Keď hrešíme proti Bohu alebo voči blížnemu, zvyčajne nepociťujeme následky. Niekedy si možno uvedomujeme, že sme neurobili dobre, ale často zotrvávame vo svojom hriechu a nemyslíme si nič zlé o ňom. Jeden príbeh od svätého Alfonza Liguoriho nám však napomôže vykresliť, čo sa skutočne stane, keď zhrešíme, aj keď to možno nevidíme.

Vo výročných listoch Spoločnosti Ježišovej sa píše, že v Indii odchádzal z miestnosti istý mladý muž s úmyslom spáchať hriech, keď vtom začul hlas: „Zastav sa! Kam ideš?” Otočil sa a periférne zbadal obraz Bolestnej Panny Márie. Mária vytiahla meč, ktorý mala zabodnutý vo svojom srdci a povedala mu: „Vezmi tento meč a prebodni moje srdce, než aby si mal môjho Syna zraniť spáchaním takého hriechu.“ Keď počul tieto slová, mladík ihneď kľakol na zem a rozplakal sa v hlbokom zármutku. Odprosil Máriu a dostal milosť od Boha a našej preblahoslavenej Panej.

Toto je silný obraz, ktorý možno použiť aj v našom každodennom živote. Často existuje hriech, ktorý by sa dal nazvať naším „obľúbeným hriechom“. Vieme, že konáme nesprávne, ale je ťažké sa niečoho takého vzdať. Môže nám však pomôcť, keď sa zastavíme na pokraji hriechu, a predstavíme si pred sebou Najsvätejšiu Matku, ktorá nám podáva meč a hovorí, aby sme ním prebodli jej srdce.

Toto duchovné cvičenie nám pomôže precítiť duchovné účinky nášho hriechu, aj keď ho nevidíme. Dúfajme, že budeme môcť vidieť tú bolesť, ktorú spôsobujeme sebe a ostatným, a tak začnime cestu k obnove. Boh nás chce oslobodiť z otroctva hriechu a podáva nám ruku. Pritom čaká na to, kedy mu podáme tú svoju a bude nás môcť znova privítať späť doma v jeho láskavom náručí.

Tip na knihu: Mocní v boji, 40 dní duchovného boja, Skroť svoje nepokojné srdce, Duchovný boj púštnych otcov, Duchovný boj a rozlišovanie duchov. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.