„Modlitba Zdravas’, Mária nás prenáša do posvätného priestoru Máriinho srdca.“
~ Boží služobník Jozef Kentenich

Okrem Novény troch Zdravasov mnohí veriaci poznajú krátku Pobožnosť troch Zdravasov.

Tradícia tejto pobožnosti siaha prinajmenšom do stredoveku. Jedným z prvých, ktorí túto pobožnosť odporúčali, bol svätý Anton Paduánsky (1195 – 1231). Jeho osobitným cieľom bolo uctievať Máriino nepoškvrnené panenstvo a zachovať si uprostred všetkých protivenstiev dokonalú čistotu mysle, srdca a tela.

Podobne ako on, aj známy misionár Leonard z Port-Maurice recitoval tri Zdravasy na počesť Nepoškvrnenej Panny vždy ráno a večer, aby tak získal milosť vyhýbať sa pokušeniam. Podobne si počínal aj svätý Alfonz Mária de Liguori. Aj on si túto pobožnosť osvojil a odporúčal ju i ostatným, zvlášť rodičom, ktorí by ju mali učiť svoje deti.

Pobožnosť troch Zdravasov v čase, keď slnko vychádza a zapadá, sa stala pre mnohé zbožné duše každodennou zvyklosťou. Medzi tých, ktorí boli oddaní tejto pobožnosti, patrili i svätý Ján Mária Vianney, svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, svätý Ján z Kríža, svätý Gabriel Possenti, svätá Gemma Galgani či svätý Josemaría Escrivá. Svätý Don Bosco ju odporúčal zvlášť mladým. Svätý Páter Pio tvrdil, že táto pobožnosť by vedela dosiahnuť mnohé obrátenia a pri sviatosti zmierenia ju často dával kajúcnikom ako skutok pokánia.

Mnohí svätci odporúčali modliť sa tri Zdravasy vždy ráno a večer; ráno s povzdychom: „Mária, Matka moja, chráň ma v tento deň od hriechu“, a večer so slovami: „Mária, Matka moja, zachovaj ma počas tejto noci bez hriechu.“

Trikrát opakované Zdravas’, Mária – to sú ako tri darované ruže: biela − od večného Otca, Otca svetla; červená − od Božského Syna, ktoré ho krvou sme boli vykúpení; a tretia, zlatá − od Ducha posvätiteľa, Darcu lásky. Tak ako prežíva radosť obdarovaný aj darca, tak tieto ruže svojou nebeskou vôňou potešujú Božiu Matku i Najsvätejšiu Trojicu. Zároveň Mária obdarúva nespočetnými milosťami tých, ktorí jej s láskou prinášajú tieto nebeské kvety modlitby.

„Táto pobožnosť je užitočná pre každého, pre zbožných aj pre hriešnikov,“ povedal svätý Alfonz Mária de Liguori.

I blahoslavená Anka Kolesárová, mučeníčka čistoty, sa vo svojich modlitbách často obracala na Pannu Máriu v modlitbe ruženca či v krátkej pobožnosti troch Zdravasov. Pri Ankinej exhumácii sa v jej hrobe našli tri spojené zrnká ruženca, ktoré sa dnes nachádzajú v jej relikviári.

Účinnosť tejto krásnej oddanosti, takej vzácnej a milej Panne Márii, by mala podnietiť všetkých jej ctiteľov, aby si túto pobožnosť osvojili a šírili ju ďalej. Ich snahy určite neostanú bez požehnania; Mária ich zaiste obklopí svojou materskou ochranou v každom okamihu života i v hodine smrti.

Tento úryvok pochádza z brožúrky Účinná novéna troch Zdravasov, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.