Panna Mária, Matka večného Veľkňaza a dobrá Matka svojho ľudu, vypros nášmu národu hojnosť nábožných katolíckych matiek, ktoré by boli pre svoju hlbokú vieru a úctu ku kňazstvu hodné dať Cirkvi svätých kňazov.

Nepoškvrnená Panna, chráň čisté duše nábožných dievčat a veď ich tak, aby si vrúcne priali stať sa raz matkami kňazov. Kráľovná kňazstva, daj, aby naše matky boli preniknuté posvätnosťou manželského stavu, s láskou prijímali deti, ktoré im Boh zveruje, a obetavo sa starali o svoju rodinu.

Naša dobrá Matka, zvlášť dbaj spolu so svätým Jozefom, pestúnom veľkňaza Ježiša Krista, o večné i časné blaho našich početných rodín a statočným matkám vypros hojnosť požehnania a všetkých milostí, aby dobre plnili úlohy, ktoré im boli uložené. Žehnaj aj tým, ktorí im pomáhajú, a vypros všetkým korunu v nebi, ktorú Boh vyhradzuje pre matky kňazov. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby za kňazov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.