Tento príbeh je o 29-ročnej Valentine, ktorá pochádza z Ukrajiny. Keby ste ju videli, uverili by ste, že je to „normálne“ mladé dievča. Avšak! Jej príbeh nie je ani zďaleka obyčajný! Pochádzala z ateistického prostredia poznačeného tvrdým komunizmom týchto regiónov, vyrastala v materiálnej chudobe a duchovnej prázdnote.

Jedného dňa vyhrala „zelenú kartu“, akúsi lotériu v americkom štýle, a dostala príležitosť ísť a žiť do Spojených štátov amerických! Mala iba 18 rokov a pracovala ako kaderníčka na Ukrajine. Takže vzhľadom na hrozné podmienky svojho života bola nútená odísť. Na začiatku to bolo veľmi ťažké – nevedela ani po anglicky. Jej práca nenaplňovala jej život a pociťovala strašný pocit prázdnoty. Kládla si otázky, ktoré aj nám Kráľovná pokoja kladie: „Zastavte sa na chvíľu a zamyslite sa nad sebou a nad časnosťou tohto pozemského života. Potom premýšľajte o večnosti a večnej bitke. Čo chcete? Kam sa chcete vydať?

V tme svojej duše neustále premýšľala, že existuje snáď aj iný rozmer života. Skúsila preto adresovať niekoľko slov modlitby k Nebeskému Otcovi, ku ktorému sa modlila jej ukrajinská babička, ale ktorá jej bola úplne neznáma. Povedala len: „Ak existuješ a ak si otcom, dokáž mi to!“ Vďaka tejto modlitbe pocítila vo svojom srdci pokoj! Zrodila sa v nej viera! A každým dňom sa zväčšovala a Valentina sa stala vrúcnou katolíčkou.

Jedného dňa sa stretla s pútnikmi, ktorí sa vracali z Medžugoria. Ich svedectvá ju inšpirovali k hlbokej túžbe ísť tam a v roku 2007 sa aj vydala na cestu. Tam jej srdce uchvátila Panna Mária natoľko, že sa cítila silne dojatá, aby s ňou urobila dohodu. Počas modlitbe ruženca pri soche Zmŕtvychvstalého Krista dostala vnuknutie, že jej misiou je modliť sa za mládež Ukrajiny a Božská prozreteľnosť jej k tomu otvorila dvere a aj srdce. A to ani netušila, že rok nato usporiada svoju prvú púť pre všetkých mladých ľudí zo svojej farnosti. Našla svoje povolanie! Vydala sa teda späť do svojho penziónu naplnená šťastím. Na ceste sa stretla s človekom, akýmsi cudzincom, ktorý jej povedal, že sa cíti prázdny: „Ospravedlňte ma, ak to, čo vám poviem, bude hlúpe, ale musím vám to povedať: mám pocit, že máte povolanie privádzať sem mladých ľudí z vašej vlasti ku Gospe. Hľadal som vás, aby som vám povedal, že by som rád zasponzoroval túto vašu misiu!“ Valentina nemohla uveriť svojim ušiam! Veď len pred chvíľkou bola povolaná do misie pri Zmŕtvychvstalom Kristovi! Vrátila sa do svojej krajiny, aby začala pracovať.

Jej čisté srdce, jej mladosť, jej odhodlanie a najmä pomazanie Duchom Svätým, ktoré spočívalo na nej, jej pomáhalo otvárať srdcia ľudí. Venovala veľa času modlitbe. Veľmi rýchlo ju to pritiahlo k najchudobnejším a Boh ju doviedol až k medicíne, kde našla obrovskú morálnu chudobu. Chorí boli opustení. Vždy s pomocou Božej prozreteľnosti (ona sama nemala peniaze) sa zaviazala založiť hospice, kde chorí na konci svojho života mohli znovu získať svoju dôstojnosť. V tomto úsilí ju inšpirovala Matka Tereza z Kalkaty. Odhodlala sa presvedčiť niektorých ateistických lekárov, aby šli s ňou do Medžugoria, a tak sa jedného dňa v júni 2011 objavila s 50 pútnikmi z lekárskeho zboru, ateistami. Lekári, ktorí prišli, boli profesionálni potratári! Valentina sa držala Gospy, ktorá chce pozvať všetky svoje deti, aby sa utiekali pod jej materský plášť.

Medzi nimi bola istá 60-ročná gynekologička. Spolu s celou skupinou sa vyšplhala na Vrch zjavenia. Nemala ani tušenia, že Valentina pripravila pohotovostný plán inšpirovaný Gospou pre všetky jej púte: ateista či veriaci, keď príde na vrchol, každý sa musí zasvätiť Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie! Gynekologička urobila tak, ako to robili všetci. Večer zvolala skupinu, pretože sa chcela podeliť o niečo veľmi dôležité. Hrdlo jej zovrelo. Ťažko sa jej rozprávalo. Ona, táto veľká žena, ktorá dohliadala na všetky služby svojej nemocnice rozpovedala svoj príbeh: „Sotva som položila nohu na kopec,“ začala, „keď sa mi všetko zrazu zmenilo pred očami. Kamene zmizli. Kopec bol zrazu pokrytý kosťami a lebkami všetkých detí, ktoré som nechala potratiť počas tých štyridsiatich rokov. Pozrite sa na tieto ruky! (Tu natiahla ruky pred skupinou). To sú ruky, ktoré zabili celé mesto!“ Veľmi plakala a v miestnosti si začali podávať vreckovky jeden druhému. Prítomní lekári si vstúpili do svedomia. Väčšina z nich odchádzala zmenená, obrátená, odhodlaná skončiť s potratmi a kráčať s Bohom.

Valentina pokračuje vo svojej krásnej misii. K dnešnému dňu sa pod jej vplyv dostalo 400 potratových lekárov. Nechce, aby jej platili, pretože nechce, aby tam vmiešali peniaze z nevinnej krvi. Ako to zvláda? Zakaždým je to nová výzva. Peniaze prichádzajú vo chvíli, keď je potrebné financovať púť týchto bohatých lekárov. Od tohto času niekoľko nemocníc zrušilo potraty a eutanázie. Valentina a všetci, ktorí ju teraz podporujú, majú jeden cieľ: očistiť všetky nemocnice Ukrajiny od týchto smrteľných praktík a vliať do nich Božie požehnanie. Chce lekárom lekárskeho zboru vrátiť dôstojnosť ich povolania. Dnes sa toľko rúk, ktoré zabili nevinných, premenilo a nebo si ich používa na ochranu a podporu života!

Tento zázrak vidí celý svet! Valentina je presvedčená, že táto rieka milosti sa nebude obmedzovať iba na Ukrajinu. Modlime sa za ňu a jej priateľov, aby boli chránení! A prosme v mene všetkých národov o milosť pre túto horlivú a živú vieru, ktorá rozhýbala hory!

zdroj: MysticPost

Tip na knihu: V osídlach smrti, Moje srdce zvíťazí. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.