kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 6 z 6 VÝSLEDKOV
Modlitby

Novéna na vyprosenie ochrany anjela strážcu

Celá modlitba sa opakuje počas deviatich dní: Môj anjel strážca, ty si ma, úbohého hriešnika, uznal za hodného toho, aby si sa ma ujal. Pokorne ťa prosím, vzkries vo mne ducha živej viery, pevnej nádeje a nekonečnej lásky, aby ma poháňala len jediná túžba – milovať a slúžiť svojmu Bohu. Anjel Boží… Najvznešenejšie knieža nebeských …

Články

Páter Pio: naučím vás načúvať vášmu anjelovi strážcovi

Nikdy nezabudnite na tohto neviditeľného a vždy prítomného spoločníka, ktorý je stále pripravený potešiť vás. Sv. Páter Pio sa stretával s anjelmi počas celého svojho života a veľmi dobre ich poznal. Vedel rozlíšiť aj ich vnútorný hlas. Dokázal rozoznať, od koho prišli a vedel, ako má na nich reagovať. V liste, ktorý napísal Annite 15. …

Články

Je potrebné poznať meno nášho anjela strážneho?

Medzi niektorými kresťanmi existuje akási “módna snaha” dozvedieť sa meno alebo identitu anjela strážcu. Čo nás učí svätá Cirkev? A čo ak si démon použije túto zvedavosť na svoj účel? Anjel strážca a jeho meno Každý z nás (podľa učenia Cirkvi) vie o prítomnosti strážneho anjela, ktorého nám Boh posiela, aby nás ochraňoval a viedol …

Články

Čo so strážnym anjelom po smrti človeka?

Čo sa týka anjelov strážcov, Katechizmus katolíckej cirkvi učí v paragrafe 336: “Ľudský život je od detstva až po smrť obklopený ich ochranou a orodovaním. „Nik nebude popierať, že každý veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom.“ Kresťanský život má už na tomto svete vo viere účasť na blaženom …

Články

Päť faktov o strážnych anjeloch

“Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.” (Mt 18, 10). 2. októbra sa v katolíckej cirkvi slávi sviatok svätých strážnych anjelov. Tento deň ustanovil v roku 1670 pápež Klement X. ako deň na …