Vidím, že máte dostatok dobier tohto života. Dajte si pozor, aby sa k nim vaše srdce nepripútalo. Šalamún, najmúdrejší z ľudí, začal svoj neblahý pád tým, že si vychutnával veľkosť, nádheru a skvostný odev, ktorý mal, hoci to všetko zodpovedalo jeho hodnosti.

Uvedomme si, že to, čo máme, nás v skutočnosti nerobí väčšími ako ostatných ľudí, a že toto všetko nie je nič pred Bohom a anjelmi.

Pamätajte na to, aby ste plnili Božiu vôľu pri príležitostiach, ktoré sú najťažšie. Málo robíme, ak sa chceme Bohu zapáčiť tým, čo sa páči nám. Synovská poslušnosť vyžaduje, aby sme boli hotoví potešiť ho v tom, čo sa nám nepáči. Vždy majme pred očami to, čo milovaný Syn povedal o sebe: „Lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“ (Jn 6, 38) Vari nie ste kresťankou pre to, aby ste plnili vôľu toho, ktorý si vás adoptoval za svoju dcéru, a takto získali jeho večné dedičstvo?

Napokon, odchádzate preč a ja odchádzam tiež, a niet nádeje, že by som vás na tomto svete ešte mohol uvidieť. Vrúcne prosme Boha, nech nám daruje pokoj, aby sme žili v súlade s tým, čo sa mu na tejto púti páči, takže keď prídeme do nebeskej krajiny, budeme sa môcť radovať, že sme sa tu dolu navzájom videli a hovorili o tajomstvách večnosti. Tu sa môžeme tešiť len z toho, že sme sa poznali v tomto živote, a bolo to na slávu jeho božského majestátu, a na našu večnú spásu.

Zachovajte si svätú radosť srdca, ktorá živí silu mysle a buduje blížneho. Choďte v pokoji a Boh nech je navždy vaším ochrancom. Nech vás navždy drží za ruku a vedie vás po ceste svojej svätej vôle.

Tento úryvok pochádza z knihy Krok za krokom k svätosti s Františkom Saleským, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.