, že ich vezme do neba. Keď sa správa o zjavení rozšírila, začali sa ľudia zhromažďovať do kostola. Rodičia detí ich hneď vzali domov.

Dňa 3. októbra sa veľký zástup ľudí v kostole modlil ruženec s týmito malými vizionármi. Po určitom čase všetci zacítili vôňu jazmínových kvetov. Deti povedali, že znova vidia Pannu Máriu. Kňaz požiadal deti, aby presne ukázali na miesto zjavenia. Zhromaždenie videlo jasné svetlo a kňaz povedal, že cítil, akoby ho niekto potľapkával po hlave. Mnohí v zhromaždení povedali, že pri modlitbe dostali dar ľútosti.

Tip na knihu: Slzy v La Salette: Zjavenie, ktoré otriaslo Cirkvou, Naša Pani z Kibeha, Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia, Srdce podľa Márie