Toto je úžasný príbeh o svätosti malého francúzskeho dievčaťa, ktoré ako štvorročné chcelo prijať Pána v prijímaní a hovoriť s ním.

V jej hrobe v rodinnej kaplnke na cintoríne v Annecy sa často človek stretne s pútnikmi. Je to preto, že Božia služobníčka Anna de Guignè, ktorá zomrela vo veku 10 rokov na meningitídu, podala mimoriadne svedectvo o viere.

Anna, dieťa z bohatej rodiny, bola roztopašné, rozmaznané a nezastaviteľné dieťa. Ale v čase, keď jej otec zomrel na fronte prvej svetovej vojny, a opustil tak svoju ženu so štyrmi deťmi, Nanette, ako dievčatko prezývali, sa na prosbu svojej matky zmenilo na nepoznanie. Odvtedy bol jej život naplnený každodennou modlitbou a obetou.

“Hrozne horím…”

Jedného dňa počas toho, ako jej kládli na telo obklady, zvolala: “Hrozne horím, ale obetujem to Tebe, môj malý Ježiš.” Hlboká premena dievčaťa bola sprevádzaná jej nezvyčajným zamilovaním sa do Pána. Vnímala ho ako veľkého priateľa. Hľadala v ňom útechu a so všetkou silou túžila nasledovať  jeho vôľu. Práve vtedy začala písať listy, v ktorých vyjadrovala svoje pocity a veľkú dôveru v Boha. Vďaka láske k svojej matke pracovalo dievča na sebe a vyvolalo obrovský údiv u ľudí. Obetovala Ježišovi všetky svoje obety a dobré skutky.

Prijímanie

To, čo priviedlo Nanette k obráteniu, bola Eucharistia. Od prvých rokov pociťovala veľkú túžbu po svätom prijímaní. Vo veku 4 a pol roka bola už duchovne vyspelá a začala sa pripravovať na sviatosť, pričom vo veku piatich rokov začína chodiť so staršími dievčatami na hodiny katechizmu. Kvôli jej mladému veku však potrebovala zvláštny dišpenz, aby sa mohla pripojiť k prvoprijímajúcim. Musela absolvovať skúšku, aby ho získala. Jezuita, ktorý ju pripravoval, bol sám prekvapený úžasnou pripravenosťou dievčaťa a jej duchovnou vyspelosťou.

Ako sa môžeš báť kňaza?

V knihe, v ktorej si uchovávala poznámky z kázní, raz napísala: “Milujem ťa, Ježiš môj, a aby som sa ti páčila, dám si predsavzatie počúvať ťa.” Raz pred prvou spoveďou ju chcel istý človek potešiť na duchu a povedal jej, aby sa nebála kňaza. Ona však prekvapujúco zvolala: “Báť sa kňaza! Ako by som sa mohla báť kňaza, keď zastupuje nášho Pána, ktorý cez neho pracuje?” Nanette prijala po prvýkrát Pánovo telo vo veku šiestich rokov 26. marca 1917. Mama jej dala pri tejto príležitosti malý krížik, ktorý dievča vždy pobozkalo predtým, ako šlo do postele. 10. apríla 1917 prijala sviatosť birmovania.

Zápisky pre Ježiša

V jej poznámkach sa môžeme dočítať: “Mami, som tak šťastná! Dieťatko Ježiš mi povedal, že ma miluje viac, ako ho milujem ja!” A ďalej: “Chápem, že treba znášať ťažkosti a utrpenia, ale prečo sa báť, keď je tu Boh?” A inde píše: “Chcem darovať všetko svoje utrpenie Márii, aby ho ponúkla Ježišovi ako obetu.” Anna zvykla neskôr často pristupovať k spovedi a každý deň prijímať. Jej katechéta si neskôr spomenul: “Došla do štádia, keď úplne zabudla na seba. Akoby prestala existovať.” Raz povedala: “Na zemi sú radosti, ale len prechodné. Jediná trvalá radosť je obeta lásky.” Je nezvyčajné pre tak malé dieťa s akou radosťou a jednoduchosťou opisuje: “Stačí zavolať anjela strážcu a on vám pomôže.“, alebo “Pre môjho Ježiša chcem mať srdce ako ľalia.

Choroba

19. decembra 1921 bola Nanette so svojou rodinou v Cannes. Už predtým trpela reumatickými bolesťami, ale teraz ju trápila silná bolesť hlavy a bolesti krku. Po niekoľkých dňoch jej lekári diagnostikovali meningitídu. Jej stav sa rýchlo zhoršil, ale napriek veľkému utrpeniu našla dostatok sily, aby povedala: “Chcem obetovať svoje utrpenie ako Ježiš na kríži.” Mala vtedy necelých 11 rokov.

Anjel strážca

Anna zomrela ráno 14. januára 1922. Jej posledné slová patrili sestre, ktorá sa o ňu starala: “Sestra, môžem odísť s anjelmi?” Sestra jej odpovedala: “Samozrejme, miláčik.” Anna dodala: “Ach, ďakujem, sestra. Ďakujem veľmi pekne!” Chvíľu predtým povedala svojej matke a súrodencom, že videla svojho strážneho anjela. Jej proces blahorečenia je v súčasnosti v plnom prúde.

zdroj: Aleteia

Tip na knihu: Bohom vyslobodená, Tajomná sila svätej Filomény, Po cestách mystikov k Božej láske. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.