kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 11 z 11 VÝSLEDKOV
Modlitby

Modlitba ku Kristovi Kráľovi

Ježišu Kriste, uznávam ťa za kráľa sveta. Všetko, čo bolo stvorené, je stvorené pre teba, konaj teda so mnou podľa svojho práva! Obnovujem svoj krstný sľub a zriekam sa zlého ducha i všetkej jeho pýchy a tiež aj všetkých jeho skutkov. Sľubujem, že budem žiť ako poriadny kresťan. Zvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko na …

Modlitby

Príbeh kríža

Teraz, milý môj priateľu,v krátkosti sám posúďako môj Pán Boh ovplyvnilmojich dejín osud. V kraji kol Jeruzalema,kde mnoho mojich bratov jest,vybral si ma sám Pán Boh,by Syna mohol niesť. Už oddávna si ma vybral,by som do služby šiel,ja som sa mu neubránil,veď kto by odoprel? Boh ich ku mne sám zaviedol,tam, kde ma zasadil,korene mi …

Modlitby

Ježišu, zavolaj ma…

Dnes sa mi, Pane, prihováraš opäť jedinečným spôsobom. Pred očami sa mi vynára príbeh priateľstva. Nádherného priateľstva medzi Bohom a človekom. Vzťahu, ktorý dovádza Ježiša k slzám a mňa do nesmiernej radosti, že prelievaš za mňa vlastnú krv, ale i slzy. Do tejto scény vniká tvoj výkrik výzvy: “Vyjdi von!” Čo mi chceš, Pane, týmto …

Články

List Bohu od zomierajúceho kňaza

José Luis Martín Descalzo je kňaz, novinár a španielsky spisovateľ pochádzajúci z hlboko kresťanskej rodiny, v ktorej bol najmladším zo štyroch súrodencov. Vyštudoval históriu a teológiu na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme. V roku 1953 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako profesor a riaditeľ spoločnosti komorného divadla. Počas Druhého vatikánskeho koncilu bol tlačovým spravodajcom. Ako …

Články

Obetovanie Pána podľa zjavení Márie Cecílie Baij

Priatelia, ponúkame Vám úryvok z pripravovanej knihy Život svätého Jozefa podľa zjavení nášho Pána Ježiša Krista Márii Cecílii Baij, OSB. Tejto abatyši benediktínskeho kláštora sv. Petra v Montefiascone (Taliansko) zjavil náš Pán v rokoch 1743 – 1766 celý život svätého Jozefa, priameho svedka Ježišovho narodenia, detstva a dospievania. Keď uplynulo štyridsať dní po narodení Ježiša, Márii bolo dané …

Články

50 biblických mien Ježiša Krista

… Ježiš, Ty máš meno najkrajšie, Ježiš, počuješ moje volanie. Aj takto môžeme vzývať nádherné meno Ježiš a jeho volaním uzdravovať svoje srdce. Meno Ježiš je to najsladšie, najsvätejšie, pretože ho vyslovil sám Boh Otec skrze svojho anjela, keď sa zjavil vo sne Jozefovi. To jeho meno bolo vryté do Otcovho srdca už od počiatku …

Články

Kto je Ježiš?

Celé poslanie Syna a Ducha Svätého v plnosti času (438) je obsiahnuté v tom, že Syn je už od svojho vtelenia (695) pomazaný Otcovým Duchom: Ježiš je Kristus, Mesiáš. (536) Celú druhú časť Vyznania viery treba čítať v tomto svetle. Celé Kristovo dielo je spoločným poslaním Syna a Ducha Svätého. Tu sa zmienime iba o …

Články

Pápež František: „Ježiš nás vždy pripravuje na skúšky“

V nedeľu 25. februára 2018 povedal pápež František v jednej zo svojich homílií, že Ježiš nikdy neopúšťa svojich nasledovníkov, ale vždy ich pripravuje na skúšky, ktorým budú čeliť. Rovnako ako počas svojho premenenia, ktorým pomohol svojim učeníkom porozumieť a zvládnuť Jeho utrpenie a smrť. „V premenení sa Ježiš necháva vidieť, ako by bol v nebi …

Články

Svet uzrel trojrozmerný model Ježišovho mŕtveho tela

„Veríme, že máme presný obraz toho, ako Ježiš vyzeral na zemi,“ povedal profesor Giulio Fanti z univerzity v Padove. „Tento model predstavuje trojrozmerné zobrazenie v ľudskej veľkosti. Vytvorili sme ju na základe presných meraní z tkaniny, v ktorom bolo Kristovo telo zabalené po ukrižovaní,“ vysvetľuje Giulio Fanti, učiteľ mechanických a tepelných meraní na univerzite v …

Články

15 minút s Ježišom

Syn môj, nemusíš veľa vedieť o tom, ako mi robiť radosť, stačí ma len vrúcne milovať. Hovor so mnou tak, ako by si hovoril so svoju matkou alebo svojím bratom. Chceš mi odovzdať nejakú prosbu v prospech niekoho? Povedz mi jeho meno. Či sú to tvoji rodičia, tvoji bratia, sestry alebo priatelia, povedz mi, čo …

Články

Čo všetko jedával Ježiš za svojho života na zemi?

Život človeka sa započal nielen v momente, keď nás Boh utvoril z prachu zeme, ale naplno začal, keď Boh vdýchol život do jeho nozdier. A tak nás navždy naplnil jednou podstatou tela a duše. Ako verní katolíci sme povolaní živiť našu dušu duchovným pokrmom v podobe Slova Božieho. Avšak telo a duša sú neoddeliteľnou jednotnou …