Druhé tajomstvo ruženca svetla sa pre manželské zamyslenia zdá byť veľmi dôležité. Práve tu sa doslova odhaľuje priestor sviatosti manželstva. Nazrime doň, aby sme sa uvideli v Káne Galilejskej – pozrime na naše „prázdne nádoby“ a naše vlastné „svadobné problémy“.

Manželstvo je priestorom pre zázraky

Toto tajomstvo je najlepším liekom na neveru a nedôveru. „My sa nedohodneme“, „Náš vzťah je príliš komplikovaný“, „Tieto problémy trvajú roky“. Vo chvíli úplnej beznádeje by sme sa mali modliť druhé tajomstvo svetla. Lebo je nemožné odolať dojmu, že nám bolo dané preto, aby sme si uvedomili, že manželstvo je osobitným priestorom pre zázraky. Ježiš chcel zjaviť svoju moc práve kvôli novomanželom. Neurobil to náhodou. Dal nám jasné posolstvo: „Proste a ja vás neodmietnem. Záleží mi na vašom osude. Tým, že vás požehnám, plním vôľu svojho Otca.“

„Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela, všetkým zajatcom, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu: Stavajte domy a bývajte v nich, saďte záhrady a jedzte ich ovocie, berte si manželky a ploďte synov a dcéry; i pre svojich synov berte manželky a dcéry vydávajte, nech rodia synov a dcéry, aby ste sa tam rozmnožili a neumenšili. (…)

Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami − hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, dám sa vám nájsť − hovorí Pán −, vrátim vás zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kde som vás roztratil − hovorí Pán −, a vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia.“ (Jer 29, 4 − 6. 11− 14)

Máriin testament

Dôležitú úlohu v opise zázraku v Káne Galilejskej zohráva Božia Matka. Nie bez dôvodu sa nazýva rozdávateľkou milostí. Je to ona, ktorá oslovuje Ježiša, akoby v mene mladého páru.

Všimne si jeho problém, prihovára sa, prosí o pomoc.

Dnes, o dvetisíc rokov neskôr, sa nič nezmenilo. Mária je stále nablízku a prináša naše prosby svojmu Synovi. Nebojte sa prosiť o zázrak. Hoci sa vám zdá, že Ježiš by sa mohol spýtať: „Je to snáď moja alebo tvoja vec?“ Príbeh o zázraku v Káne Galilejskej nám ukazuje, že Kristovi nič nezabráni v tom, aby vám pomohol. Je len potrebné splniť Máriinu prosbu a brať vážne slová, ktoré na stránkach Biblie vychádzajú z jej úst ako posledné: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5).

Len toľko a až toľko. Boh premení vodu vášho manželského života na víno svojej milosti. Ale ste to vy, ktorí ste povinní preukázať poslušnosť a načerpať zo studne, aby vaše srdcia − podobne ako nádoby − neboli prázdne.

Komentár o. Kamila Dąbrowského

Aké krásne je vidieť Ježiša a Máriu v takejto bežnej životnej situácii. Sú prítomní na svadbe. Nevyhýbajú sa zvyklostiam ľudí. Skôr naopak – napĺňajú ich svojou prítomnosťou. Tým jej dávajú hlbší význam.

Na svadbe v Káne Galilejskej sa stane nepríjemná vec. Chýba víno. Je to zo strany organizátorov veľké fiasko. Absencia tohto nápoja by určite mala vplyv na povesť mladomanželov. Nepostarali sa o to, čo je pre oslavu dôležité. Veď víno je v Biblii symbolom radosti. A svadba bez radosti nemá zmysel.

Mária je prvá, ktorá si všimne tento nedostatok. Zasahuje. Obracia sa na svojho syna. On sa správa veľmi rozvážne a hovorí: „To predsa nie je naša starosť. My sme tu hostia. Prišli sme tu, aby sme sa zabávali a tešili, nie aby sme riešili zásobovanie chýbajúcich potravín.“ Ona sa však neprestáva prihovárať za mladomanželov. Hovorí obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Ukazuje sa, že Ježiš naozaj zasahuje, hoci veľmi netradične. Prikazuje sluhom, aby naplnili nádoby vodou. Počkať! Predsa chýba víno! Prečo vodou? On je napriek tomu neoblomný. „Naplňte nádoby vodou!“ Dôvera svadobných sluhov prináša možnosť, aby Ježiš zasiahol.

Sviatostné manželstvo je akýmsi duchovným trojuholníkom: muž, žena a Boh. Je dôležité, najmä vo chvíľach krízy, robiť to, čo ponúka Ježiš. Niekedy sa jeho odporúčania môžu zdať nerozumné. Po hádke s manželským partnerom môžete v hĺbke svojho srdca počuť slová: „Odpusť mu. Je pravda, že sa previnil, napriek tomu ty urob ten prvý krok.“ Alebo: „Nereaguj na jeho podpichovanie. Zachovaj mlčanie. Čo na tom, že máš pravdu? V tejto chvíli to nič nezmení. Tu nejde o tvoju pravdu, ale o váš vzťah.“

Tento úryvok pochádza z knihy Manželstvo v tajomstvách ruženca, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.