Každý z nás potrebuje uzdravenie. Vyprosme si túto milosť od nášho Pána nasledujúcou modlitbou.

Pane Ježišu Kriste, prosím Ťa, osloboď ma od bezmocnosti, ktorá ma opanovala na úkor mojej viery, nádeje a lásky. Ľutujem, že som jej podľahol natoľko, že som už nebol schopný vidieť pravdu o tvojej moci, víťazstve a milosrdenstve vo svete plnom nebezpečenstiev.

Vykupiteľ môj, odpusť mi, prosím, nedostatok dôvery v teba. Pomôž mi, aby som už nikdy nehľadel na hrozby pre môj život a svet bez toho, aby som videl, že ty si prítomný vo všetkom; že Božie milosrdenstvo pôsobí uprostred temnoty i svetla; že máš všade priateľov evanjelia, ktorí sa angažujú v šírení tvojho kráľovstva. Viem, že si želáš, aby som sa v pokušeniach hneď obrátil na teba.

Verím, že mi teraz prichádzaš v ústrety tam, kde som, do príbytku môjho srdca. Pokorne sa skláňam pred tvojím majestátom. Ďakujem ti, že ma dvíhaš z prachu a povzbudzuješ ma, aby som ti rozpovedal všetko, čo mám na srdci.

Predkladám ti potreby Cirkvi, duše úbohých hriešnikov, ako som ja, rodiny sužované problémami a klérus, ktorý obzvlášť potrebuje tvoju milosť. Pane, ty milostivo liečiš moje rany. Tvoj Duch ma napĺňa obnovenou vierou, nádejou a láskou, ako aj odvahou začínať znova v tvojom svätom mene.

Ježišu, prosím, premeň môj pocit bezmocnosti, skľúčenosti a moje pochybnosti na uzdravujúcu silu modlitby. Amen.

Túto i ďalšie modlitby nájdete v knihe Božie uzdravujúce milosrdenstvo, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.