kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 7 z 7 VÝSLEDKOV
Knihy

Spomienky anjela strážneho

Spomienky anjela strážneho sú pútavým rozprávaním anjela, ktorý hovorí o svojom poslaní od chvíle, keď mu bola zverená duša, až do momentu, keď zaujala svoje miesto po jeho boku vo večnej sláve. Kniha nás vtiahne do deja od prvej chvíle. Zoznámime sa s konaním duše v minulosti, prežijeme s ňou prítomnosť a dozvieme sa aj …

Modlitby

Novéna na vyprosenie ochrany anjela strážcu

Celá modlitba sa opakuje počas deviatich dní: Môj anjel strážca, ty si ma, úbohého hriešnika, uznal za hodného toho, aby si sa ma ujal. Pokorne ťa prosím, vzkries vo mne ducha živej viery, pevnej nádeje a nekonečnej lásky, aby ma poháňala len jediná túžba – milovať a slúžiť svojmu Bohu. Anjel Boží… Najvznešenejšie knieža nebeských …

Články

Páter Pio: naučím vás načúvať vášmu anjelovi strážcovi

Nikdy nezabudnite na tohto neviditeľného a vždy prítomného spoločníka, ktorý je stále pripravený potešiť vás. Sv. Páter Pio sa stretával s anjelmi počas celého svojho života a veľmi dobre ich poznal. Vedel rozlíšiť aj ich vnútorný hlas. Dokázal rozoznať, od koho prišli a vedel, ako má na nich reagovať. V liste, ktorý napísal Annite 15. …

Články

Je potrebné poznať meno nášho anjela strážneho?

Medzi niektorými kresťanmi existuje akási “módna snaha” dozvedieť sa meno alebo identitu anjela strážcu. Čo nás učí svätá Cirkev? A čo ak si démon použije túto zvedavosť na svoj účel? Anjel strážca a jeho meno Každý z nás (podľa učenia Cirkvi) vie o prítomnosti strážneho anjela, ktorého nám Boh posiela, aby nás ochraňoval a viedol …

Články

Čo so strážnym anjelom po smrti človeka?

Čo sa týka anjelov strážcov, Katechizmus katolíckej cirkvi učí v paragrafe 336: “Ľudský život je od detstva až po smrť obklopený ich ochranou a orodovaním. „Nik nebude popierať, že každý veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom.“ Kresťanský život má už na tomto svete vo viere účasť na blaženom …

Články

Päť faktov o strážnych anjeloch

“Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.” (Mt 18, 10). 2. októbra sa v katolíckej cirkvi slávi sviatok svätých strážnych anjelov. Tento deň ustanovil v roku 1670 pápež Klement X. ako deň na …