Žijeme v skazenom svete, v ktorom sa nás padlí anjeli (démoni) usilujú zničiť. Takéto zlo možno premôcť len tým, že budeme mať silnejšiu zbraň než nepriateľ. Ježiš Kristus, ktorý spútal draka, zveril svojej Cirkvi zbrane, ktoré umožňujú jeho nasledovníkom zvíťaziť nad zlým. Týmito zbraňami sú sviatosti a učenie jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi. V zbrani ruženca sú zhrnuté tieto tajomstvá a pravdy.

Ruženec je duchovný meč, ktorý vyrobil Boží remeselník. Pápeži a svätí opakovane zdôrazňovali túto skutočnosť. Pápež Lev XIII. to uviedol veľmi jasne:

„Pôvod tejto formy modlitby (ruženca) je skôr božský než ľudský.“

Genialita tohto duchovného meča je v tom, že je ľahko zapamätateľný a môžeme sa ho modliť kdekoľvek, kedykoľvek a takmer za všetkých okolností. Zahŕňa v sebe životodarné zázraky sviatostí a učenie Cirkvi. Prináša ich do vášho domova a do každej stránky vášho života a nepriateľ sa ho veľmi bojí. Svätý Ľudovít Mária Grignion raz povedal:

„Diabli majú z ruženca obrovský strach. Svätý Bernard hovorí, že Anjelské pozdravenie ich zaháňa na útek a peklo sa trasie.“

Modliť sa ruženec znamená modliť sa Božie slovo. Aké lepšie modlitby možno vysloviť než Otče nášZdravas’, Mária? Slová modlitby Otče náš pochádzajú z úst samého Ježiša Krista. Slová Anjelského pozdravenia vyriekol v Božom mene svätý archanjel Gabriel.

Boh prozreteľne zariadil, aby sa väčšina modlitieb, ktoré sa modlíme v ruženci, zamerala na Máriu, lebo prostredníctvom nej svet dostal nástroj našej spásy, telo Bohočloveka. Prostredníctvom Máriinej spolupráce s Bohom sa sväté telo a tajomstvá Bohočloveka zverili Cirkvi. Skrze Máriu Bohočlovek zvíťazil nad temnotou a navždy porazil zlého. Toto tajomstvo spásy sa bude uskutočňovať v každej generácii až do konca čias. A to najmä prostredníctvom posvätných tajomstiev ruženca – meča, ktorým Ježiš naďalej víťazí nad zlom prostredníctvom svojho mystického tela. Ježiš sám povedal:

„Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč.“ (Mt 10, 34)

Ruženec z vás urobí vyzbrojeného vojaka, rytiera s mečom na bojisku života. Udržuje diabla ďaleko od vás.

Tento úryvok pochádza z brožúrky Ako sa modliť ruženec, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.