„Veríme, že máme presný obraz toho, ako Ježiš vyzeral na zemi,“ povedal profesor Giulio Fanti z univerzity v Padove. „Tento model predstavuje trojrozmerné zobrazenie v ľudskej veľkosti. Vytvorili sme ju na základe presných meraní z tkaniny, v ktorom bolo Kristovo telo zabalené po ukrižovaní,“ vysvetľuje Giulio Fanti, učiteľ mechanických a tepelných meraní na univerzite v Padove, ktorá plátno študovala. Na základe jeho meraní vytvorili 3D kópiu Ježišovho tela, čo podľa jeho názoru umožňuje potvrdiť, že sú to skutočné znaky ukrižovaného Krista.

„Preto veríme, že konečne máme presný obraz toho, ako vyzeral Ježiš za svojho života. A tak už nemôže byť zobrazovaný bez toho, že by sa výsledky tejto práce nezohľadnili. Podľa našich štúdií bol Ježiš mužom mimoriadnej krásy, vysoký, ale veľmi robustný, mal výšku takmer 5 stôp a 11 palcov (približne 1,80 m), zatiaľ čo priemerná výška vtedajšieho človeka predstavovala 5 stôp a 5 palcov (približne 1,65 m). Ježiš bol veľkého a majestátneho výrazu.“

Prostredníctvom štúdie a trojrozmerného zobrazenia postavy dokázali odborníci spočítať z plátna množstvo rán na Ježišovom tele: „Na plátne sme spočítali 370 rán z bičovania bez toho, že by sme brali do úvahy rany na jeho bokoch, ktoré sa na plátne nezobrazili, pretože tkanina obklopila len chrbát a prednú časť tela. Preto hypoteticky môžeme tvrdiť, že Ježišovi zasadili bičovaním najmenej 600 úderov. Okrem toho trojrozmerná rekonštrukcia umožnila zistiť, že v čase po smrti sa Ježišovo telo v hrobe natočilo smerom doprava, pretože jeho pravé rameno bolo vykĺbené s poškodenými nervami.“

Otázky týkajúce sa tajomstva plátna sú stále neodhalené. Isté je však, že v tom mučenom človeku vidíme príznaky utrpenia a v nich nájdeme aj kúsok každého z nás. A takisto očami viery vidíme nádej, že tento človek nebol len niekto, ale človek par excellence – ten „hľa, človek“, ktorý stál poslušne pred Pilátom a ktorý po strašnom bičovaní a umučení bol ukrižovaný ako nevinný človek. Nielen nevinný človek, ale ten, čo zobral na seba vinu všetkých ľudí. Hoci viera v plátno nie je záväzná, pre mnohých kresťanov je táto relikvia niečím výnimočným. Predstavuje výzvu v chápaní a istote, takmer tak ako za čias Ježiša z Nazaretu, ktorý pred 2000 rokmi spochybnil istotu ľudí tým, že miloval svojich prenasledovateľov, odpustil im z kríža a svojou smrťou dobyl smrť.

Tip na knihu: Hodiny utrpenia nášho Pána Ježiša Krista vo videniach Luisy Piccarrety, Modlitby ku Kristovej krvi, Svätá Helena: Matka veľkého cisára, objaviteľka Kristovho kríža. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.