Náš nepriateľ je pôvodcom neporiadku. Rád mätie a potom obviňuje, klame a poráža. Skôr než sa spamätáme, sme takí dezorientovaní chaotickým prívalom, že namiesto toho, aby sme stáli v boji, so strachom sa utekáme ukryť. Presúvame svoj pohľad na ľudí a okolnosti a uvažujeme, že keby oni neurobili alebo urobili to či ono, neboli by sme tam, kde sa teraz nachádzame. V takomto uvažovaní však podceňujeme Božiu zvrchovanosť. Áno, ľudské rozhodnutia spôsobujú na zemi veľké i malé škody. Ale ak skutočne veríme, že náš veľký Boh všetko koná pre dobro tých, ktorí ho milujú a sú povolaní podľa jeho zámeru nebudeme tráviť svoj život hraním sa na blázna a reagovaním na veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

Musíme nájsť spôsob, ako v každej chvíli zložiť svoje obavy a starosti na Boha, aby sme mohli ľahko napredovať a odvážne sa modliť. Takže späť k šípom. Keď dokážeme ustúpiť z bojového poľa a uvedomiť si, že Pán skutočne velí, môžeme lepšie rozoznať, ako a prečo sa nás nepriateľ snaží zlikvidovať.

Sama som si všimla, že satan niekedy strieľa na nevyliečené miesta, na ktorých sme ľahko zraniteľní. Kedysi sa napríklad stávalo, že keď sa objavili špecifi cké neurologické symptómy, mojou predvídateľnou emocionálnou reakciou bol strach a potom znechutenie. Prečo? Pretože som nikdy nevnímala veci v prítomnom okamihu, kde mi bola k dispozícii Božia milosť. Spájala som aktuálne symptómy so starou traumou a potom som ich premietala do bojazlivej budúcnosti. Zakaždým som vyliezla z priekopy a kajala sa za svoj nedostatok viery. Potom bolo pre mňa výzvou prijať jeho láskavú milosť a nenadávať si za to, že som sa potkla takým bežným spôsobom.

Kedysi som si nad takouto vnútornou slabosťou zúfala. Teraz ju vnímam ako Bohom dovolený boj, ktorý mi nakoniec dal stratégiu, ako posilniť svoj život väčšou pravdou z Božieho slova – pozvanie k uzdraveniu na ešte hlbšej úrovni.

Inokedy sa však na mňa nepriateľské šípy vrhajú s takou zúrivosťou, že viem, že Boh sa chystá preraziť nejakým zázračným spôsobom. To je nepriateľský odpor v jeho najpredvídateľnejšej podobe.

Neverím, že satan pozná budúcnosť, ale mal čas na to, aby nás študoval, aby sledoval, ako Boh pôsobí, a aby videl, ako sa za nás stavajú Boží anjelskí bojovníci. Myslím si, že vycíti, keď sa už blíži náš prielom, a tesne predtým vyťahuje všetky zbrane, aby nás odradil. Našou úlohou je teda zaujať postoj, podriadiť sa Bohu a potom odporovať diablovi s vedomím, že nemá inú možnosť, ako utiecť.

Teraz sa zastavme a strávme nejaký čas s Bohom. Požiadajme ho, aby nám pomohol rozoznať šípy, ktoré sú na nás namierené. Mohlo by to byť:

  • odmietnutie,
  • strach o majetok,
  • opustenosť,
  • choroba,
  • rozptýlenie,
  • neistota?

Rozpoznajme šípy a zapíšme si ich; uvidíme, aké sú. Máme jedného nepriateľa, a ten útočí často predvídateľným spôsobom. My to však už ďalej nebudeme akceptovať.

Tento úryvok pochádza z knihy Mocní v boji, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.