Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám smrť i život, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život. Deuteronómium 30,19

Mal som sedemnásť rokov a už päť mesiacov som chodil so svojou priateľkou. V jedno sobotné popoludnie mi zavolala a povedala mi, že jej rodičia nebudú doma. Dnešná noc bude nocou s veľkým N.

Cestou k nej som sa zastavil v drogérii a prvý raz vo svojom živote som si kúpil škatuľku kondómov. Keď som ju položil na pult pri pokladni, niečo sa vo mne zlomilo. Akosi som vedel, že robím konkrétne rozhodnutie, ktorým sa odvraciam od Boha.

Niežeby som bol dovtedy svätcom. Ak som aj mal nejaký vzťah s Bohom, visel iba na vlásku. No presne v tej chvíli a na tom mieste – v drogérii Thrift Drug na ulici Columbia Avenue v meste Lancaster nachádzajúcom sa v štáte Pensylvánia – som tento vlások pretrhol tým, že som zaplatil za kondómy.

Ako som už vysvetlil v úvode, moje nemravné správanie ma „dobehlo“ počas štúdia na vysokej škole a ja som napokon prijal všetko, čo Cirkev učí o sexe – okrem jej náuky o antikoncepcii. Zriekol som sa predmanželského sexu, no myslel som si, že keď sa ožením, malo by mi byť dovolené milovať sa so svojou manželkou zakaždým, keď to budem chcieť (bez toho, aby som sa obával, že budem musieť vychovávať pätnásť detí). Navyše, uvažoval som, aký je vlastne rozdiel medzi antikoncepciou a prirodzeným plánovaním rodičovstva, ak sa používajú na rovnaký účel – vyhnúť sa otehotneniu.

Čím viac som ako katolík rástol vo svojej viere, tým väčšmi sa táto otázka stávala skutočným kameňom úrazu. Veď napokon, jedným z typických znakov katolíka je, že verí vo všetko, v čo verí Cirkev, a vyznáva všetko, čo vyznáva Cirkev. Tí, ktorí konvertovali na katolícku vieru, to musia jasne a verejne vyznať. Na druhej strane, „rodení“ katolíci môžu veľmi ľahko skĺznuť do pokrytectva, ktoré sa prejavuje tak, že veria len v to, čo je pre nich pohodlné. Uvedomoval som si, že ak sa nepokonám s týmto „mizerným“ učením, bude odo mňa čestnejšie stať sa protestantom. A tak som začal hľadať odpovede.

Moje hľadanie ma napokon priviedlo ku knihe s názvom Katolícka sexuálna etika (Catholic Sexual Ethics). Bola to prvá kniha rozumne vysvetľujúca učenie Cirkvi, s ktorou som sa dovtedy stretol. Opäť sa vo mne niečo zlomilo. Cirkev mi už toľkokrát ukázala, že sa mýlim, že som nebol ochotný vzdať sa svojej poslednej výhrady. Skôr, než mi celkom spadli šupiny z očí, bolo treba ešte viac hľadania, modlitieb a pokory. Pri spätnom pohľade do minulosti žasnem nad tým, ako ma to, čo kedysi pretrhlo môj vzťah s Bohom (a Cirkvou), neskôr priviedlo späť – až celkom domov.

Keď som prijal toto učenie, zmenilo to môj pohľad na mnohé veci, vlastne na všetko. Učenie Cirkvi o antikoncepcii je bodom, kde sa „láme chlieb“. Čelíme tu dramatickému, i keď často nepovšimnutému konfliktu medzi silami dobra a zla, základnému ľudskému rozhodnutiu milovať alebo nemilovať, zvoliť si život alebo mu odporovať. V skutočnosti celá kresťanská sexuálna etika – všetko, čo preberáme v tejto knihe – stojí a padá spolu s týmto učením. Toto je bod, v ktorom sa manželia rozhodujú odovzdávať jeden druhému i celému svetu Boží život alebo potom… niečo iné.

Toto je rázcestie, kde sa rozchádza katolicizmus s populárnou kultúrou. Zatiaľ čo naša kultúra nás učí, že používanie antikoncepcie je zodpovedným správaním, ktoré plodí šťastnejšie manželstvá a lepšiu spoločnosť, Katolícka cirkev je osamelým hlasom, ktorý hovorí, že antikoncepcia je za každých okolností morálnym zlom, ktoré nesmierne škodí manželstvám i celej spoločnosti. Buď sa zbláznila populárna kultúra, alebo Katolícka cirkev.

Ak „preskočilo“ Katolíckej cirkvi, kto by chcel byť katolíkom? Na druhej strane, ak má Cirkev pravdu, je celkom možné, že moderným propagátorom antikoncepcie sa podaril najväčší podvod v dejinách.

Pane, prosím, pomôž mi otvoriť pri čítaní tejto kapitoly svoje srdce celej pravde o tvojom pláne so sexom a manželstvom. Nechcem, aby ma zaslepila moja pýcha. Nechcem, aby ma oklamali moje túžby. Chcem žiť v pravde. Iba v pravde. Pane, prosím, ak je pravda, že antikoncepcia sa protiví tvojej vôli, daj mi milosť prijať to bez ohľadu na dôsledky, aké to bude mať pre môj život. Dôverujem ti. Amen.

Tento úryvok pochádza z knihy Radostná zvesť o sexe a manželstve, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.