Ruženec je evanjelizačný nástroj, ktorý prináša Kristovo svetlo do všetkých situácií. Má silu priniesť svetu mier, pretože tajomstvá sa zameriavajú na Pravdu − na Ježiša Krista. Pôvodný účel ruženca, ako ho zjavila Panna Mária svätému Dominikovi, bol bojovať proti heréze (falošnému učeniu). Toto objasňovanie pravdy nebolo určené len pre 13. storočie, ale pre všetky časy, lebo „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!“ (Hebr 13, 8). Z tohto dôvodu pápež Lev XIII. správne povedal:

„Naša dnešná potreba Božej pomoci je taká veľká, ako keď veľký Dominik zaviedol používanie Máriinho ruženca ako balzam na rany jeho súčasníkov.“

Pri ďalších zjaveniach Panny Márie, ako napríklad vo Fatime, Mária zopakovala to, že ruženec by sa mal modliť každý deň s cieľom pomôcť ľuďom vrátiť sa k Ježišovi Kristovi a získať pokoj. Dokonca poznamenala, že ruženec má moc zastaviť vojny. V tomto svetle je jasné, že modlitba ruženca prospieva jednotlivcom, rodinám i celému svetu. Pápeži a svätí neustále poučovali o tejto skutočnosti. Pápež Lev XIII. zdôraznil:

„Ruženec, ak sa modlí zbožne, bude prínosom nielen pre jednotlivca, ale i pre celú spoločnosť.“

Ruženec sa zrodil v rytierskej dobe. Svet opäť potrebuje rytierov, ktorí sú ochotní bojovať za pravdu a pokoj. Len pravda prinesie svetu mier. Dnešný rytier musí používať túto duchovnú zbraň, aby priviedol ľudí späť k svetlu evanjelia. Schopnosť ruženca zmeniť srdcia a priniesť Kristovu vládu, sa osvedčila v priebehu histórie tým, že vyvolal nespočetné zázraky a víťazstvá. Zachránil manželstvá, pomohol premeniť ľudí na svätých, prekonal islam, zvrhol diktátorov a je jednou z modlitieb Cirkvi, vďaka ktorej možno získať najviac odpustkov. Má dokonca schopnosť prostredníctvom odpustkov oslobodiť duše z očistca. Sily temnoty v dnešnom svete ohrozujú samotné základy ľudskej civilizácie, ale nevyrovnajú sa sile ruženca. V histórii sa ukázalo, že ruženec prekonal všetky klamstvá. Ružencová krížová výprava a nová Svätá liga sú dnes veľmi potrebné, aby priniesli svetlo a Kristov pokoj do duší.

Tento úryvok pochádza z brožúrky Ako sa modliť ruženec, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.