Celé poslanie Syna a Ducha Svätého v plnosti času (438) je obsiahnuté v tom, že Syn je už od svojho vtelenia (695) pomazaný Otcovým Duchom: Ježiš je Kristus, Mesiáš. (536) Celú druhú časť Vyznania viery treba čítať v tomto svetle. Celé Kristovo dielo je spoločným poslaním Syna a Ducha Svätého. Tu sa zmienime iba o Ježišovom prisľúbení Ducha Svätého a o dare Ducha Svätého od osláveného Pána. (KKC, 727)

Tip na knihu: Hodiny utrpenia nášho Pána Ježiša Krista vo videniach Luisy Piccarrety, Zázračný kríž v mestečku LimpiasPoraziť diabla skrze Ježiša. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.