Ak potrebuješ modlitbu za oslobodenie, dovolila by som si navrhnúť ti, aby si začal dobrou sviatostnou spoveďou. Podľa otca Dennisa McManusa je dobrá sviatosť zmierenia mocnejšia ako tisíc exorcizmov.

Sviatosť zmierenia je sviatosť, exorcizmus je svätenina. Svätá spoveď je mocným krokom k uzdraveniu a oslobodeniu a často vyrieši nespočetné množstvo démonických neduhov. Ježiš, božský lekár, žije v spovedníkovi a prostredníctvom neho rozdáva uzdravujúci balzam odpustenia.

Nasledujúci návod, ako sa chrániť, je súčasťou procesu uzdravovania v prípadoch, v ktorých som sa angažovala:
• sviatosti: častá svätá omša a svätá spoveď;
• modlitba: adorácia, liturgia hodín, posvätný ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva;
• Sväté písmo: lectio divina;
• sväteniny: svätená voda, požehnaná soľ, znak kríža, kríž;
• uctievanie Najsvätejšieho Ježišovho Srdca;
• mariánske zasvätenie;
• sedem čností: viera, nádej, láska, rozvážnosť, spravodlivosť, miernosť a mravná sila;
• modlitby oslobodenia: Modlitba k svätému Michalovi Archanjelovi, Modlitba panciera svätého Patrika, Magnifikat (Lk 1, 46 − 55), Prológ z Evanjelia podľa Jána (Jn 1, 1 − 18) a schválené modlitby pre laikov;
• pôst;
• zriekanie sa: všedného hriechu, závislostí, okultných aktivít, new age, čarodejníctva, tabuliek Quija a pod.;
• prijatie Otcovho požehnania (porov. Lk 15, 11 − 32: Podobenstvo o márnotratnom synovi);
• oddanosť anjelom: svätému Michalovi Archanjelovi, tvojmu anjelovi strážnemu, anjelským zborom.

Tento úryvok pochádza z knihy Božie uzdravujúce milosrdenstvo, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.