Už viac než osemsto rokov ruženec spôsobuje zásadné zvraty v udalostiach svetského i náboženského charakteru. Ako je to možné? Odpoveď je jednoduchá: Modlitba dokáže všetko zmeniť. Ľudí, situácie či dokonca samotné dejiny.

O modlitbe ruženca zvlášť platí, že má korene v pretvárajúcej sile svätého Božieho slova. Už sme si povedali, že Božie slovo sa nikdy nevráti naprázdno, keď ho Boh pošle do sveta, vždy prinesie ovocie. Preto ruženec, ktorý je celý vystavaný z Božieho slova, znamená rozhodujúci zvrat!

Schopnosť tejto modlitby ovplyvňovať dejiny a prinášať mier je dôvodom, prečo pápež Lev XIII. tak veľmi zdôrazňoval jej blahodarné účinky na spoločnosť, a to vo všetkých jedenástich encyklikách o ruženci, ktoré napísal. On, rovnako ako mnoho iných pápežov, si uvedomoval, že ruženec je nadprirodzeným nástrojom, ktorým možno vniesť pokoj do spoločnosti a zachovať kresťanské čnosti a hodnoty. Stačí si spomenúť na bitky pri Viedni Murete, Malte a Lepante (o bitkách pri Lepante a Viedni budem písať v Deviatom zázraku), pri ktorých to bol práve ruženec, čo navrátil mier a uchránil mestá, krajiny a samotnú civilizáciu.

Svätý Anton Mária Claret nás upozornil na prospešnosť ruženca pre jednotlivca aj spoločnosť týmito slovami:

„Pobožnosť najsvätejšieho ruženca je dostatočne mocná, aby sprostredkovala všetky milosti, a zo skúsenosti vieme, že bola liekom v čase vojny, moru, hladu a iných nešťastí. A vôbec všetci, ktorí sa trápili na tele či na duši, našli útechu, keď sa utiekali k ružencu.“

Svätý Anton Mária mal úplnú pravdu. Ruženec nielenže mení dejiny, ale ľudským srdciam udeľuje útechu a mier. Ruženec je tvorcom pokoja.

Moc ruženca nastoliť mier je aj jednou z príčin, prečo je táto pobožnosť tak často hlavnou časťou uznaných mariánskych zjavení. Mária, naša duchovná matka, chce, aby medzi jej deťmi vládol mier. V tejto súvislosti služobník Boží Frank Duff , zakladateľ Máriinej légie, napísal:

„Ruženec vznikol asi v roku 1200 a okamžite začal pôsobiť. Bol ponukou pre ľudí, ktorí ho mali vziať a používať. Ukázalo sa, že je spriaznený s ľudstvom, a odvtedy sa preplieta so životom katolíkov. Patrí mu popredné miesto v náboženskej literatúre, je súčasťou životov svätých, predmetom učenia pápežov a učiteľov Cirkvi. Ruženec videli v rukách Panny Márie pri mnohých uznaných zjaveniach. Zohral úlohu v mnohých známych zázračných udalostiach, z ktorých niektoré zachránili svet. Pripisujú sa mu zásluhy za nespočetné milosti.“

A Panna Mária potvrdzuje to, čo naznačil Frank Duff.

V Lurdoch, Fatime, Beauraingu aj Banneux mala Mária pri sebe ruženec a vo Fatime o sebe hovorila ako o „Panej ruženca“. A aj v ostatných zjaveniach bol ruženec centrom Máriiných posolstiev, či už to bola Akita v Japonsku, Cuapa v Nikarague, Kibeho v Rwande (Afrika) či San Nicolas v Argentíne. Keď začneš študovať uznané Máriine zjavenia, bezpochyby zistíš, že najväčší dôraz kladie na modlitbu, obrátenie sa, pokánie a ruženec.

Naša duchovná matka vie, že modlitba spojená s rozjímaním nad svätými tajomstvami Ježiša Krista vedie ľudské srdcia bližšie k jej Synovi. Ježiš na túto modlitbu odpovedá tým, že svetu rozdáva nepredstaviteľné milosti. Milosti, ktoré prinášajú mier.

Ruženec je božskou terapiou pre zranenú myseľ, srdce a dušu. Ruženec je liekom na každú chorobu spoločnosti!

Keď nám rôzni vodcovia predstavujú politické ideológie a programy, ktoré smerujú proti Bohu, modlime sa ruženec. Ten má moc zasiahnuť do dejín a zasiať pokoj!

Keď sa starý drak snaží rozbíjať manželstvá (alebo mu veľmi záleží na tom, aby sa zmenila definícia manželstva), modlime sa ruženec, ktorý má moc zasiahnuť do dejín a zasiať pokoj!

Keď naše mysle ovládnu nečisté obrazy pornografie, telo padne do otroctva drog, keď nás to ťahá k okultizmu a uctievaniu samého seba, modlime sa ruženec, ktorý má moc zasiahnuť do dejín a zasiať pokoj!

Ruženec je protilátkou, ktorá z našich sŕdc vysáva jed sveta.

Nič iné si nemyslel ani služobník Boží Jozef Kentenich. Chápal, že na začiatku 20. storočia sa Cirkev nutne musela vyjadriť k antropologickej kríze našej doby (pomýleným názorom na ľudskú podstatu a naše miesto vo svete). Sám chcel prispieť tým, že založil hnutie, ktoré by ľuďom opäť pripomenulo kresťanské pravdy a čnosti: Schönstattské hnutie. Otec Kentenich ako kňaz opravdivej zbožnosti odporučil členom tohto hnutia, aby sa modlili ruženec, ktorý má moc pretvoriť svet a poraziť kacírstva (nepravdivé učenia). Toto o ňom povedal on sám:

„Ruženec je veľkým liekom modernej doby. Udalosti sveta ovplyvní viac než akékoľvek diplomatické rokovania a na verejný život bude mať väčší dopad než akákoľvek organizácia.“

S otcom Kentenichom nemožno nesúhlasiť. Náš svet nevylieči ľudská múdrosť. Mierové dohody vytvorené človekom sú vždy dočasné a problémom duchovného rázu poslúžia iba ako leukoplast. Čo nám však ponúka pravý a večný mier, sú spásonosné tajomstvá Ježiša Krista. V Jánovom evanjeliu nám on sám hovorí: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva“ (Jn 14, 27).

Sestra Lucia Dos Santos, ktorá sa s Pannou Máriou rozprávala z tváre do tváre, nám dosvedčuje, ako ruženec dokáže zmeniť akúkoľvek situáciu a priniesť pokoj a mier:

„Najsvätejšia Panna dala v týchto posledných časoch, v ktorých žijeme, modlitbe ruženca novú pôsobnosť takej sily, že neexistuje problém – akokoľvek zložitý, svetskej či najmä duchovnej povahy, v osobnom živote každého z nás alebo v životoch našich rodín… –, ktorý ruženec nedokáže vyriešiť. Hovorím vám, niet problému, akokoľvek zložitého, ktorý by sme nevyriešili modlitbou ruženca.“

Tento úryvok pochádza z knihy 10 zázrakov ruženca, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.