„Lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!“ (Sk 5,38b – 39)

Svätý Edmund Campion SJ
Anglicko (1540 – 1581)
kňaz a mučeník
„Ohlásil som veľký deň. Nie ten, v ktorom by mal slúžiť nejaký časný hodnostár, ale v ktorom strašný sudca odhalí svedomia všetkých ľudí a vyskúša každého človeka každého druhu náboženstva. Je to deň zmeny…“

Blahoslavená Anna Maria Taigi
Taliansko (1769 – 1837)
manželka, matka, mystička
„Na svet príde veľké očistenie, ktorému predchádza osvietenie svedomia. Vtedy sa každý uvidí tak, ako ho vidí Boh.“

Blahoslavený pápež Pius IX.
Pápežské štáty (1792 – 1878)
„Keďže je celý svet proti Bohu a jeho Cirkvi, je zrejmé, že vyhradil víťazstvo nad svojimi nepriateľmi sám pre seba. Bude to ešte viac zrejmé, keď vezmeme do úvahy, že koreň celého nášho súčasného zla sa nachádza v skutočnosti, že tí, ktorí majú talent a vitalitu, túžia po pozemských pôžitkoch. Nielenže opúšťajú Boha, ale úplne ho zavrhujú. Zdá sa, že je nemožné priviesť ich späť iným spôsobom – iba ak činom, ktorý nemožno pripísať žiadnej druhotnej sile. Tak budú všetci nútení pozerať sa na nadprirodzeno… Príde veľký zázrak, ktorý naplní svet úžasom. Tomuto zázraku bude predchádzať triumf revolúcie. Cirkev bude nesmierne trpieť. Jej služobníci a jej kapitán budú zosmiešňovaní, bičovaní a umučení.“

Svätá Faustína Kowalská
Poľsko (1905 – 1938)
rehoľníčka, mystička, apoštolka Božieho milosrdenstva
Ježiš svätej Faustíne: „Napíš toto: – Kým prídem ako spravodlivý sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva. Skôr ako nadíde deň spravodlivosti, ľuďom bude dané znamenie na nebi. Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi. Vtedy sa objaví na nebi znak kríža a z otvorov, kde boli prebodnuté ruky a nohy Spasiteľa, (bude) vychádzať veľké svetlo, ktoré bude po nejaký čas osvetľovať zem. Bude to krátko pred posledným dňom.“ (Denníček, 83)

Zjavenia nášho Pána a Panny Márie Grete Ganseforthovej v Heede, Nemecko (1937 – 1940, 1945)
mystička a stigmatička
(1926 – 1996)
Ježiš Grete Ganseforthovej: „Som veľmi blízko. Zem sa bude chvieť a bude veľmi trpieť. Bude to hrozné, bude to malý súd. Ale nebojte sa. Som s vami. Budete sa radovať a ďakovať mi. Tí, ktorí ma očakávajú, dostanú moju pomoc, milosť a lásku. Pre tých, ktorí nie sú v stave milosti, to bude desivé. Anjeli spravodlivosti sú dnes roztrúsení po celom svete. Dám sa poznať svetu. Každá duša ma spozná ako svojho Boha. Prichádzam! Som pri dverách.“

Elizabeth Kindelmannová
Maďarsko (1913 – 1985)
manželka, matka, mystička, zakladateľka hnutia Plameň lásky
Panna Mária Elizabeth Kindelmannovej: „Môj plameň lásky horí. Je taký veľký, že ho už v sebe nemôžem ďalej udržať. Zasiahne vás svojou výbušnou silou. Keď sa vyleje, moja láska zničí satanskú nenávisť, ktorá poškvrňuje svet. Bude oslobodené najväčšie množstvo duší. Nič také predtým neexistovalo. Toto je môj najväčší zázrak, ktorý urobím pre všetkých… Nie je potrebné, aby bol tento zázrak overený. Zázrak overím v každej duši. Všetci spoznajú vyliatie plameňa lásky.“

Don Stefano Gobbi
Taliansko (1930 – 2011)
kňaz, mystik, zakladateľ Mariánskeho kňazského hnutia
Panna Mária donovi Gobbimu: „Keď sa to stane, bude to taká veľká vec, aká sa nikdy nestala od stvorenia sveta. Bude to ako malý súd, a každý uvidí vlastný život a všetky skutky v Božom svetle“ (MK 2. 10. 1992).

Matthew Kelly
Austrália, USA (nar. 1973)
manžel, otec, rečník, spisovateľ, zakladateľ
Dynamic Catholic Institute
Boh Otec Matthewovi Kellymu: „Malý súd je realitou. Ľudia si už neuvedomujú, že ma urážajú. Z môjho nekonečného milosrdenstva vykonám malý súd. Bude to bolestivé, veľmi bolestivé, ale krátke. Uvidíte svoje hriechy. Uvidíte, ako veľmi ma každý deň urážate. Viem, že si myslíte, že to znie ako veľmi dobrá vec, ale, žiaľ, ani toto neprivedie celý svet k mojej láske. Niektorí ľudia sa odo mňa ešte viac odvrátia. Budú pyšní a tvrdohlaví. Satan proti mne tvrdo pracuje. Úbohé duše, vy všetky, ktoré ste obrané o poznanie mojej lásky. Buďte pripravené na tento môj súd. Súd je to najlepšie slovo, akým ho vy ľudia môžete opísať, ale bude to skôr takto: uvidíte svoju osobnú temnotu v kontraste s čistým svetlom mojej lásky.“

Janie Garzaová
USA (nar. 1955)
manželka, matka, mystička, stigmatička
Ježiš: Naša pokorná služobníčka, osvietenie, ktoré sa uskutoční, bude trvať krátko. Počas tohto obdobia môj Otec umožní všetkým ľuďom vidieť stav ich duší tak, ako ich vidí on sám. Bude to čas veľkej milosti, keď bude veľa duší konať pokánie a vráti sa k môjmu Otcovi. Tie duše, ktoré zomrú, zomrú z veľkého šoku, keď uvidia temnotu, ktorá panuje v ich dušiach.
Janie: Milovaný Spasiteľ, vydesí ľudí osvietenie?
Ježiš: Strach, ktorý zapáli ich srdcia, je posvätným strachom z nesmiernej moci môjho Otca, najmä pre mnoho tých duší, ktoré naďalej popierajú jeho existenciu. Tieto duše zažijú obrovský strach.
Janie: Obrátia sa všetci ľudia?
Ježiš: Mnohí sa obrátia. Ale rovnako sa mnohí neobrátia.
Janie: Ó, Ježišu, stane sa to veľmi skoro?
Ježiš: Naša pokorná služobníčka, stane sa to v krátkom čase. Nenechajte sa rozptýliť dátumami, ale pripravujte sa každý deň vrúcnou modlitbou.

o. Michel Rodrigue
kňaz, mystik, exorcista, opát a zakladateľ
The Apostolic Fraternity of Saint Benedict Joseph Labre, Kanada (2012)
Boh Otec o. Michelovi Rodriguovi: „Modlite sa a dôverujte. Nechcem, aby ste boli ako tí, čo nemajú vieru a budú sa chvieť pri zjavení Syna človeka. Naopak, modlite sa, radujte sa a prijmite pokoj, ktorý vám dal môj Syn Ježiš. Aký je to žiaľ, keď musím rešpektovať slobodnú vôľu a dať varovanie, ktoré je tiež súčasťou môjho milosrdenstva. Buďte pripravení na hodinu môjho milosrdenstva. Bdejte! Žehnám vás, deti moje.“

Tento úryvok pochádza z knihy Varovanie, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.