Rádio LUMEN ponúklo internetový projekt zameraný na mladých ľudí, ktorí vyznávajú autentické kresťanské hodnoty a ktorí sú zároveň nadšení kresťanskou hudbou. Projekt, nazvaný FF rádio, začal svoje vysielanie v pondelok 17. novembra 2014 prostredníctvom internetovej stránky. Fungoval do roku 2017. Išlo o výnimočný krok, pretože toto vysielanie bolo dostupné výlučne cez internet, nie cez bežné rozhlasové prijímače.

V rámci vysielania, ktoré počas troch rokov zabezpečovali redaktori z rádia LUMEN, našli mladí poslucháči svedectvá, pozvánky na kresťanské podujatia či hudobné festivaly, reportáže zo života spoločenstiev mládeže alebo tweety pápeža Františka. Okrem toho vysielanie zahŕňalo aj diskusie na témy ako medziľudská láska, viera v Boha a aktuálne dianie okolo nás. Tento projekt ponúkol mladým priestor, kde sa mohli cítiť prijatí a podporovaní vo svojom presvedčení a kde našli spoločenstvo rovesníkov, ktorí zdieľajú ich hodnoty.

Vysielanie FF rádia prebiehalo päťkrát týždenne, a to od nedele do štvrtka s trvaním tri hodiny vždy od 18:00. Mimo tohto kontaktného vysielania počuli poslucháči hudbu – slovenské a zahraničné gospelové piesne s niektorými populárnymi skladbami, ktoré podporujú hodnoty a snažia sa oslovovať svojím hlbším posolstvom.

Súčasťou projektu bola aj internetová stránka, kde našli záujemcovia súťaže, diskusie a informácie zo sveta mladých kresťanov. Raz týždenne sa taktiež konala aj živá diskusia na témy súvisiace s vierou a spoločenskými otázkami.

Projekt sa taktiež zameriaval na spoluprácu s hnutiami a spoločenstvami Katolíckej cirkvi. FF Rádio sa orientovalo na mladých, ktorí hľadajú zmysel života v dnešnom svete a ponúklo im kvalitný obsah pre ich duchovný rast a osobný rozvoj.

Spustenie FF rádia sa symbolicky začalo práve 17. novembra 2014 – teda v Deň boja za slobodu a demokraciu. Projekt sa týmto dátumom prihlásil k slobode ako k vzácnej hodnote, ktorú je potrebné rozvíjať pre vzťahy s Bohom a s blízkymi. Názov FF rádio zastrešoval iniciály slov Faith and Fire (v preklade viera a oheň), a tak symbolizoval túžbu mladých nielen veriť v Boha, ale aj horieť úprimnou láskou k nemu aj k ľuďom. FF rádio bolo až do roku 2017 hlasom pre mladých, ktorí hľadajú autentické hodnoty a chcú ich prežívať vo svojom každodennom živote.