Celá modlitba sa opakuje počas deviatich dní:

Môj anjel strážca, ty si ma, úbohého hriešnika, uznal za hodného toho, aby si sa ma ujal. Pokorne ťa prosím, vzkries vo mne ducha živej viery, pevnej nádeje a nekonečnej lásky, aby ma poháňala len jediná túžba – milovať a slúžiť svojmu Bohu.

Anjel Boží…

Najvznešenejšie knieža nebeských zástupov, ty si ma uznal za hodného toho, aby si sa ujal mojej úbohej duše. Pokorne ťa prosím, chráň ju pred nástrahami a útokmi diabla, aby už nikdy viac neurazila svojho Pána.

Anjel Boží…

Najmilosrdnejší strážca mojej duše, ty si sa pokoril tým, že si zostúpil z neba na zem, aby si slúžil takej biednej bytosti ako som ja. Daj, aby som si vždy uvedomoval, že bez tvojej pomoci a Pánovej milosti nič nezmôžem.

Anjel Boží…

Modlime sa: Môj najvľúdnejší strážca, ktorý počas môjho pozemského života toľko konáš pre večnú spásu mojej duše, prosím ťa, stoj pri mne, keď sa ocitnem na smrteľnej posteli, zbavený všetkých mojich zmyslov, pohrúžený do úzkostí smrteľného zápasu. Stoj pri mne vo chvíli, keď sa moja duša oddelí od tela a predstúpi pred svojho Stvoriteľa. Ochráň ma pred mojimi nepriateľmi a víťazne ma voveď do Otcovho príbytku, aby som sa spoločne s tebou naveky radoval v nebeskej sláve. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k anjelom, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.