Nemusíte sa pozerať na televíziu príliš dlho ani čítať populárne časopisy, aby ste videli, že manželstvo je vo veľkej kríze a pravidlá, ktoré prevažujú vo svete, sú desivé.

Biblia môže zmeniť každý život a každé manželstvo, bez ohľadu na to, kde a v akej fáze sa nachádza. Avšak veľa závisí od nášho prístupu. Môžeme sa pozrieť na Bibliu ako na lásku od Boha, plnú pokynov pre náš život. Môžete s ňou tiež jednoducho zaobchádzať ako so zastaranou relikviou.

Odporúčame prečítať si nasledujúce riadky. Veríme, že Vám môžu pomôcť.

1. Predovšetkým – LÁSKA

Nech sa všetko medzi vami deje v láske.“ (1 Kor 16, 14)

Pokúsme sa predstaviť, ako by vyzeralo manželstvo, keby každé slovo a správanie boli motivované láskou. Nebolo by veľa nepríjemných slov a neboli by toľké hádky vyplývajúce zo sebectva. Tieto by boli nahradené vzájomným rešpektom, láskavosťou a skutočnou intimitou. Takéto manželstvo je možné len vtedy, keď je jeho zdroj skutočnou láskou a manželia ju čerpajú „zhora.“

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa“(1 Kor 13, 4)

Je to len jeden krátky fragment, ale obsahuje esenciu manželskej lásky a ako by sme mali fungovať vo vzťahu k manželke alebo manželovi. Znie to celkom jednoducho, ale ľudský egoizmus to často komplikuje. Stačí, aby sa manželstvo zmenilo pred našimi očami – milovať trpezlivo, láskavo, bez žiarlivosti a pýchy. Je to jednoduché, že?

Manželia, ktorí to čítali, pravdepodobne zažili viac ako raz, že nie. Toto slovo je však čerstvé a aktuálne každý deň, takže každý deň môžeme začať znovu takým spôsobom, aby sme sa navzájom milovali.

2. Intimita v manželstve – nevyhýbajte sa jej!

Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči mužovi. Žena nemá moc nad svojím telom, ale muž; podobne ani muž nemá moc nad svojím telom, ale žena. Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť.„(1 Kor 7, 3-5)

V súčasnom svete, ktorý je plný sloganov o slobode, sotva chce niekto zaobchádzať so sexom v zmysle, ako jednej z manželských priorít oboch manželov, ale Biblia jasne hovorí, že sexuálne potreby manželov sú tiež súčasťou a prioritou. V predchádzajúcom texte sa jasne uvádza, že výhovorky: „Ja nie som v nálade“, „som unavená“, „ja som mal ťažký deň v práci“ by sa nemali používať často a trvalo.

Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.“ (Gal 6,2).

Nezanedbateľným prvkom manželstva je vzájomná pomoc a podpora. Problémy mojej ženy sú tiež moje problémy a naopak. Ak nesieme bremeno spolu, stáva sa omnoho ľahším.

3. Prijmite svojho manžela vo všetkom

A obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehanbili sa jeden pred druhým.“ (Genezis 2,25).

Pôvodná myšlienka Boha o manželstve bola dokonalá, predpokladala veľa času v nahote. Nielen vo fyzickom, ale aj v emocionálnom a duchovnom zmysle. Nahota je transparentnosť, poctivosť, prijatie a láska k druhej osobe taká, aká je, napriek úplnému poznaniu.

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rim 12,2).

Tento verš listu Rimanom pripomína, že náš život a manželstvo nemôžu byť založené na svetových normách, ale na Božom slove a rozpoznávaní individuálnych rozhodnutí s Bohom.

4. Žiadna romantika! Ak to nie je môj manžel/ manželka

Ale kto cudzoloží so ženou, ten rozum potratil, (iba) kto strmhlav sa rúti do skazy ten (také niečo) urobí.“ (Prís 6,32).

Biblia má čo povedať o cudzoložstve, pretože spôsobuje veľa bolesti. Tento konkrétny bod naznačuje, že cudzoložstvo nielen poškodí muža či ženu, ktorí boli oklamaní, ale tiež spôsobuje veľkú ujmu človeku, ktorý podvádza. Nikto z tejto domnelej romantiky nevychádza ako víťaz.

„No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“ (Mt 5,28).

V tejto pasáži Ježiš ďalej vyzdvihuje status manželskej vernosti. Naše myšlienky a fantázia vytvárajú príležitosti, a ak sa v mysli pozerám alebo premýšľam o inej osobe, ako je moja manželka / manžel, cudzoložím.

Toto sú len niektoré pasáže z Písma, ktoré môžu pomôcť urobiť každé manželstvo šťastným a plným lásky.

Tip na knihu: Nebojte sa sexu, Posledný boj o rodinu, Svätosť v rodinách sveta. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.