Ježišu Kriste, uznávam ťa za kráľa sveta. Všetko, čo bolo stvorené, je stvorené pre teba, konaj teda so mnou podľa svojho práva! Obnovujem svoj krstný sľub a zriekam sa zlého ducha i všetkej jeho pýchy a tiež aj všetkých jeho skutkov. Sľubujem, že budem žiť ako poriadny kresťan. Zvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko na to, aby zvíťazili Božie práva a práva tvojej svätej Cirkvi. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, obetujem ti svoje nepatrné skutky, aby všetky srdcia uznali tvoje sväté kráľovstvo a aby tvoj pokoj zavládol na celom svete. Amen.

Túto i ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby za kňazov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.